Försäkra dig mot lågkonjunkturen

2008-08-26

Negativa nyheter och prognoser om konjunkturen möter oss dagligen. Bopriserna har gått ner och förväntas falla ytterligare, antalet lediga jobb minskar, inflationen försämrar köpkraften, och den globala ekonomin uppvisar tecken på recession. Tack och lov kan du påverka ditt eget försäkringsskydd mot effekterna av dåliga tider. Gör det! När räntorna stiger som de gjort under flera år, finns det ett antal människor som inte längre har råd att bo kvar i högt belånade villor och bostadsrättslägenheter. Den som måste sälja under en lågkonjunktur tvingas ibland att göra det till ett lägre pris än inköpspriset, och kan i de värre fallen då få en restskuld till banken. Detta är inget omöjligt scenario, utan har hänt under tidigare fastighetskriser då priserna sjunkit oväntat snabbt och kraftigt. Bibehållna löpande inkomster är avgörande för att kunna behålla tillgångar som har löpande kostnader, som till exempel borätter och villor. Vilka är riskerna för en minskad inkomst, och hur skyddar du dig mot dem?

  • Arbetslöshet. Antalet lediga jobb minskar. Arbetslösheten är fortfarande relativt låg, men detta kan förändras på ganska kort tid. Skyddet mot inkomstminskning på grund av arbetslöshet kommer i flera steg: du ska vara med i en a-kassa, och du behöver en inkomstförsäkring som ger dig ersättning utöver a-kassans maxbelopp. Om du har en facklig inkomstförsäkring behöver du oftast också en kompletterande privat Plus-försäkring, som ger dig inkomstförsäkringsskydd under hela a-kassans ersättningstid, då de fackliga är tidsbegränsade. Glöm inte att både a-kassa och inkomstförsäkring har kvalifikationstider på minst ett år!
  • Kortvarig oförmåga att arbeta (upp till ett år). Om du drabbas av en olycka som gör dig arbetsoförmögen under en tid kan inkomstbortfallet stjälpa balansen i privatekonomin. Om du tecknar en billig bokostnadsförsäkring får du ersättning för en del av dina boendekostnader – inklusive räntor och amorteringar på lån – i upp till ett år, medan du tillfrisknar. Dessutom får du pengar direkt för merkostnader i samband med ett olycksfall.
  • Långvarig oförmåga att arbeta (ett år och längre). Vissa olycksfall eller sjukdomar kan leda till medicinsk och ekonomisk invaliditet, som sätter ned din arbetsförmåga permanent. En olycksfallsförsäkring eller en sjukförsäkring kan ge dig ersättning vid bestående medicinsk och ekonomisk invaliditet.
  • Om en familjemedlem avlider. För många är tanken svår att tänka. Men om någon av familjemedlemmarna med försörjningsansvar avlider får det ofta stora konsekvenser ekonomiskt för den övriga familjen. Med en livförsäkring betalas ersättningar ut som kan göra att familjen har råd att hålla livet rullande under en tid då energin behövs till annat.

Våra rådgivare hjälper dig kostnadsfritt med rådgivning kring ditt försäkringsskydd. Klicka på någon av försäkringstyperna ovan och fyll i formulären, så får du hjälp att se över och stärka ditt skydd.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00