Årsredovisning 2010

Pressmeddelande 2011-04-29

Insplanet meddelar idag att företaget publicerar den
fullständiga årsredovisningen för 2010.


Årsredovisningen kan laddas ned här: Årsredovisning 2010 »

Insplanets årsstämma hålls den 25 maj 2011.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
0708-35 02 24
förnamn.efternamn@insplanet.se

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81
förnamn.efternamn@insplanet.se

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm[ Tillbaka ]