Storm och oväder orsakar försäkringsskador

2008-01-22

I helgen som gick drog ännu en kraftig storm in över sydvästra Sverige. Skadorna blev tack och lov relativt begränsade, om man jämför med tidigare stora stormar som "Per" och "Gudrun". SMHI varnar dock för fortsatt ostadigt väder med starka vindar och kraftig nederbörd. Så här kan dina försäkringar ersätta dig om storm och oväder orsakar skador på ditt hus och din tomtmark, eller andra följdskador som kan komma av elavbrott och liknande:

  • Byggnad och lösöre. Om huset eller din lösa egendom skadas av storm i meteorologisk mening, alltså med en vindstyrka på minst 21 m/sek, kan du få ersättning från villa/hemförsäkringen. Skador på puts och skorstensbeklädnad ersätts dock ofta bara om något föremål som stormen blåst omkull eller ryckt loss träffat huset.
  • Skador på tomtmark och friliggande byggnader. Skador på tomt och fristående byggnationer, exempelvis staket och växtlighet, ersätts inte av villaförsäkringen. Däremot ersätts skador på ditt hus som orsakas av att träd på din tomt blåser omkull. Skador på till exempel båthus, sjöbod och växthus ersätts emellertid alltså inte. Vissa tilläggsförsäkringar till villaförsäkringen kan dock hos en del bolag ersätta tomtskador i högre utsträckning. För stormskador gäller normalt grundsjälvrisken på ca 1 500-3 000 kr, beroende på försäkringsbolag.
  • Mat och dryck i hemmet. Om det du har i kyl och frys blir förstört på grund av strömavbrott är det hemförsäkringen du ska titta på, den kan vanligen ersätta detta. Kasta ingen mat innan du tagit kontakt med ditt försäkringsbolag, annars kan det bli svårt att uppskatta värdet av de förstörda varorna.
  • Skador på fordon. Om till exempel ett träd eller takpannor från grannfastigheten skadar din bil kan grannen bara bli ersättningsskyldig om han varit vårdslös (oaktsam). Det kan förstås vara svårt att visa att grannen varit oaktsam om det blåst storm. Har du vagnskadeförsäkring på din bil så kan du dock få ersättning från denna för dessa typer av skador. Det gäller alltså att vara extra mycket på din vakt om du enbart har halv- eller trafikförsäkring på bilen.
  • Försening vid resa. Om du missar en resa eller blir försenad på grund av stormen finns det viss möjlighet att få ersättning från hemförsäkringens reseskydd, eller kontokortsreseskyddet. Det är inte alltid det ingår i hemförsäkringens grundläggande reseskydd dock. Man måste ibland teckna resetillägg till hemförsäkringen för att få ersättning vid försening.

Vid storm- och ovädersskador skiljer sig försäkringsbolagens villkor en del mellan bolag, mer än på vissa andra villkorspunkter. Det är därför väl värt att läsa dina villkor lite noggrannare. Hos Insplanet kan du få hjälp av en rådgivare som hjälper dig tolka villkoren och dessutom jämför olika bolag mot varandra. Var förutseende och gör det innan stormar och oväder drabbar dig!

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00