Försäkringar för kristider

2009-01-28

Årets första månad har inte visat på några förbättringar i samhällsekonomin. Många av förra årets varsel kan tvärtom bli till verkliga uppsägningar i år och öka på arbetslösheten. Samhällets allmänna skydd är samtidigt mer begränsat än tidigare. Vi förväntas idag komplettera med en del privat försäkringsskydd. Här är några av de viktigaste försäkringarna för att skydda dig själv och familjen mot minskade inkomster om du mister jobbet, råkar ut för en olycka eller av andra skäl inte kan arbeta.

  • Bokostnadsförsäkring är ej kopplad till särskilt lån eller bank. Den ersätter dina boendekostnader med upp till 4 000 kr/månad, om du råkar ut för en olycka som gör att du inte kan arbeta. Den kostar endast 360 kr/år, och kan vara ett bra komplement till andra försäkringar.
  • Inkomstförsäkring ger dig ersättning utöver a-kassans maxbelopp, upp till 80% av din faktiska lön. Om du har en facklig inkomstförsäkring behöver du ibland också en kompletterande privat Tilläggsförsäkring. I en allt sämre konjunktur är det inte bara högre risk att förlora jobbet, det kan också ta betydligt längre tid att hitta ett nytt. Plötsligt kan de fackliga inkomstförsäkringarnas korta giltighetstid bli besvärande kort, ofta bara 4-5 månader jämfört med a-kassans 13-14 månader (300 dagar). Det är en kort tid för att både leta nytt jobb och samtidigt planera för ändrade ekonomiska förutsättningar. Tilläggsförsäkringen täcker upp där den fackliga inkomstförsäkringen slutar, upp till hela a-kassans ersättningsperiod.
  • Livförsäkring. Om en familjemedlem avlider kan en livränta hjälpa den övriga familjen vidare. Livräntan betalas oftast som ett engångsbelopp. En närbesläktad variant är så kallade efterlevandepensioner, som betalar ut ersättning löpande över ett visst antal år.
  • Olycksfallsförsäkring betalar ut engångsersättning efter en olycka som medför medicinsk invaliditet. Den kostar ungefär 350-1 000 kr per person och år. Olycksfallsförsäkringen ersätter även läke-, rese- och merkostnader i samband med ett olycksfall.
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring betalar ut engångsersättning efter en olycka eller en sjukdom som medför medicinsk invaliditet. Den kostar lite mer än enbart olycksfallsförsäkring. Den kan även ersätta läke-, rese- och merkostnader.
  • Barnförsäkring fungerar som en sjuk- och olycksfallsförsäkring, fast för barn.

Insplanet har en personförsäkringsavdelning med särskilt certifierade rådgivare. De kan tillsammans med dig skapa en helhetsbild över dina trygghetsförsäkringar. Du får det skydd du behöver, men slipper också det du inte behöver. Precis som på våra övriga försäkringar är vårt mål att pressa ner priserna för dig, genom att jämföra olika alternativ. Hjälpen är kostnadsfri, och med en personlig rådgivare finns utrymme att ställa små och stora frågor. Klicka på någon av försäkringstyperna ovan och fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig inom kort.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00