Rätt försäkring när du bygger om sommarhuset

2008-07-15

I dessa tider ligger många i hängmattan och njuter på lantstället. En och annan passar dock på att göra renoveringar, tillbyggnader och förbättringar på semestern. Oavsett vad du gör behöver du en bra fritidshusförsäkring, som täcker både inbrott, olyckshändelser samt verktyg och byggmaterial när du bygger om. Om du håller på att bygga nytt gäller det att din försäkring täcker momentet ”byggnad under uppförande”, vilket tyvärr inte alla fritidshusförsäkringar gör. Vissa försäkringsbolag ersätter även dyra verktyg som används vid bygget. Byggmaskiner är mycket stöldbegärliga, det finns uppgifter om ligor som specialiserar sig på denna typ av stölder.

Allmänt måste du förstås tänka på att låsa in maskiner och verktyg när du inte arbetar på huset. Men det gäller också att ha en försäkring som täcker mot de skador du inte rimligen kan skydda dig emot. En bra försäkring täcker även dina verktyg om du hanterar och förvarar dem med normal försiktighet. Det går vanligen att få ett allrisktillägg, ”drulle”, även till fritidshusförsäkringen, men enbart avseende själva fastigheten, inte för lösöre (även om lösöresskydd tecknats i fritidshusförsäkringen). Vissa materiella skador på huset eller tomten som du själv orsakat kan då ersättas. Om du fäller träd på din mark bör du läsa på ansvarsskyddet i din försäkring innan. Skulle ett träd falla snett eller något annat händer som skadar annans egendom, kan din fritidshusförsäkring (och enbart denna, inte din hemförsäkring) ersätta eventuella skadeståndsanspråk från grannen eller kanske från stugföreningen.

Om du renoverar fasta maskinella installationer, så gäller normalt fritidshusförsäkringen sedan för skador på system för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet som är avsedda för byggnaden om de tillhör dig och går sönder. Skador av normal förslitning ersätts inte, vilket även gäller skada på byggnad genom röta, svamp, rost eller långtidspåverkan. Installationer och monteringar måste vara fackmannamässigt utförda för att försäkringen ska gälla, och du är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förhindra vissa skador, till exempel förfrysning av rör. Om du – mot förmodan - överväger att sänka kraven vid ombyggnad på fritidshuset jämfört med villan, se alltså till att du är medveten om var gränserna för din försäkring går om något sedan går sönder.

Lycka till med byggandet – men glöm inte att även slappa lite i hängmattan när du har semester!

Få kostnadsfri rådgivning av en försäkringsrådgivare här.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00