Frågor från kunder om trafikförsäkringen

2007-06-19

Differenserna mellan skattepåslagen för olika bilklasser: Småbil: 300-2000 kr per år Mellanklass: 200-2300 kr per år Stor bil: 400-2000 kr per år SUV: 200-2800 kr per år Sportbil: 200-3700 kr per år Trafikskatthöjningen för en och samma bil ser olika ut beroende av i vilket bolag du har din bilförsäkring. Detta eftersom trafikförsäkringen inte är lika stor i alla bolag. Vilket i förlängningen innebär att påslaget blir olika och kan skilja mycket beroende av vilken bilmodell det gäller. Det är dock alltid viktigt att i slutänden titta på totalpremien dvs räkna med delkasko och vagnskada. Trafikdelen utgör enbart en del av din totala premie om du till exempel har valt en helförsäkring. Försäkringsbolagen premierar olika kundgrupper som bekant, vilket innebär att de bolag som har högre eller lägre premier i ”vissa fall” kan vara mer lönsamma eller mindre lönsamma för andra målgrupper. Det viktiga i hela denna diskussion är att du som konsument tar kontrollen och jämför på rätt sätt och vågar titta på vad siffrorna i premien verkligen står för och vilka bättringar som går att göra.

De vanligaste förekommande frågorna om trafikförsäkringen

Vad händer med min bilförsäkring den 1 juli? Staten belägger trafikförsäkringen (som är obligatorisk enligt Trafikskadelagen) med skatt, som tas ut av försäkringsgivarna. Dessa tar i sin tur ut kostnaden för skatten av dig som försäkringstagare. Skatten är ca 32% av trafikförsäkringspremien. Observera att de delar av fordonsförsäkringen som inte är obligatoriska, delkaskoförsäkringen (halv), och vagnskadeförsäkringen (hel), inte beläggs med skatt.

Kan jag teckna försäkring i förtid redan nu, så jag slipper höjning? Nej, skatten påverkar alla försäkringsavtal efter 1 juli, både löpande och nytecknade.

Jag har redan betalat min försäkring för lång tid framåt, slipper jag betala då? Nej, du kommer sannolikt att debiteras extra för skatten. Men de olika lösningarna, som kan variera mellan försäkringsbolagen, är inte klara ännu. Tills 1 juli kommer dock bolagen att kunna informera om hur skatten kommer att tas ut i praktiken.

Kan jag som fordonsägare och försäkringstagare göra något för att få så liten premieskatt som möjligt? Ja, jämför hur stor del av din hela försäkringspremie som utgörs av trafikförsäkringen. Ju mindre del av premien som utgörs av trafikförsäkring, desto mindre blir effekten av den procentuellt beräknade skatten. Tala med din försäkringsförmedlare.

[ Tillbaka ]