Bokostnadsförsäkring bra när marginalerna minskar

2008-10-21

När räntor och andra kostnader för hushållen ligger högt och osäkerhet råder på arbetsmarknaden, minskar marginalerna i hushållens plånböcker. Många tänker extra mycket på hur sårbar privatekonomin är mot såväl ökade kostnader som minskade inkomster. En bokostnadsförsäkring är ett billigt och enkelt sätt att få din budget att gå ihop även efter ett olycksfall som gör att du inte kan arbeta under en tid. Så fungerar bokostnadsförsäkringen:

  • Bokostnadsförsäkringen kan köpas oavsett boendeform – det spelar ingen roll om du bor i hyresrätt, villa, bostadsrätt eller kedjehus.
  • Bokostnadsförsäkringen hjälper dig vid arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller dödsfall på grund av olycksfall, som gör att dina inkomster minskar. Även merkostnader på grund av olycksfallet ersätts.
  • Bokostnadsförsäkringen ersätter hälften av dina boendekostnader, med upp till 4 000 kr/månad per försäkringstagare, i upp till 12 månader.
  • Boendekostnader som ersätts är hyra (hyresrätt), bolån - både ränte- och amorteringskostnader om de ingått i dina boendekostnader under tiden som föregått olycksfallet (senaste låneavier och skuldebrev beaktas), uppvärmningskostnader (för dig som bor i villa), samt fastighetsskatt/kommunal avgift (villa).
  • Priset är lika för alla, oavsett vilket boende du har, var du bor eller vem du är. Bokostnadsförsäkringen kostar 360 kr/år, mindre än 1 krona per dag.
  • Det är den som köper försäkringen som är försäkrad mot olycksfall. Fler än en i hushållet kan dock försäkra sig genom egna bokostnadsförsäkringar. Om två personer i en familj förvärvsarbetar, är det lämpligt att köpa varsin bokostnadsförsäkring, då man inte vet vem som kan råka ut för en olycka.
  • Vid dödsfall till följd av olyckshändelse för den försäkrade ersätter försäkringen boendekostnader i 12 månader. Ersättningen utbetalas enligt lag eller enligt särskilt förmånstagareförordnade som registrerats hos Insplanet.
  • Det finns inga särskilda hälsokrav för att kunna köpa försäkringen, och du behöver inte fylla i en hälsodeklaration när du köper den.
  • Om du flyttar under försäkringsperioden följer bokostnadsförsäkringen med automatiskt, priset ändras inte heller.

Bokostnadsförsäkringen kompletterar andra sjuk- och olycksfallsförsäkringar, till ett lågt pris som är lika för alla. Så snart din premiebetalning registrerats blir ditt försäkringsskydd aktivt.

ERSÄTTNINGSEXEMPEL
 
Boendekostnader (ex. hyra, bolån, fast.skatt, uppvärmning) Ersättning från Bokostnadsförsäkringen*
       
6 000 kr/månad 3 000 kr/månad
8 000 kr/månad 4 000 kr/månad
10 000 kr/månad 4 000 kr/månad

* Ersätttningen beror av grad av arbetsoförmåga. Beloppet anger ersättning vid full arbetsoförmåga.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00