Vad händer om du blir arbetslös?

2008-04-08

Att bli arbetslös sänker de flesta människors inkomst rejält om de råkar ut för det. Men du kan skydda dig genom rätt försäkring. Man kan se en inkomstförsäkring som en hem- eller villaförsäkring, fast för ditt arbete. Även om du har en sparad buffert på banken eller i aktier, så vill du knappast spendera den på löpande levnadskostnader om du råkar ut för en skada - inbrott, brand eller som i inkomstförsäkringens fall, ofrivillig arbetslöshet.

Vad är en inkomstförsäkring? En inkomstförsäkring är något för dig som tjänar mer än ca 20 000 kr/månad. Inkomstförsäkringen ersätter inkomstbortfallet upp till 80% av din faktiska lön, det vill säga allt över a-kassans maxbelopp på 80% av 18 700 kr/månad. Alla inkomstförsäkringar har en kvalifikationstid på ca 12-18 månader. Under hela denna tid får du inte få kännedom (bli varslad) om uppsägning, blir du det så gäller inte försäkringen sedan. Det är därför det är så viktigt att försäkra sig i tid, innan lågkonjunkturen fördjupats.

Vem kan köpa en inkomstförsäkring? Den som uppfyller samtliga av nedanstående krav kan köpa en inkomstförsäkring: - Du måste vara stadigvarande bosatt i Sverige.

- Du måste vara medlem i svensk arbetslöshetskassa (a-kassa).

- Du måste omfattas av lagen om anställningsskydd. - Du måste vara tillsvidareanställd (det finns dock särskilda försäkringar för egna företagare samt för VD – fråga här så får du veta mer).

Vem kan eller ska inte köpa en inkomstförsäkring? De som inte uppfyller kraven enligt förra punkten kan inte köpa inkomstförsäkring. Du som tjänar mindre än 18 700 kr/månad i bruttolön ska heller inte köpa en inkomstförsäkring. Din a-kassa ger dig då ensamt den maximala ersättningen du kan få vid arbetslöshet (80%), en inkomstförsäkring kan inte ge dig mer.

Vad är skillnaden på fackliga och privata inkomstförsäkringar? De fackliga är kollektivt upphandlade till många medlemmar i ett fackförbund. De är ofta billigare än de privata, men du måste också betala fackavgiften. Giltighetstiden är tyvärr förkortad hos i stort sett alla fackliga inkomstförsäkringar. De gäller sällan eller aldrig hela a-kassans ersättningstid. De privata gäller hela a-kassans ersättningstid, och kräver inget fackmedlemskap. Såväl fackliga som privata inkomstförsäkring kräver dock medlemskap i a-kassa. Man kan köpa privata tilläggsförsäkringar som kompletterar fackliga inkomstförsäkringar med kort giltighetstid.

Hur får jag reda på vilken lösning som är bäst för mig? Tala med en utbildad försäkringsrådgivare, som ger dig svar på alla frågor. De kan utifrån dina unika förutsättningar jämföra ditt fackförbund (om du är medlem i något), upplysa om det finns inkomstförsäkring att tillgå, hur omfattande den är, vad du har för alternativ i att välja en privat lösning eller en kombination, hur mycket olika lösningar kostar, och vilka skillnaderna blir i din plånbok vid eventuell arbetslöshet.

Få hjälp med inkomstförsäkring här

Jämförelser Inkomstförsäkring    
     
ERSÄTTNINGSNIVÅER, EXEMPEL 1    
Bruttolön: 25 000 kr/månad  
Netto vid arbete (efter schablonskatt 30%): 17 500 kr/månad  
     
  Månadsersättning vid arbetslöshet, (ca netto efter schablonskatt 30%)
Försäkringssituation Dag 1-120* Dag 121-300*
Ej medlem i A-kassa (endast alfa-kassan) 7 000 kr 7 000 kr
     
Medlem i A-kassa, ej facklig inkomstförsäkring 10 400 kr 10 400 kr
Medlem i A-kassa, facklig inkomstförsäkring 14 000 kr 10 400 kr
     
Medlem i A-kassa, facklig inkomstförsäkring, kompletterande privat 14 000 kr 14 000 kr
     
Medlem i A-kassa, privat fristående inkomstförsäkring 14 000 kr 14 000 kr
     
     
ERSÄTTNINGSNIVÅER, EXEMPEL 2    
Bruttolön: 40 000 kr/månad  
Netto vid arbete (efter schablonskatt 30%): 28 000 kr/månad  
     
  Månadsersättning vid arbetslöshet, (ca netto efter schablonskatt 30%)
Försäkringssituation Dag 1-120* Dag 121-300*
Ej medlem i A-kassa (endast alfa-kassan) 7 000 kr 7 000 kr
Medlem i A-kassa, ej facklig inkomstförsäkring 10 400 kr 10 400 kr
     
Medlem i A-kassa, facklig inkomstförsäkring 22 400 kr 10 400 kr
Medlem i A-kassa, facklig inkomstförsäkring, kompletterande privat 22 400 kr 22 400 kr
     
Medlem i A-kassa, privat fristående inkomstförsäkring 22 400 kr 22 400 kr

*Antalet ersättningsdagar från en facklig inkomstförsäkring kan variera, oftast mellan 100-200 dagar, kontrollera därför ditt fackförbunds inkomstförsäkring hur länge den gäller. En privat inkomstförsäkring, kompletterande eller fristående, gäller normalt hela A-kassans ersättningstid, 280-300 dagar.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00