Jobba hos oss

SAK-försäkringsförmedlare

Varje dag hjälper vi 1 500 - 2 000 privatpersoner att se över sina försäkringar. Tempot är högt och fokus ligger på kundservice - samt att se till kundens hela försäkringsbehov.

Vi ringer upp kunder som har gjort förfrågningar på vår hemsida och hjälper dem att hitta bättre försäkringsalternativ.

För att bli framgångsrik krävs stort driv och eget engagemang. De flesta som idag har ledande positioner inom organisationen har börjat som försäkringsförmedlare. Därför ser vi det som en självklarhet att du kan växa och utvecklas inom bolaget!

Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats i form av inspirerande arbetskamrater och hög trivsel. Vi satsar på våra anställda genom utbildning, utveckling och genom att få dem att känna stor delaktighet i en organisation som de kan påverka.

Senior Försäkringsförmedlare

Att arbeta som senior försäkringsförmedlare innebär att tillhöra förmedlingseliten åt privatpersoner. Inte bara på Insplanet utan i hela Sverige.

Som senior rådgivare arbetar du med samtliga Insplanets kundkanaler. Onlineförfrågningar, samtliga gruppavtal, inkommande samtal samt till stor del med egna nätverk och kontakter som ger återkommande kunder. Seniorteamet består av Insplanets mest erfarna och högpresterande rådgivare.

I seniorteamet arbetar du under stor frihet och har därför ett ännu större ansvar för ditt arbete och resultatet av detta. Din budget kommer vara högre och dina prestations- och utvecklingsmål ännu mer utmanande. Som senior förväntas du lyfta både dig och din försäljning till nästa steg.

Insplanets seniorrådgivare är och ska förbli spjutspetsarna i branschen! De som rekryteras till teamet förväntas därför höja nivån ytterligare genom att utmana befintliga seniorer om topplaceringarna. Det kommer kräva tålamod, uthållighet och mycket hårt arbete. Din uppsida är ökade förtjänst- och utvecklingsmöjligheter, ökad variation i arbetet samt en plats i Insplanets bästa och mest framgångsrika team!

Kundtjänst

Kundtjänst är det team i bolaget som har hand om det övergripande administrativa ansvaret för den dagliga försäljningen.

Teamet jobbar även med inkommande försäljning med fokus på en hög servicenivå gentemot kunden. Att jobba på kundtjänst innebär en aktiv roll gällande kvalitetsförbättringar i säljorganisationen. Att jobba på kundtjänst ger även en god insyn i hela organisationen.