Så skyddar du dig i krisen

2008-11-11

Antalet uppsägningsvarsel på arbetsmarknaden är tyvärr rekordhögt just nu. A-kassa, inkomstförsäkring och stimulanspaket debatteras flitigt. Politiska åtgärder är självklart viktiga, men det vi bryr oss mest om är hur vi själva påverkas. Vilken situation är du i på arbetsmarknaden?

Arbetslös: Fortsätt sök jobb och var inte rädd för att pröva något nytt, det leder alltid till något bättre än att gå arbetslös.

I arbete men varslad om uppsägning: Om du redan är med i a-kassan och omfattas av en inkomstförsäkring (antingen via fackligt medlemskap eller en privat) så är det bra. Ta kontakt med din a-kassa och där du har din inkomstförsäkring, och fråga om hur du går tillväga om du väl blir uppsagd och arbetssökande. Är du inte med i a-kassa, kommer ersättningen tyvärr bli låg (endast grundnivå, max ca 7 000 kr/månad) om du väl blir arbetslös. Fokusera därför på jobbsökande. Du som är medlem i a-kassa och kanske har en inkomstförsäkring redan, glöm inte att ett av dina huvudmål också är att skaffa ett nytt jobb. Försäkringen är ingen permanent lösning, utan ett skydd om skadan inte kan undvikas. Alla som blivit varslade ska börja undersöka möjligheterna till andra jobb så snart som möjligt. Sök i nätverk av vänner och bekanta, gamla kollegor och studiekamrater. Var öppen för olika lösningar.

I arbete och ej varslad: Se över ditt skydd!

  • A-kassan. Är du ej med i a-kassan, gå med i en. Ibland finns det ett par olika att välja bland, men det beror på vad du arbetar med. Finns det olika ska du normalt välja den med lägre avgift, eftersom a-kassereglerna är gemensamma. Du kan alltså inte få märkbart sämre skydd i en a-kassa jämfört med en annan. A-kassan har en kvalifikationstid på 12 månader (arbetsvillkoret).
  • Är inkomstförsäkring något för dig? När du har a-kassemedlemskapet klart, ska du se över din inkomstförsäkring. Om du är tillsvidareanställd, permanent bosatt i Sverige, inskriven hos Försäkringskassan omfattas av LAS samt tjänar över 18 700 kr per månad (a-kassans maxtak), är inkomstförsäkring troligen något för dig. Inkomstförsäkringen följer vanligen a-kassans arbetsvillkor. Man kan dock inte teckna en inkomstförsäkring om man redan är varslad.
  • Fackliga lösningar. Alla yrken hör hemma i något fackförbund, se vilket som omfattar ditt yrke. Kontakta fackförbundet och fråga om de har ett inkomstförsäkringsskydd. Har de det så är det ofta rabatterat. Inkomstförsäkringen kan göra fackmedlemskapet prisvärt oaktat vad du anser om övriga tjänster som facket erbjuder.
  • Giltighetstider. Om ditt fackförbund har en kollektiv i nkomstförsäkring, fråga då hur många dagar den gäller. A-kassan gäller 300 arbetsdagar enligt gemensamma regler, men det är vanligt att fackliga inkomstförsäkringar endast gäller 100-120 dagar. Då har du ett dåligt skydd om din arbetslöshet varar längre. Men de olika fackförbundens inkomstförsäkringar skiljer sig åt, så fråga.
  • Fördelar med privata lösningar. Har du kort giltighetstid kan du komplettera med en privat tilläggsinkomstförsäkring, som gäller under hela a-kassans ersättningstid. Om ditt fackförbund inte har en kollektiv inkomstförsäkring, eller om du inte vill vara med i facket, kan du teckna en helt fristående inkomstförsäkring, som då också gäller hela a-kassans giltighetstid. Observera att du måste vara med i en a-kassa för att kunna ha någon form av inkomstförsäkring!

Få hjälp med inkomstförsäkring här, kostnadsfri rådgivning.

ERSÄTTNINGSEXEMPEL INKOMSTFÖRSÄKRING
Månadslön Skillnad i plånboken inkomstförsäkring/ej inkomstförsäkring (enbart a-kassa)*
       
23 000 kr ca 3 300 kr/månad
28 000 kr ca 6 000 kr/månad
35 000 kr ca 9 000 kr/månad
45 000 kr ca 12 800 kr/månad

* Den exakta skillnaden kan variera något med olika skattesatser.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00