Biltrygg en stjärna på osäker himmel

2009-01-08

Ett nytt år har börjat, ett år som i många avseenden börjat trevande och osäkert, särskilt avseende samhälls- och privatekonomi. Men en klar trend har vi sett inom försäkringar – ”drulle”-försäkring för bil har har på kort tid blivit mycket populär. Insplanet Biltrygg är en sådan typ av tilläggsförsäkring som ersätter flera självrisker i den vanliga bilförsäkringen, och dessutom vissa skador som inte ersätts på andra sätt. Insplanet Biltrygg har samma låga pris för alla – endast 360 kr/helår. Biltrygg kan köpas för personbilar och lätta lastbilar. Så här fungerar den: Insplanet Biltrygg ersätter dels självriskerna på flera moment i den vanliga bilförsäkringen, som

  • Kollision med vilt – Biltrygg ersätter självrisken i din vagnskadesjälvrisk med upp till 4 000 kr. Kräver att du har helförsäkring.
  • Räddning (bärgning) – Biltrygg ersätter räddningssjälvrisken upp till 1 500 kr.
  • Vagnskada utanför Norden – kräver att du har helförsäkring. Vagnskadesjälvrisken ersätts upp till 4 000 kr.

Insplanet Biltrygg ger även ersättning för


  • Hyrbil – ersätter 75% av hyrbilskostnaden i upp till 60 dagar vid oförutsett driftstopp på den försäkrade bilen. Du kan istället välja avbrottsersättning med 150 kr/dag under skälig reparationstid.
  • Kupéskada – om bilens inredning skadas plötsligt och oförutsett, ersätts skadekostnaden upp till 4 000 kr. Skador orsakade av djur ersätts dock inte.
  • Nyckelförlust – förlust av eller fel på bilnyckel ersätts upp till 4 000 kr, en gång per försäkringsperiod.
  • Skada på annans egendom under transport, till exempel vid en flytt. Ersätts upp till 15 000 kr per tillfälle.

För att kunna köpa Insplanet Biltrygg måste du ha en vanlig halv- eller helförsäkring på den bil som Biltrygg ska gälla för. Det är valfritt vilket försäkringsbolag den vanliga bilförsäkringen finns i. Biltrygg kompletterar den ordinarie bilförsäkringen genom att utgöra ett mer omfattande alternativ till bilförsäkringarnas egna tilläggspaket för hyrbil, assistans och liknande moment. Insplanet Biltrygg kopplas till det fordon som anges vid köpet. Försäkringsperioden (ett år) är frikopplad från den ordinarie bilförsäkringens period (också ett år). Insplanet Biltrygg börjar gälla så snart årsfakturan är registrerad som betald. Du kan byta ditt ordinarie bilförsäkringsbolag under tiden som Biltrygg fortfarande gäller. Din Biltrygg gäller då oförändrat för det fordon den köptes för, även tillsammans med din nya försäkring. En förutsättning är dock att du även fortsatt har minst en giltig halv- eller helförsäkring. Du kan köpa Insplanet Biltrygg antingen fristående, om du redan har en aktiv halv- eller helförsäkring på fordonet det gäller, eller tillsammans med att du jämför och köper en ny ordinarie bilförsäkring hos Insplanet. Jämför gärna priser och innehåll –Biltrygg är ett prisvärt alternativ som täcker mycket. God fortsättning på det nya året önskar Insplanet!

Vill du prata med en rådgivare först – räkna på en bilförsäkring så får du kontakt med en rådgivare. Rådgivningen är självklart kostnadsfri.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00