Snart dags att ta upp båten

2008-09-09

En fin och solig båtsäsong närmar sig sitt slut. Nu ska snart båten i de flesta fall läggas upp för vinterförvaring. Båten är emellertid inte säker bara för att risken för sjöskador försvinner. Nya risker tillkommer, och din försäkring är minst lika viktig när båten inte används som ute på sjön. När du tar upp båten på land, tänk på följande saker:

  • Upptag (lyft). I sjön fördelas båtens vikt på hela skrovet av vattnets bärförmåga. Vid upptagning kommer vikten att fördelas på andra sätt, vilket ökar belastningen på vissa punkter. Olika båttyper och olika enskilda modeller har vikten fördelad på olika sätt längs med lång- och tvärskeppslinjerna. Lyftpersonalen måste känna till faktorer som båtvikt, viktfördelning, bottenprofil och utskjutande delar (propeller och logg skall vara lyftmarkerade).
  • Avriggning (segelbåtar). Förvara masten efter avriggning på jämnt underlag och där den inte är ett hinder. Tänk på att en mast som göms av snö kan bli påkörd av en bil eller trampad på.
  • Transport. Ibland måste man transportera båten med trailer till och från uppställningsplatsen. Kontrollera reglerna för släp och efterfordon hos Vägverket.
  • Pallning. En båt står aldrig direkt på marken, utan pallas upp på trä- eller stålbockar. Dimensioneringen och placeringen av bockarna måste anpassas till risk för ökad viktbelastning genom snö, regn, vind, så att det finns god marginal. De flesta båtar bör dessutom sidostöttas för att minimera vältrisken.
  • Inventarier. Töm båten på stöldbegärlig egendom, och se till att kvarvarande materiel är jämnt stuvat.
  • Täckning. Täck båten med ett skydd mot regn, snö och nedsmutsning. Ta hänsyn till ett möjligt ökat tryck från exempelvis ett snöfall med liggande tung blötsnö. Se upp för bildning av vatten- och isfickor. Försök få möjlighet till luftväxling under täckningen, och tänk även på ventilationen inne i båten genom att ha avfuktare. Surra inte presenningar eller annan täckning i båtens bockar eller stöttor – täckningen kan fungera som ett vindfång – utan se istället till att täckningen på något sätt görs fast i jord.
Båtförsäkringen ersätter
  • skada direkt orsakad genom plötslig och oförutsedd, utifrån kommande händelse då båten står på land, vid sjösättning, torrsättning, av- och påriggning eller lyft med kran eller lyftanordning, samt vid förflyttning eller transport.
Båtförsäkringen ersätter inte
  • skador orsakade av is, snö, frost, vatten, fukt, mögel, korrosion eller djur, felaktig skötsel eller hantering, eller av att utrustning tappas eller glider loss.
Kolla gärna med en försäkringsrådgivare och/eller med ditt båtförsäkringbolag, så får du fler och individuella råd om vinterförvaring. Gör en förfrågan för båtförsäkring

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00