Vad händer om du blir av med ditt jobb?

2007-12-04

Det spekuleras mycket just nu om vilket håll konjunkturen är på väg, både den globala och den svenska. Aktiemarknaden brukar historiskt föregå konjunkturen, eftersom aktiemarknaden till stor del spekulerar i framtida utveckling. I år ligger värdet på svenska börsnoterade bolag på minus totalt. Vinsterna hos företagen är fortfarande höga, men aktiemarknaden försöker förutse hur den framtida tillväxten blir, och det är där farhågorna finns.

Företag kan i en sämre konjunktur tvingas fatta snabba beslut om uppsägningar och omorganisationer, på grund av ändrade ekonomiska förutsättningar. Varken du eller ditt företag kanske kan förutse detta idag. Många som äger sin bostad har idag höga lån. Även prisutvecklingen på bostäder är osäker i konunkturens spår. Skulle bopriserna sjunka - vilket redan hänt i USA - i samband med en vikande konjunktur, så riskerar många sitta med höga lån, höga räntor, och samtidigt ett vikande realvärde på sin fastighet. Ett mardrömsscenario är om du förlorar ditt arbete och inte har råd att bo kvar i ditt hus eller din bostadsrätt.

Om du då tvingas sälja vid ”fel” tidpunkt med en real förlust, kan du samtidigt tvingas behålla vissa lånekostnader, om inte försäljningssumman kan täcka upp för lånebeloppet. Med en inkomstförsäkring kan du dels troligen fortsätta betala dina lånekostnader och bo kvar, och dels ökar du din tid för beslut. Du får tid att leta nytt arbete, och du kan planera en eventuell flytt om det blir aktuellt.

Exempel på skillnader:
I arbete
Inkomst idag: 28.000 kr brutto före skatt**
Inkomst idag: ca 19 600 kr/månad netto efter skatt

Arbetslös
Ingen a-kassa: ca 7 000 kr/månad, netto Endast a-kassa: ca 10 472 kr/månad, netto Med a-kassa och inkomstförsäkring: ca 15 700 kr/månad, netto

Kan du leva med 5 000 kr mindre i fickan varje månad?
Endast facklig inkomstförsäkring ca 15 700 kr/månad netto i ca 120 dagar*
Med privat inkomstförsäkring eller facklig+kompl. privat erhålls ca 15 700 kr/månad netto i 280 dagar
*Beroende på vilket fackförbund du är med i. Vissa har kortare tid, andra längre.
** Ju högre bruttolön du har, desto större blir skillnaden mellan att ha en inkomstförsäkring och att inte ha det.

Även som egen företagare kan du drabbas av problem, som leder till minskade inkomster. Idag finns inkomstförsäkringar även för egna företagare och verkställande direktörer. På Insplanet har vi jobbat med inkomstförsäkring i flera år. Det har tidigare betraktats som en lite perifer försäkringsprodukt för privatpersoner. Men vi på Insplanet är övertygade om att inkomstförsäkring med tiden kommer att bli något lika självklart att ha som en hemförsäkring är idag! Se över ditt inkomstförsäkringsskydd idag, medan du har ett jobb. Inkomstförsäkringar har en kvalifikationstid på vanligen tolv månader. Du måste ha haft ett jobb under hela kvalifikationsperioden för att försäkringen ska gälla. Om du väl blir varslad om uppsägning så är det för sent att teckna försäkring om du inte redan gjort det. Tala med en rådgivare redan idag. Det enda du behöver veta är vad du tjänar idag och vilken a-kassa och fackförbund du är med i, förutom vanliga uppgifter om dig själv. Dina personuppgifter behandlas självklart med sedvanligt skydd enligt Personuppgiftslagen, PUL.

Klicka här för att fylla i dina uppgifter och få tala med en rådgivare!

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00