Betalar du för mycket för dina försäkringar?

2007-01-01

Ett nytt år innebär alltid förändringar. Vad beträffar försäkringar kommer exempelvis trafikförsäkringen för bilen att bli dyrare för många och därav kanske också din bilförsäkring. Du kanske också behöver nya försäkringar likt inkomstförsäkring till följd av den nya politiken. Det blir allt viktigare att se till att man har den premie som ger bäst skydd och som inte kostar mer än nödvändigt. Har du sett över vad du betalar för din bilförsäkring? Eller din hemförsäkring? I dagens tema skriver vi om hur du bäst får ner dina kostnader för likvärdiga försäkringar och förmodligen kan spara tusenlappar. Att tänka på för att få ner dina kostnader och köpa rätt försäkring

- Jämför dina försäkringar varje gång avtalen skall förnyas (en gång per år, på huvudförfallodagen), och kolla olika bolag. Det lönar sig att vara lite aktiv, det finns inte sällan tusenlappar i skattade pengar att spara.
- Var på din vakt när du har en s k ”prova-på-försäkring”. Dessa används av bilhandlarna för att sälja bilar lättare, och av försäkringsbolagen för att värva kunder. Sex månader efter att du köpt din nya bil övergår försäkringen i en vanlig försäkring, inte sällan till en av marknadens dyrare premier.
- Försäkra dig bara mot skador som påverkar dina verkliga behov. Behöver du verkligen alla tilläggsförsäkringar? Tänk på hur du lever, rita upp scenarier för vad som kan hända och hur det skulle påverka dig.
- Var inte rädd för mindre kända varumärken. Försäkringsprodukternas innehåll, liksom skaderegleringens principer, finns reglerade i lag och i konventioner. Alla marknadsaktörer i Sverige står under tillsyn av Finansinspektionen. Du som kund får betala för det stora, kända bolagets marknadsföringskostnader, genom högre premier och avgifter. Att bolaget är ”känt från tv” är knappast en faktor som gör att du lättare får ersättning, eller högre ersättning, vid en skada. Tvärtom kan ett mindre bolag vara mer beroende av sitt rykte än ”jätten”.
- Skapa en helhetsbild över dina försäkringar. Det kan ibland vara bra att samla ditt hushålls försäkringar i ett och samma bolag. Dels kan du få flerförsäkringsrabatter, dels så slipper du dubbla självrisker vid vissa skador. Men ibland är det trots det mer fördelaktigt att sprida ut sina försäkringar till de som erbjuder lägst premier på respektive försäkringstyp.
- Kontrollera självrisken, så att den är i den nivå du vill ha den. Observera att det endast är självrisken på vagnskadeförsäkringen som kan väljas av dig som kund. Självrisken på trafikförsäkringen och de olika momenten i delkaskoförsäkringen ligger fasta.
- Välj ett bolag med bra villkor, i synnerhet om det gäller din bil och bilen är direktimporterad. Vissa bolag ersätter t ex inte maskinskada alls på direktimporter, medan andra ersätter maskinskada lika mycket som på en svensksåld bil. Om bolaget kräver vissa test och åtgärder, kan detta kosta dig flera tusen kronor samt tid och besvär, innan du kan börja köra normalt.
- Förhandla om premien kan vissa försäkringsbolag vara beredda att göra. Räkna inte med att det går vägen dock, i synnerhet inte om du är ny kund i bolaget. Ibland kan man få tilläggsförsäkringar likt allriskförsäkring på köpet jämfört mot att i ett annat bolag betala 300-500 kr för liknande tillägg. Våga fråga!
- Överväg en lågt klassad bil. Stadsjeepar och nyare bilar som är stöldbegärliga brukar få högre premier.

Om Insplanet AB Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med en premievolym på 175 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför försäkring hos Insplanet sparar pengar Sedan starten 1999 har Insplanet redan hunnit hjälpa 460 000 kunder.

[ Tillbaka ]