Produktblad & Villkor

Vi uppdaterar löpande produktblad och villkor när respektive försäkringsbolag uppdaterar dessa dokument. Det kan ibland förekomma en viss fördröjning i uppdateringen, av skäl som ligger utanför Insplanets kontroll. I alla lägen är det alltid den version av produktblad och/eller försäkringsvillkor som du får från försäkringsbolaget i samband med köp av försäkring, som är de villkor som gäller för din försäkring.

Vi har samlat alla produktblad under respektive försäkringsbolag - klicka här för att komma dit