Viktiga försäkringar för din ekonomi

2009-03-18

Trygghetsförsäkringar har blivit ett populärt samlingsnamn för ett antal olika försäkringar som ger ekonomiskt skydd i kristider. Dessa utgörs av flera olika typer av försäkringar, som ersätter olika skador. Alla av dem har inte specifikt med lågkonjunkturen att göra, utan många är bra att ha i alla tider. Gemensamt för dessa försäkringar är att de ger dig möjlighet att själv skapa och styra trygghetsnivån i ditt liv.

  • Inkomstförsäkring ger dig ersättning utöver a-kassans maxbelopp, upp till 80% av din faktiska lön. Om du har en facklig inkomstförsäkring behöver du ibland också en kompletterande privat Tilläggsförsäkring. På en dålig arbetsmarknad är det inte bara högre risk att förlora jobbet, det kan också ta betydligt längre tid att hitta ett nytt. Plötsligt kan de fackliga inkomstförsäkringarnas korta giltighetstid bli besvärande kort, ofta bara 4-5 månader jämfört med a-kassans 13-14 månader (300 dagar). Det är en kort tid för att både leta nytt jobb och samtidigt planera för ändrade ekonomiska förutsättningar. Tilläggsförsäkringen täcker upp där den fackliga inkomstförsäkringen slutar, upp till hela a-kassans ersättningsperiod. Detta betyder tid att hitta ett nytt jobb utan att behöva tvinga fram exempelvis ett bostadsbyte.
  • Bokostnadsförsäkring är ej kopplad till särskilt lån eller bank. Den ersätter dina boendekostnader med upp till 4 000 kr/månad, om du råkar ut för en olycka som gör att du inte kan arbeta. Den kostar endast 360 kr/år, och kan vara ett bra komplement till andra försäkringar. Blir du långtidsjukskriven får du mindre pengar i sjukersättning än du får vid arbete. För personförsäkringar kan du, till skillnad från exempelvis hem- och bilförsäkringen, få ersättning från flera försäkringar för en och samma skada.
  • Livförsäkring. Om en familjemedlem avlider kan en livränta hjälpa den övriga familjen vidare. Livräntan betalas ofta ut som ett engångsbelopp. En närbesläktad variant är så kallade efterlevandepensioner, som betalar ut ersättning löpande över ett visst antal år.
  • Olycksfallsförsäkring betalar ut engångsersättning efter en olycka som medför medicinsk invaliditet. Den kostar ungefär 350-1 000 kr per person och år. Olycksfallsförsäkringen ersätter även läke-, rese- och merkostnader i samband med ett olycksfall, till exempel patientavgifter och transporter.
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring betalar ut engångsersättning efter en olycka eller en sjukdom som medför medicinsk invaliditet. Den kostar lite mer än enbart olycksfallsförsäkring. Den kan även ersätta läke-, rese- och merkostnader.
  • Barnförsäkring fungerar som en sjuk- och olycksfallsförsäkring, fast för barn.

Insplanet har en personförsäkringsavdelning med särskilt certifierade rådgivare. De kan tillsammans med dig skapa en helhetsbild över dina trygghetsförsäkringar. Du får det skydd du behöver, men slipper också det du inte behöver. Precis som på våra övriga försäkringar är vårt mål att hålla priserna så låga som möjligt för dig, med bibehållen kvalitet. Det åstadkommer vi genom att jämföra olika alternativ. Hjälpen är kostnadsfri, och med en personlig rådgivare finns utrymme att ställa små och stora frågor. Klicka på någon av försäkringstyperna ovan och fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig inom kort.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00