Detta ingår vanligen i reseförsäkringar

2007-03-05

En heltäckande reseförsäkring bör exempelvis täcka följande:

- Läke-, sjuk- och tandvårdskostnader. - Hemtransport på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. - Nära anhörigs resa till dig om du har blivit svårt sjuk. - Merkostnader för ändrat boende på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. - Hemtransport om nära anhörig blir allvarligt sjuk, skadad eller avlider. - Invaliditets- och dödsfallsersättning på grund av olycksfall. - Ansvarsskydd; vilket betyder att försäkringsbolaget står för eventuella skadestånd du kan bli skyldig att betala om du skadar någon annan människa eller någon annans egendom. - Rättsskydd; vilket betyder att försäkringsbolaget står för dina rättegångs- och advokatkostnader vid tvister som löses i rättegång. - överfallsskydd.

För att ta reda på om en sådan försäkring behövs gäller det att veta vilket försäkringsskydd man i övrigt omfattas av och hur lång resan skall vara. Men även resans syfte och resmålet påverkar.

Att tänka på under/efter resan:

• Lämna aldrig bagaget utan uppsikt. Undersök väskan så den inte blivit skadad under transporten. Om väskan skadats, anmäl detta omedelbart till flygbolaget och begär att få ett intyg.
• Anlita bara välkända hyrbilsföretag. Kontrollera att fordonet är ordentligt försäkrat. Självrisken kan elimineras genom en tilläggsavgift. Tänk på att ingen reseförsäkring i svenskt försäkringsbolag omfattar skada som du är ansvarig för såsom förare, brukare eller ägare av motorfordon. Kontrollera före avresan om det krävs ett internationellt körkort.
• Om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfalls skada på resan och uppsöker läkare eller sjukhus ska du se till att få kvitton på alla dina utlägg. Be också om läkarintyg med uppgift om diagnos, föreskrifter och behandling. Om du blir sjukskriven kontakta din försäkringskassa omedelbart genom att skicka kort eller brev. Rätten till sjukpenning utlandsvistelse varierar beroende på vilket land du befinner dig i.
• Vid förlust av betal- och kontokort se till att spärra dessa omedelbart. Om du blivit bestulen på dina kontanter, kreditkort etc. och behöver akut ekonomisk hjälp, kontakta ditt försäkringsbolag genom servicestället. Blir ditt pass stulet eller om du behöver rättshjälp kontakta svenska ambassaden eller konsulatet.
• Efter hemkomst fyller du i skadeanmälan och bifogar de originalintyg som anges på blanketten, t.ex. polisintyg, inköpskvitton, garantibevis och andra intyg som stärker dina ersättningsanspråk. Blankett för skadeanmälan finner du hos ditt reseförsäkringsbolag.

Prova Insplanets resetjänst och köpguiden som underlättar valet mellan olika alternativ!

[ Tillbaka ]