Har du rätt innehåll i din hemförsäkring?

2007-11-06

En del funderar på om de ska strunta i hemförsäkringen. Det kan kännas onödigt om man inte har mycket saker att försäkra. Det är värt att komma ihåg att en hemförsäkring skyddar så mycket mer än bara ens saker. Har du en hemförsäkring så är det också viktigt att veta omfattningen på den hemförsäkring du valt. Kan det finnas tillägg som bara ingår i vissa hemförsäkringars grundskydd och som du behöver? Här är några tips om vad en hemförsäkring faktiskt skyddar och hur du köper en försäkring som passar dina behov.

Det många glömmer är till exempel det juridiska skyddet. Ansvarsskyddet i din hemförsäkring kan gälla upp till miljonbelopp för skador du kan orsaka och bli skadeståndsskyldig för. Rättsskyddet ger dig i vissa fall ekonomisk möjlighet att driva civilrättsprocess om du blir tvungen. Personskadeskyddet ger dig ersättning vid rån och överfall, och där ingår även reseskyddet. Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. I regel är det slarv som förorsakar brand, men även tekniska fel är vanliga brandorsaker(1). Det är alltid lättare att förebygga en brand än att släcka bränder när de väl inträffar. Till din hjälp finns brandvarnare, handbrandsläckare och utrymningsplaner. Glöm inte bostadsrättstillägget om du bor i bostadsrätt. Du ansvarar själv för ytskikt, vitvaror och annan fast installerad utrustning i din lägenhet. Vid brand, läckage och rökskador behöver du bostadsrättstillägget, som täcker skador för upp till några hundra tusen kronor. Har du en fin cykel? Titta då på vad självrisken är om den blir stulen och till vilket värde du kan få ersättning för din cykel. Är det en lite finare cykel du har ska du vara medveten om att många försäkringsbolag har maxbelopp i ersättning på cyklar. Det kan det vara värt att ägna ett ögonblick att studera maxbeloppen överlag just i hemförsäkringen. Spännvidden i maxbelopp på till exempel allriskförsäkringen kan variera mellan 30-75.000 kr, det kan betyda mycket vid en skada. Maxbeloppen på stöldbegärlig egendom kan också variera med flera tusen kronor. En del bolag ersätter tvätt som stjäls ur tvättstuga, medan andra inte alls ersätter detta, och så vidare. Några minuters samtal med en förmedlare kan göra skillnad!

Här är några tips på hur du kan jämföra ditt försäkringsskydd i god tid.

Att tänka på för att få ner dina kostnader och köpa rätt försäkring

- Jämför dina försäkringar varje gång avtalen skall förnyas (en gång per år, på huvudförfallodagen), och undersök flera olika bolag. Det lönar sig att vara lite aktiv, det finns inte sällan tusenlappar i skattade pengar att spara.

- Var på din vakt när du har en s k ”prova-på-försäkring”. Den blir ofta dyrare när prövotiden är över.

- Försäkra dig bara mot skador som påverkar dina verkliga behov. Behöver du verkligen alla tilläggsförsäkringar? Tänk på hur du lever, rita upp scenarier för vad som kan hända och hur det skulle påverka dig.

- Var inte rädd för mindre kända varumärken. Försäkringsprodukternas innehåll, liksom skaderegleringens principer, finns reglerade i lag och i konventioner. Alla marknadsaktörer i Sverige står under tillsyn av Finansinspektionen. Du som kund får betala för det stora, kända bolagets marknadsföringskostnader, genom högre premier och avgifter. Att bolaget är ”känt från tv” är knappast en faktor som gör att du lättare får ersättning, eller högre ersättning, vid en skada. Tvärtom kan ett mindre bolag vara mer beroende av sitt rykte än ”jätten”.

- Skapa en helhetsbild över dina försäkringar. Det kan ibland vara bra att samla ditt hushålls försäkringar i ett och samma bolag. Dels kan du få flerförsäkringsrabatter, dels så slipper du dubbla självrisker vid vissa skador. Men ibland är det trots det mer fördelaktigt att sprida ut sina försäkringar till de som erbjuder lägst premier på respektive försäkringstyp.

- Kontrollera självrisken, så att den är i den nivå som passar dig.

- Välj ett bolag med bra villkor. Vissa bolag ersätter t ex inte alla skador.

- Glöm inte att fråga vilka tilläggsförsäkringar som ingår eller övriga rabatter som finns att tillgå. Vissa försäkringsbolag bjuder på drulleförsäkringen vid nyteckning 1. Källa www.svbf.se, Svenska brandskyddsföreningen

[ Tillbaka ]