Bokostnadsförsäkring tryggt när räntan stiger

2008-06-03

Boendekostnaderna är för de flesta den största hushållsutgiften. Det senaste året har den dessutom ökat i takt med stigande räntor. De allra flesta måste ha inkomst av arbete för att ha råd att bo där de bor. Om du råkar ut för en olycka kan du bli sjukskriven under en period. Din inkomst minskar då, även om du får sjukersättning. En bokostnadsförsäkring är ett billigt och enkelt sätt att få din budget att gå ihop även efter ett olycksfall. Bokostnadsförsäkring är det senaste tillskottet till trygghetsskapande privata personförsäkringar. Till dessa hör redan inkomstförsäkring, privatvårdsförsäkring, samt utvidgade sjuk-, olycksfalls-, barn- och livförsäkringar. I takt med att skyddet från det allmänna har minskat, via exempelvis sänkt a-kassa och olika ändringar i sjukersättningsregler, blir det allt viktigare för den enskilde att själv skydda sig ekonomiskt i händelse av olycksfall eller sjukdom. Så här fungerar bokostnadsförsäkringen:

  • Bokostnadsförsäkringen hjälper dig vid arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller dödsfall på grund av olycksfall, som gör att dina inkomster minskar. Även merkostnader på grund av olycksfallet ersätts.
  • Bokostnadsförsäkringen ersätter hälften av dina boendekostnader, upp till 4 000 kr/månad per försäkringstagare.
  • Boendekostnader som ersätts är bolån, både ränte- och amorteringskostnader om de ingått i dina boendekostnader under tiden som föregått olycksfallet (senaste låneavier och skuldebrev beaktas), uppvärmningskostnader (för dig som bor i villa), samt fastighetsskatt/kommunal avgift (villa).
  • Priset är lika för alla, oavsett vilket boende du har, var du bor eller vem du är. Bokostnadsförsäkringen kostar 360 kr/år, eller mindre än 1 krona per dag!
  • Det är den som köper försäkringen som är försäkrad mot olycksfall. Fler än en i hushållet kan dock försäkra sig genom egna bokostnadsförsäkringar. Om två personer i en familj förvärvsarbetar, är det lämpligt att köpa varsin bokostnadsförsäkring, då man inte vet vem som kan eller kommer råka ut för en olycka.
  • Vid dödsfall för den försäkrade ersätter försäkringen boendekostnader i 12 månader. Ersättningen utbetalas enligt lag eller enligt särskilt förmånstagareförordnade som registrerats hos Insplanet.
  • Det finns inga särskilda hälsokrav för att kunna köpa försäkringen, och du behöver inte fylla i en hälsodeklaration när du köper den.
  • Om du flyttar under försäkringsperioden följer bokostnadsförsäkringen med automatiskt, priset ändras inte heller.

Bokostnadsförsäkringen kompletterar andra sjuk- och olycksfallsförsäkringar, till ett lågt pris som är lika för alla. Alla kan köpa den - inga hinder i det finstilta! Så snart din premiebetalning registrerats blir ditt försäkringsskydd aktivt.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00