Årsredovisning 2012

Pressmeddelande 2013-03-28

Insplanet meddelar idag att företaget publicerar den
fullständiga årsredovisningen för 2012.


Årsredovisningen kan laddas ned här:   Årsredovisning 2012 »

Insplanets årsstämma hålls den 15 maj 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Wilton, VD eller Tomas Jonson, CFO, Insplanet på 08-51 000 000.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001[ Tillbaka ]