Rätt skydd för sommartorpet

2008-03-25

Med påsken och vårsolen vaknar marknaden för att sälja och köpa fritidshus i Sverige. Skicket på fritidshus varierar ofta mer än skicket på villor för permanentboende. Detta medför att antalet fel och skador också kan bli fler. Många kämpar med undersökningsplikt, besiktningar och mäklare, och när man väl äger huset ska det sedan underhållas. Vad händer egentligen om olyckan är framme? I grund och botten är en fritidshusförsäkring som en villaförsäkring, med några få skillnader. I huvudsak är båda en fastighetsförsäkring för byggnad och mark.

  • Naturskador. Skydd för naturskador på byggnaden orsakade av storm, hagel, blixtnedslag, skyfall och snötryck ingår i fritidshusförsäkringen. Notera att extrabyggnader som sjöbod, brygga och växthus dock ofta är undantagna försäkringsskydd.
  • Fasta installationer. Försäkringen gäller normalt för system för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet som är avsedda för byggnaden om de tillhör dig och går sönder. Skador av normal förslitning ersätts inte, vilket även gäller skada på byggnad genom röta, svamp, rost eller långtidspåverkan. Installationer och monteringar måste vara fackmannamässigt utförda för att försäkringen ska gälla, och du är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förhindra vissa skador, till exempel förfrysning av rör.
  • Skadedjur. Försäkringen ersätter skador av virkesförstörande insekter som husbock och hästmyra, men endast om angreppet skett efter det att försäkringen tecknats. Skador från råttor och möss täcks normalt inte utan särskilt tillägg – hör vad som gäller för ditt bolag.
  • Lös egendom. Till fritidshusförsäkringen tecknar man inte en separat försäkring för lös egendom, motsvarande hemförsäkring till villan. Detta läggs istället till som en del av fritidshusförsäkringen för den som önskar. Det som behöver omfattas är värdet av alla lösa saker som förvaras permanent i huset. Bortaskyddet i din hemförsäkring täcker den lösa egendom som du för med dig tillfälligt till lantstället.
  • Juridiskt skydd. Ansvar och rättsskydd ingår i fritidshusförsäkringen. Det är inte ovanligt med tvister kring träd som bör fällas eller inte fällas, ny- och tillbyggnationer som grannarna har synpunkter på, med mera. Här är din försäkring en trygghet vare sig du skulle bli kärande eller svarande i en tvist.
  • Tillägg. Mindre flytetyg som roddbåt, kanot och segelbräda ingår hos vissa bolag i grundskyddet, kontrollera detta. Småbåtsförsäkring kan man annars teckna som tillägg. Glöm inte låskraven (SSF klass I). För större båtar måste du ha en separat båtförsäkring. Normalt kan man inte köpa en allriskförsäkring för lösöret i fritidshus, men hon vissa bolag kan du köpa allrisktillägg för byggnaden. Det täcker drulleskador på själva huset.
  • Åldersavdrag. Om- och tillbyggnader är mycket vanligt på fritidshus. Alla försäkringsbolag tillämpar åldersavdrag enligt tabell, det vill säga att du får mindre ersättning ju äldre byggnationen är. Att då välja ett bolag med bra (låga) åldersavdrag kan bli värdefullt! Tecknar du Allriskförsäkring för byggnad kan du även begränsa åldersavdraget hos vissa bolag.

Gå igenom förutsättningarna för ditt fritidshus med en förmedlare så får du svar på dina frågor och goda råd. På köpet får du bättre förståelse för de skötselområden som är viktigast för dig som ägare.

Jämför fritidshusförsäkring här

[ Tillbaka ]