Ny försäkring för dina boendekostnader

2008-03-04

Boendekostnaderna är för de flesta den största hushållsutgiften. Att kunna bo i bostad är förknippat med att man har inkomst av arbete. Om en olycka är framme kan du bli oförmögen att arbeta, varpå din inkomst minskar. Nu finns en ny försäkring särskilt för dina boendekostnader, om du skulle förlora delar av din arbetsinkomst till följd av ett olycksfall. Bokostnadsförsäkring är det senaste tillskottet till trygghetsskapande privata personförsäkringar. Till dessa hör redan inkomstförsäkring, privatvårdsförsäkring, samt utvidgade sjuk-, olycksfalls- och livförsäkringar. De viktigaste punkterna i den nya bokostnadsförsäkringen är:

  • Bokostnadsförsäkringen hjälper dig vid arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller dödsfall på grund av olycksfall, som gör att hushållets inkomster minskar. Även merkostnader på grund av olycksfall ersätts.
  • Den ersätter hälften av dina boendekostnader, upp till 4 000 kr/månad per försäkringstagare.
  • Fler än en i hushållet kan vara försäkrade genom bokostnadsförsäkringen.
  • Premiekostnaden är lika för alla, oavsett vilket boende du har eller var du bor. Den kostar 360 kr/år.
  • Det finns inga särskilda hälsokrav för att kunna köpa försäkringen.
  • Om du flyttar under försäkringsperioden följer bokostnadsförsäkringen med automatiskt, premien ändras inte heller.

Till skillnad från reglerna för sakförsäkring kan du få invaliditetsersättning från flera personförsäkringar för en och samma skada. På sakförsäkring, till exempel för bilen, huset eller din lösa egendom, kan du bara få ersättning från en försäkring i taget för en och samma skada. Reglerna för personförsäkringar är annorlunda. Merkostnader i samband med olycksfallet kan endast ersättas från en försäkring. Men ersättning för själva invaliditeten, till exempel att du blir arbetsoförmögen i ett halvår efter en olycka, kan betalas ut från flera försäkringar. Det betyder att du kan få invaliditetsersättning från både din olycksfallsförsäkring och en bokostnadsförsäkring för samma olycksfallsskada. En ensamstående med en bruttomånadsinkomst på mer än 20.000 kr bör förutom hemförsäkring även överväga en inkomstförsäkring och en sjuk-/olycksfallsförsäkring. En bokostnadsförsäkring är också ett bra kompletterande skydd till ett lågt pris. En familj bör ha de försäkringar man har som ensamstående ovan. Förutom dessa bör familjen förstås även ha barnförsäkringar för barnen, samt livförsäkring eller efterlevandepensioner för de vuxna. För familjen är bokostnadsförsäkringar för de vuxna en extra trygghet.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00