Rätt skydd när olyckan är framme

2008-04-15

De flesta har bilen och huset väl försäkrade, och har tagit sig tid att jämföra villkor och sätta sig in i hur skyddet fungerar. Tyvärr är engagemanget inte alltid lika stort på försäkringarna för det allra viktigaste – hälsan för dig själv och dina närmaste i familjen. Den bästa omtanken är att planera för sämre tider medan man står på två ben. Olycksfallsförsäkringar ger ersättning för tre huvudsakliga områden. Dels får man ersättning för sveda, värk och bestående men, lyten och handikapp som kan uppstå efter olyckor, gemensamt benämnt medicinsk invaliditet. Dels ersätter bättre olycksfallsförsäkringar också inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga, ekonomisk invaliditet. Olycksfallsförsäkringar ersätter vanligen även merkostnader i samband med olycksfallet, såsom exempelvis trasiga kläder och nödvändiga transporter. Dessa är de vanligaste typerna av försäkring för olycksfall:

  • Olycksfallsförsäkring. En fristående olycksfallsförsäkring kan tecknas av vuxna, och ersätter med engångsbelopp vid medicinsk och/eller ekonomisk invaliditet. Till olycksfall räknas plötsliga och oförutsedda händelser, dock inte sjukdomar som plötsligt bryter ut. Bra olycksfallsförsäkringar kan dock ersätta plötsliga, "inifrån kommande" olycksfall såsom exempelvis att en hälsena brister, eller en hjärnblödning. En fristående olycksfallsförsäkring kostar ungefär 350-1300 kr/år, beorende på försäkringsbolag och ersättningsbelopp. Den fristående olycksfallsförsäkringen ska inte förväxlas med fritidsolycksfallstillägg, som kan köpas till hemförsäkringen. Denna tilläggsförsäkring har flera begränsningar som den fristående saknar, men kostar också mindre, ca 200 kr per person och år.
  • Barnförsäkring. En barnförsäkring är en olycksfallsförsäkring för barn. Den ersätter även ett antal sjukdomar som barnet kan ådra sig. En barnförsäkring kostar ca 800-1700 kr/år.
  • Bokostnadsförsäkring. Bokostnadsförsäkringen är en försäkring för olycksfallsskador. Om den faller ut ersätter den specifikt en del av dina löpande boendekostnader vid arbetsoförmåga. En bokostnadsförsäkring har ett fast pris på 360 kr per person och år, oavsett vem försäkringstagaren är eller var denne bor.
  • Livförsäkring. En livförsäkring betalar ut ett engångsbelopp till förmånstagaren om den försäkrade personen dör. En livförsäkring kostar ungefär 300-1200 kr/år.

Priset för dessa försäkringar avgörs av försäkringstagarens förutsättningar och det ersättningsbelopp man väljer, vanligen uttryckt i prisbasbelopp (pbb). Du behöver vanligen fylla i en hälsodeklaration för de som ska omfattas av försäkringen. Till skillnad från försäkringarna på bilen, hemmet, båten och stugan, kan man få ersättningar från flera håll på personförsäkringar, för en och samma skada. Det är därför vettigt att ha viss överlappning, så att inga luckor i skyddet uppstår. Ett exempel är bokostnadsförsäkringen. Den är ett bra komplement till övriga olycksfallsförsäkringar, då boendekostnaderna ofta är hushållets största utgift.

Jämför olycksfallsförsäkring här.

Exempel på lämpliga försäkringslösningar som skydd mot olycksfall:
Man, ensamstående, 31 år:
1 st Olycksfallsförsäkring 800 kr/år (50 pbb)
1 st Bokostnadsförsäkring 360 kr/år (fast pris)
Total försäkringskostnad för den ensamstående i exemplet: 1 160kr/år (ca 100 kr/månad).
Familj, två vuxna och två barn. Båda vuxna förvärvsarbetande, en tjänar notabelt mer än den andre.
2 st Olycksfallsförsäkringar 1 200 kr/år (400 + 800 kr, 20 pbb respektive 50 pbb)
2 st Barnförsäkringar 1 250 kr/år (för 2 barn)
2 st Bokostnadsförsäkringar 720 kr/ år (2 x 360 kr, fast pris)
1 st Livförsäkring 1 100 kr/år (30 pbb)
(för den personen som har den högre lönen)
Total försäkringskostnad för tvåbarnsfamiljen i exemplet: 4 270 kr/år (ca 355 kr/månad).

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00