Gäller försäkringen om du konverterar bilen till etanol?

2008-07-08

Den 1 juli trädde en lagändring i kraft, som innebär att Vägverket kommer att godkänna idag bensindrivna bilar som miljöbilar, om de konverteras till etanoldrift. Vägverket arbetar fortfarande med exakta regler för tekniska krav och specifikationer, som väntas komma i slutet av sommaren. En viktig fråga är om försäkringen gäller för ombyggda bilar eller inte. För nya motorfordon som personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar ingår vanligen en maskinskadegaranti från tillverkaren, giltig ca tre år från det att bilen tas i bruk för första gången (tiden kan variera). Försäkringsbolagen erbjuder sedan maskinskadeförsäkring i hel- och halvförsäkringen, när fabriksgarantin löper ut. Maskinskadeskydd ersätter skador som uppkommer av fabrikationsfel i elektronik och motor.

Det finns vissa grundbegränsningar i försäkringsbolagens maskinskadeskydd, som vanligen går ut på att maskinskadeförsäkringen gäller upp till en viss ålder eller körsträcka på fordonet, till exempel åtta år eller 10 000 körda mil. En annan vanlig begränsning i både garanti och försäkring är att maskinskadeskyddet upphävs om ingrepp i motor och elektronik görs, och dessa inte är utförda av fabrikanten själv, generalagenten, eller motsvarande. En konvertering till etanoldrift skulle kunna vara ett exempel på ett sådant ingrepp.

Försäkringsbolagen håller just nu på att ta ställning till hur de ska ersätta maskinskador som uppstår efter att bilen konverterats till etanoldrift. Vissa har redan tagit ställning – de kommer inte att ersätta maskinskador efter en konvertering, i alla fall inte sådana som på något sätt kan kopplas samman med konverteringen. Ur ett tekniskt perspektiv sägs försämrad smörjeffekt av vissa vara ett problem, något som kan ge skador på många delar av motorn. Andra försäkringsbolag har intagit en mer generös, men ändå försiktig hållning. Dessa bolag kommer att ersätta maskinskador även efter etanolkonvertering. De har dock vissa förbehåll, bland annat måste konverteringen utföras av en av försäkringsbolaget godkänd verkstad. Man kommer också att kräva att verkstaden ska utfärda en egen garanti för sitt utförda arbete – om du får en maskinskada som direkt beror av konverteringen, så ska verkstaden, inte försäkringsbolaget, ersätta dig för just den skadan. Regler och vedertaget bruk är dock långtifrån klara i dagsläget.

Därför bör du som funderar på att konvertera din bensindrivna bil till etanoldrift, undersöka noga med ditt försäkringsbolag eller det du kanske funderar på att byta till, vad de säger om just din bil. Policy kan gälla generellt för alla fordon, eller variera med bilmodell och ålder. Insplanet kommer att arbeta för att klargöra ytterligare vad som gäller så snart försäkringsreglerna för konverterade etanolbilar blir mer tydliga, under sensommar och höst.

Jämför priser och ställ frågor om just din bil till en försäkringsrådgivare här.


[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00