Skador och oförutsedda händelser

Ibland inträffar oförutsedda händelser som kan innebära att du, dina familjemedlemmar eller dina ägodelar skadas eller drabbas av en olyckshändelse. Med hjälp av en skadeförsäkring kan du känna dig tryggare, och när olyckan väl är framme får du hjälp att reparera skadan genom ekonomisk ersättning.


Bilskador

Som bilägare kan du drabbas av oförutsedda skador på och i bilen. När du köper en bil krävs att du tecknar en trafikförsäkring, men utöver denna finns flera olika försäkringsnivåer som täcker in olika typer av skador på bilen. Den lagstadgade lägsta nivån erbjuder dock inget ekonomiskt skydd vid skador på din egen bil. Vill du försäkra dig mot oväntade skador kan du behöva teckna en mer heltäckande försäkring eller en tilläggsförsäkring.

Som exempel på oförutsedda skador på bilen kan nämnas parkeringsskador eller olika självförvållade skador. En parkeringsskada är en skada som ett annat motordrivet fordon åsamkat din bil när den stått obevakad. För att få ut ekonomisk ersättning från försäkringsbolaget vid denna typ av skada krävs en vagnskadeförsäkring. Vid självförvållade skador i bilen behöver du däremot en bilförsäkring med drulle. Dessutom kan du välja att utöka din bilförsäkring med olika tillägg som gör att självrisken blir lägre eller att omfattningen på skyddet ökar. Under Bilförsäkringar kan du läsa mer om olika skador på bilen och vilken försäkring du behöver för att kunna få ut ersättning.

Läs mer om vanliga bilskador och jämför bilförsäkringar här.


Fordonsskador

Fordonsskador är vanliga och kan uppstå både i trafiken och när ditt fordon står parkerat, transporteras eller förvaras. Se till att jämföra olika fordonsförsäkringar så att du får ett heltäckande skydd vid fordonsskador till bästa möjliga pris. Liksom för bilförsäkringar är trafikförsäkring även för fordonsförsäkringar i de flesta fall ett krav för att du ska få använda ditt fordon, med undantag för båtar.

De fordonsförsäkringar du kan jämföra på Insplanet är båtförsäkringar, MC-försäkringar, husvagnsförsäkringar, mopedförsäkring, skoterförsäkring, vattenskoterförsäkring, försäkring för företagsbil, lastbilsförsäkring och släpvagnsförsäkring.

Läs mer om olika fordonsskador och jämför fordonsförsäkringar här.

Som båtägare kan du råka ut för skador på båten både när den ligger i sjön och när den vinterförvaras på land. Vanliga skador är allt från grundstötning till upptagningsskador och stöldskador. Du behöver inte ha någon båtförsäkring för att äga och köra båt, men du rekommenderas att skaffa en båtförsäkring för att vara skyddad mot eventuella skador och olyckor. Att få sin båtmotor stulen är dessvärre inte helt ovanligt när du äger en båt med utombordsmotor. Det kan därför vara klokt att teckna en försäkring med stöldskydd som gör att du kan få ersättning för den stulna båtmotorn.

Läs mer om båtskador och jämför båtförsäkringar här.

Det är ingen hemlighet att andelen trafikskador och olyckor är fler för motorcyklar än bilar. Många av de vanligaste motorcykelskadorna liknar dock de som kan drabba en bilägare. Som MC-förare kan du råka ut för exempelvis stöld, parkeringsskador och maskinskador. Att jämföra olika motorcykelförsäkringar kan göra stor skillnad för ditt slutgiltiga försäkringspris, eftersom många olika parametrar vägs in i premieprissättningen för just MC-försäkringar.

Läs mer om motorcykelskador och jämför MC-försäkringar här.


Personskador

Förr eller senare råkar vi alla ut för skador och olyckor. Det innebär såklart inte att man behöver gå runt och vara orolig, oförutsedda händelser är en del av livet. Däremot kan du lindra konsekvenserna och få ekonomisk ersättning för din skada genom att teckna personskadeförsäkringar för dig själv och din familj.

När du drabbas av en skada kan du få ersättning från ditt försäkringsbolag. Det kan till exempel handla om olycksfall eller en arbetsrelaterad sjukdom som ger dig övergående fysiskt eller psykiskt lidande. I försäkringssammanhang brukar man i dessa fall prata om ”sveda och värk”.

För att få ersättning för sveda och värk behöver du i regel vara sjukskriven, och den ersättning du får beror på längden på sjukskrivningen och hur allvarligt ditt lidande bedöms vara.

Om du får bestående men efter en skada kan du få så kallad invaliditetsersättning. Vilken invaliditetsgrad du har beslutas utifrån en tabell som alla försäkringsbolag använder sig av. När invaliditetsgraden bedömts används denna procentsats för att tillsammans med beloppet i ditt försäkringsbrev räkna ut hur mycket ersättning du får.

Invaliditetsersättningen kan ta lång tid för försäkringsbolaget att besluta om, och du får räkna med minst ett år innan du kan få någon ersättningsutbetalning. Råkar du ut för felbehandling eller felmedicinering kan du ha rätt till ersättning för patientskada eller läkemedelsskada. Ersättning för detta utgår endast om du utsatts för onödiga risker eller fel i behandlingen.

Även om du inte sjukskrivs kan du ha rätt till viss ersättning, om sveda och värk ändå kan påvisas. Du kan också få ersättning om din skada gör att du får kvarstående ärr, så kallad utseendemässig skadeföljd. Storleken på ersättningen beror då ofta på ärrets storlek och var på kroppen det sitter, det vill säga ärrets synlighet. Ofta vill försäkringsbolaget att ärret fotograferas direkt efter olyckan och att du sedan kompletterar med fotografier på skadan ett år senare.

Läs mer om vanliga personskador och jämför personförsäkringar här.


Skador i bostaden

Skador på eller i hemmet är relativt vanligt förekommande. Det kan röra sig om allt från brand- eller vattenskador till skador som uppstått på grund av inbrott. De flesta skador som uppstår i ditt hem täcks av din hem- eller boendeförsäkring, men det kan vara värt att undersöka vad som faktiskt ingår för att kunna ta beslut om eventuella tillägg.

Utöver att försäkra ditt hem och familjens försäkringstagare kan det vara bra att lista de ägodelar som du vill skydda lite extra. Det kan till exempel handla om elektronik, konst eller någon annan ägodel som du är extra rädd om. I din hemförsäkring ingår ett grundskydd för lösöre, men om du vill utöka skyddet kan det vara bra att teckna en objektsförsäkring eller produktförsäkring. Det här gäller framförallt om du vill ha ersättning för produkter med kort avskrivningstid och som tappar värde snabbt, som exempelvis elektronik.

En vattenskada i bostaden kan uppstå av flera olika anledningar, men allra vanligast är kanske att diskmaskinen eller tvättmaskinen går sönder och att vatten läcker ut och skadar inredning och ägodelar. Bor du i lägenhet kan vattenskador även uppstå på grund av vattenläckor i grannens bostad. För vattenskador på lägenheten eller villan gäller bostadsrättsförsäkringen eller villaförsäkringen, medan skador på lösöre täcks in av hemförsäkringen. För att få ersättning för skadade ytskikt i kök och badrum kan du behöva en tilläggsförsäkring. Om försäkringsbolaget bedömer att du orsakat skadan själv genom vårdslöshet och grannar eller fastighet drabbats kan du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt bli skadeståndsskyldig.

Läs mer om vanliga skador i hemmet och jämför hemförsäkringar här.