Gör rätt när du försäkrar ditt nya hus

2008-05-13

Enligt Lantmäteriet bytte knappt 30 000 småhus och 3 000 fritidshus ägare senaste halvåret (november 2007 – april 2008). Det är väldigt mycket att tänka på inför en fastighetsöverlåtelse, både för dig som köpare och för dig som ska sälja. Förutom att köpa försäkring till huset som gäller från tillträdesdagen, bör du veta vad som gäller i villkoren för eventuella skador på huset som upptäcks vid köpet eller senare.

Undersökningsplikten. Inför köpet har du en skyldighet enligt lag (Jordabalken) att undersöka fastigheten. Alla skador som går att upptäcka med blotta ögat kan du inte i efterhand göra anspråk till ersättning av från säljaren. Generellt sett kan du inte heller få ersättning av ditt försäkringsbolag för gamla skador, det vill säga skador som haft sin uppkomst innan du blev ägare till fastigheten. Detta gäller för de flesta typer av skador, som exempelvis fuktskador eller påverkan av skadedjur.

Gör en besiktning. Det mest praktiska är att göra en professionell överlåtelsebesiktning i samband med affären, något som blir allt vanligare att man gör idag. Leta efter medlemskap i Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, så vet du att besiktningsmannens arbete håller god kvalitet. Som uppdragsgivare får du ett protokoll över fel och brister, liksom en riskanalys. Om allvarliga fel upptäcks kan en fortsatt teknisk analys rekommenderas, till exempel av vatten- eller elsystem. Överlåtelsebesiktningen är kopplad till villaförsäkringen på så vis att om en besiktningsman upptäcker allvarliga fel, så kan du i princip inte få ersättning för dessa skador av ditt försäkringsbolag när du tillträder som ny ägare. Dessa skador är istället något som köpare och säljare ska göra upp om, och eventuellt diskutera med säljarens försäkringsbolag.

Underhållsplikten. Om du tänkt göra några förändringar på huset du köpt är kanske det första som lockar kanske tillbyggnader som en bastu eller ett altandäck. Men avsätt pengar till en egen reparationsfond också. I försäkringshänseende är du skyldig att företa normalt underhåll av byggnadens alla delar. Olika byggnadsdelar skrivs av försäkringsmässigt enligt ålderstabeller. Tabellerna är en bra indikation på hur ofta du bör räkna med att byta ut eller renovera olika byggnadsdelar. Försäkringen ersätter inte sådant som förfallit enligt vad som kunnat förväntas av ålder. Till de absolut viktigaste förhållandena att inspektera ur både ägande- och försäkringshänseende hör:

  • Vatten- och avloppssystem (framför allt i våtutrymmen)
  • El- och värmesystem
  • Grund och dränering
  • Tak och fasad
  • Skadedjursangrepp

Utrymmet räcker inte till för att lista alla enskilda punkter. Ta hjälp av mäklare och besiktningman om du kan, och ställ alltid en fråga för mycket hellre än en för lite. Prata även med en försäkringsrådgivare innan köpet, så kan du få veta hur din försäkring kan täcka och inte om fel upptäcks. Lycka till med husaffären!

Räkna på villaförsäkring här

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00