Produktblad & Villkor

Vi uppdaterar löpande produktblad och villkor när respektive försäkringsbolag uppdaterar dessa dokument. Det kan ibland förekomma en viss fördröjning i uppdateringen, av skäl som ligger utanför Insplanets kontroll. I alla lägen är det alltid den version av produktblad och/eller försäkringsvillkor som du får från försäkringsbolaget i samband med köp av försäkring, som är de villkor som gäller för din försäkring.

Vi har samlat alla produktblad under respektive försäkringsbolag - klicka här för att komma dit

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00