Rätt försäkrad i pisten i vinter

2009-01-21

Enligt Svenska Liftanläggningars organisation, SLAO, åker uppemot 2 miljoner svenskar någon form av utförsåkning under en vanlig vinter. Man beräknar att ungefär 10 000 av dessa råkar ut för någon form av skada inom Sverige under åkningen. Grunden för ett bra försäkringsskydd på resa är hemförsäkringen, men det finns också komplement väl värda att överväga. En hemförsäkring är basen i vårt individuella försäkringsskydd. Tänk på att om du är ung och flyttat hemifrån, så omfattas du normalt inte av föräldrarnas hemförsäkring längre, utan måste skaffa en egen. Det ingår i alla hemförsäkringar ett reseskydd, som ger ersättning vid resa inom Norden, samt utom Norden under resans 45 första dagar. Resan måste vara utanför hemorten, och vanligen med minst två övernattningar. Om du skulle bryta ett ben i pisten eller råka ut för en annan olycka, ger reseskyddet ersättning för nödvändiga läke- och resekostnader, samt skäliga merkostnader. Exempel på dessa kan vara:

  • Läkarbesök inklusive behandling, inom svensk offentlig vårdinrättning som sjukhus eller vårdcentral. Glöm inte att försäkringsbolaget normalt kräver att du utnyttjar den offentliga vårdens högkostnadsskydd.
  • Hemresa utanför den ordinarie, till exempel för tåg eller flyg. Även resa för anhörig inom hemförsäkringen ersätts.
  • Merkostnader, det kan vara till exempel att man måste klippa sönder skidbyxorna för att komma åt skadestället på ett värkande ben. Då får man ersättning för de trasiga kläderna.

Ovanstående ingår i princip alltid i alla hemförsäkringars grundskydd. I vissa hemförsäkringar är grundskyddet ännu mer omfattande, eller så finns ett resetillägg. Då kan förutom ovanstående även en del av följande ersättas:

  • Outnyttjad resekostnad. Om du bryter benet första dagen på en alpvecka, är det inte direkt roligt att resten av resan inte kan utnyttjas. Detta moment ersätter då kontant eller med ny resa.
  • Övriga moment som Resestartskydd, Förseningskostnad, Bagageförsening, Ersättningresa.

Till hemförsäkringen kan man hos i princip samtliga försäkringsbolag teckna ett tillägg som heter fritidsolycksfall. Med det får du ersättning för alla skador under fritiden, inklusive invaliditetsersättning, det vill säga ersättning om din skada blir bestående. Men för ett fullgott olycksfallsskydd bör du se över en fristående olycksfallsförsäkring.

Barn under 18 år kan ha en barnförsäkring, som ersätter motsvarande fast för barn. SLAO har en enkel så kallad Utförsåkarförsäkring, till ett relativt lågt pris. Utförsåkarförsäkringen kan ses som en möjlighet att skaffa sig ett enklare reseskydd, enbart för skidresan. Den ger ersättning för läke-, rese- och merkostnader, och innehåller ett mindre invaliditetsskydd. Det man dock ska komma ihåg är att denna enbart gäller för skador som sker i samband med skidåkningen! Halkar du på badrumsgolvet i fjällstugan och skadar dig gäller den inte. En Utförsåkarförsäkring kan alltså inte ersätta varken en hemförsäkring eller en full olycksfalls- eller barnförsäkring, vilka är bättre försäkringsalternativ för de flesta.

Hemförsäkring – jämför priser och skillnader i reseskyddets omfattning.

Olycksfallsförsäkring – kostnadsfri rådgivning.

Barnförsäkring – kostnadsfri rådgivning.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00