Förebygg skador från kraftiga oväder

2008-08-12

Förra veckan drog två kraftigare oväder över Sverige. Många människor drabbades av översvämningar, strömavbrott och trafikfaror. När hösten närmar sig brukar man kunna vänta sig fler oväder. Det finns ett antal förebyggande åtgärder för att minska risken för skador. Om skadan väl sker, bör man också veta hur olika försäkringar kan ge ersättning. Till att börja med måste man se till att man har gällande försäkringar. Detta gäller både villa och fritidshus, samt att man har en gällande hemförsäkring. Några viktiga förebyggande åtgärder för att undvika naturskador på fastigheter och fordon är att:

  • Kontrollera takavvattnings- och dräneringssystem på och kring byggnader, såsom takpannor, hängrännor, stuprör, stenkistor och andra dagvattenanordningar. Om någon vital del är trasig eller fungerar dåligt, reparera om möjligt.
  • Fäll om möjligt träd som är ruttna eller på annat sätt löper risk att knäckas av kraftiga stormar, och har en byggnad inom fallzonen.
  • Se till att inte bilar, båtar och andra fordon är uppställda så att de i onödan riskerar att skadas av fallande och flygande föremål i ett oväder.
  • Om det åskar, dra ut kontakter till dator, TV och annan elektronisk utrustning.
Om skadan väl är framme, gäller några olika försäkringar så här:
  • Villa- eller fritidshusförsäkringen ersätter naturskador på byggnad som uppkommer av storm, med vindstyrka av minst 21 m/s. Detta gäller till exempel fallande föremål.
  • Villa- eller fritidshusförsäkringen ersätter också översvämningsskador som orsakas av vatteninträngning till följd av skyfall i meteorologisk mening, gränsen är 50 mm nederbörd per dygn.
  • Skador på tomt och fristående byggnationer, exempelvis staket och växtlighet, ersätts vanligen inte av villa- eller fritidshusförsäkringen. Däremot ersätts skador på byggnaden som orsakas av att träd på din tomt blåser omkull. Skador på till exempel båthus, sjöbod och växthus ersätts dock alltså oftast inte.
  • Hemförsäkringen kan ersätta skador som uppstår på lös egendom, till exempel på grund av storm, blixtnedslag och översvämning. Det gäller även livsmedel i kyl och frys som skadas vid strömavbrott.
  • Bil- eller annan fordonsförsäkring ersätter naturskador på fordon, till exempel från fallande träd, men bara om man har en helförsäkring. Om till exempel ett träd eller takpannor från grannfastigheten skadar din bil kan grannen bara bli ersättningsskyldig om han eller hon varit oaktsam.
  • Förhöjd självrisk gäller ofta vid naturskador som de som uppstår av storm, blixtnedslag och skyfall. Man kan få stå för 10 000 kr i självrisk eller ännu mer.

Hög självrisk på försäkringen är en av många orsaker till varför man genom förebyggande åtgärder naturligtvis ska försöka undvika skador helt och hållet. Är man osäker på sitt eget försäkringsbolags regler och villkor ska man prata med en försäkringsrådgivare.

Jämför försäkringar och få kostnadsfri rådgivning här.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00