Skaffa GPS – sänk din körsträcka och din premie

2007-10-09

En ny undersökning* visar att bilförare som har installerat ett bilnavigeringssystem kortar ned sin körsträcka med i genomsnitt 15-20%. De som saknade en GPS anmälde fler försäkringsskador. Dessa förare hade i genomsnitt 12% fler anmälda försäkringsskador än de som hade en GPS installerad. Undersökningen visade även på positiva effekter på trafiksäkerhet, genom att bilförares koncentration på trafikomständigheter ökade med ett navigeringssystem installerat. Körsträcka är en av de tyngst vägande premiegrundande faktorerna på din bilförsäkring. Skillnaden mellan en körsträcka på 1000 mil per år, jämfört med till exempel 2000 mil per år, kan vara

flera tusen kronor på en lite dyrare bilförsäkring. Om du kan reducera din totala körsträcka med 15-20%, kan det i vissa fall betyda att du kan sänka din anmälda årliga körsträcka till försäkringsbolaget vid ny- eller omteckning av försäkring. Tänk på att alltid vara ärlig när du uppger din körsträcka. Om du uppger en för kort körsträcka så kan du få sänkt ersättning vid en försäkringsskada. Försäkringsbolaget gör vid en besiktning en kontroll av fordonets mätarställning från bilbesiktningen, och ställer det mot aktuell mätarställning samt uppgiven körsträcka. Om du uppgivit en körsträcka och upptäcker att du kommer att köra längre än du uppgett, så är du skyldig att anmäla detta snarast till försäkringsbolaget. Om du ökar din egen trafiksäkerhet så får du i längden färre skador, i alla fall sådana du själv orsakar. När ditt försäkringsbolag talar om skadefrihet och skadefria år, så menar de skador som du själv orsakat, inte skador som andra orsakat, till exempel om du blir påkörd i en rondell. Skador som andra orsakar på din bil dras normalt inte av på din skadefrihet, och därmed påverkas inte din skadefrihetsrabatt om du har en sådan. Att öka din trafiksäkerhet, vilket undersökningen menar att ett navigeringssystem gör, kan alltså i längden ge dig mer rabatt på din försäkringspremie. För mer information om hur du kan sänka dina försäkringskostnader, kontakta en försäkringsförmedlare på Insplanet – vi svarar på frågor om just dina behov. *Undersökningen gjordes av det holländska forskningsinstitutet TNO, i samarbete med försäkringsmäklaren Aon och TomTom navigeringssystem, och omfattade över 100 000 förare av leasingbilar i Holland, under perioden 2001-2006. Resultaten publicerades i februari 2007.

[ Tillbaka ]