Ägarförteckning

Aktieägare, den 30 sep 2016
Namn Antal aktier Kapital och röster (%)
Alloka AB* 3 992 302 29%
Investeringshuset i Stockholm AB** 3 388 998 25%
Swedbank AB 2 231 412 16%
Avanza Bank AB 1 644 694 12%
SEB 1 539 463 11%
Övriga
 
759 043 7%
Totalt 13 555 912 100%

*Totala antalet aktier inkluderar 25 000 aktier som är utlånade till Mangold Fondkommission AB i egenskap av likviditetsgarant.

**Ett dotterbolag inom Bonnier koncernen. Aktierna har överlåtits internt från Bonnier Dagstidningar AB, nu namnändrat till Bonnier News AB, som ursprungligen förvärvade aktierna.
Under namnändring, från Bildhuset Images I Stockholm AB till Investeringshuset i Stockholm AB.

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00