Konjunkturen och dina försäkringar

2008-01-15

Statistiska Centralbyrån presenterade i dagarna sin senaste konjunkturstatistik. Det finns flera mörka moln på himlen för den svenska ekonomin. Inflationen är på den högsta nivån på 14 år, och inflationstakten är ökande. Försäkringar är det vi använder oss av för att skydda oss mot oförutsedda händelser. Vi kan inte försäkra oss mot högre priser på varor och tjänster, eller mot försämrade vinster för företagen. Men vi kan försäkra oss mot ekonomiska skadeverkningar från exempelvis arbetslöshet, som kan följa i en lågkonjunktur. Nedan får du ett antal konkreta tips på åtgärder som du som privatperson kan vidta för att rusta dig mot lågkonjunktur och oförutsedda händelser som står utom din kontroll.

  • Skaffa en inkomstförsäkring. Det enskilt viktigaste rådet sett utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv är att du som har ett arbete idag skaffar en inkomstförsäkring. Du bör definitivt överväga att teckna en tilläggsförsäkring om du har en inkomstförsäkring via ditt fackförbund, då de fackliga inkomstförsäkringarna ofta är mer begränsade än de privata inkomstförsäkringarna. Skillnaden mellan att ha en inkomstförsäkring och att inte ha det är ett antal tusen kronor i plånboken – varje månad! Inkomstförsäkring är något för alla som tjänar över 20 000 kr/månad. Ring 08-51 000 000 så berättar vi mer, eller fyll i ett kort formulär så kontaktar vi dig.
  • Glöm inte kvalifikationstiden. Kvalifikationstiden – den tid du måste ha haft och betalat försäkringen innan den kan ge ersättning för en skada - är för en inkomstförsäkring minst ett år, ibland ett och ett halvt. Teckna därför inkomstförsäkring innan konjunkturen fördjupats och företag kan tvingas friställa personal i högre utsträckning och snabbare takt. Under kvalifikationstiden får du inte ens bli varslad om uppsägning om försäkringen ska gälla. Denna tidsförskjutning gör att inkomstförsäkringen kräver större framförhållning än andra försäkringar.
  • Gör en kostnadsbild. Hemförsäkring, bilförsäkring, hus-, båt-, olycksfall-, livförsäkring... listan över hushållets försäkringar är lång. På de dyrare försäkringarna, till exempel bilförsäkringen, kan det finnas tusenlappar att spara i ett enda byte av försäkringsbolag! Hitta billigaste och bästa försäkringen genom att jämföra mellan många olika försäkringsbolag.
  • Gör upp en plan. Eller rättare sagt, gör upp flera planer. Tänk ut några ekonomiska scenarier för om du eller din familj råkar ut för olyckliga händelser. Hur påverkas er budget om någon i hushållet förlorar sitt arbete och sin inkomst? Om någon drabbas av en olycka eller en sjukdom och inte kan arbeta fullt ut – vet ni varifrån och hur ni får ekonomisk ersättning? Om någon i familjen dör plötsligt? Har era sakförsäkringar tillräcklig omfattning, till exempel med allrisker och andra utökade egendomsskydd? Bilda dig en uppfattning om hur möjligheterna till försäkringsersättning i olika oväntade situationer (skadehändelser) ser ut från olika försäkringar.

Rådgivningen hos Insplanet är kostnadsfri, både för inkomstförsäkringar och alla andra försäkringar!

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00