Trafikförsäkringens höjning kan drabba den enskilde

Pressmeddelande 2006-09-21

Den borgliga alliansens politik kommer att förändra många privatekonomiska områden. Trafikförsäkringen är en av de frågor som det nu spekuleras kring på olika debattforum och i media. Hur mycket kommer trafikförsäkringen att höjas och hur mycket kommer höjningen att bli för den enskilde individen. Sammantaget innebär höjningen att vissa grupper, drabbas mycket hårdare än de 1000 kr/hushåll och år som aviserats innan valet.

Trafikförsäkringen är en ansvarsförsäkring som täcker kostnader som uppstår på grund av skador fordonet orsakar, både sak- och personskador. Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla bilägare och därför kommer alla som äger en bil att drabbas av premiehöjningen. Premien beräknas utifrån den skaderisk föraren och fordonet bedöms utgöra mot sin omgivning. Detta innebär att man framförallt tar hänsyn till förarens erfarenhet i trafiken, trafiktätheten i boendeområdet samt fordonets säkerhet när man räknar ut premien.

Alliansens förslag, innebär enligt dem själva att trafikförsäkringen skall höjas med i genomsnitt 1000 kr/hushåll och år. Bakgrunden till höjningen är att kostnader för sjukpenning och sjukersättning för trafikskadade föreslås finansieras av trafikförsäkringen. Enligt Joachim Glassell, politisk handläggare i trafikfrågor, Nya Moderaterna, innebär det i förlängningen att de statliga utgifterna för trafikolyckor minskar och att riskfyllt beteende i trafiken påverkar premiesättningen. Detta tror Joachim vidare ökar trafiksäkerheten. Dessutom kommer försäkringsbolagen sannolikt vara bättre än Försäkringskassan på att erbjuda snabb och bra rehabilitering till dem som råkat ut för trafikolyckor eftersom de annars får bära hela kostnaden för att ersätta inkomstbortfall så länge personen är frånvarande från arbetet.

Innebörden är att dagens system med en jämnare fördelning av trafikförsäkringskostnaderna ändras markant och en antagen riskfylld trafikkant får betala betydligt mer än de extra genomsnittliga 1000 kr/år som aviserats. Enligt Socialdemokraternas presstjänst finns indikationer på att höjningen till och med skulle kunna innebära en fördubbling för vissa individer. Detta står mer att läsa om i Socialdemokraternas kommentarer på Alliansens förslag. Enligt deras sammanfattningar kommer vissa grupper att drabbas av betydligt kraftigare kostnadshöjningar än de 1000 kr per år som nämnts. De drabbade enligt dem skulle främst vara ungdomar, motorcyklister och de som bor i storstadsregioner.

Det finns ännu så länge ingen konkret utformning på hur höjningen kommer att se ut. Vad som är säkert är dock att om en höjning kommer att ske kommer den att bli långt mer än 1000 kr/år för vissa individer.

"Som enskild försäkringstagare är det svårt att påverka faktorerna som styr premiesättningen. Försäkringstagare kan dock rösta med foten genom att inför varje förnyelse se över sina försäkringar för att säkerställa att den nuvarande försäkringen är prisvärd och uppfyller ens behov och önskemål", säger Peter Lundén, försäljningschef på Insplanet Försäkringsförmedling.

Om Insplanet AB

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med en premievolym på 175 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför sin försäkring hos Insplanet hittar en bättre lösning genom Insplanets rådgivning. Sedan starten 1999 har Insplanet redan hunnit hjälpa 430 000 kunder.[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00