Hur skyddar din försäkring vid viltolycka?

2007-01-01

En helförsäkring omfattar en vagnskadegaranti men ofta är det en självrisk på 2-6000 kr vid egen skada, skadegörelse eller viltkollision. För att slippa självrisken kan ni efterfråga en tilläggsförsäkring som Bilallrisk/Bilplus/Bilextra. Försäkringsbolagen har olika namn på denna typ av tilläggsförsäkring men viltkollisionstillägg är en gångbar benämning. Den brukar kosta 400-500 kr /år och då slipper ni självrisken.

Fråga när ni tecknar er försäkring vad som omfattas av grundförsäkringen och vad självrisken är vid egen skada och viltkollision. Hos vissa bolag slipper ni självrisken utan tillägg vid tecknandet av en helförsäkring. Av de bolag vi förespråkar har Salus Ansvar till exempel den möjligheten.

I år kommer trafikförsäkringens höjning bli kännbar och en helförsäkring kan komma att bli dyr. Hos flera bolag kan viltkollisionstillägget ge upp till 5000-6000 kr i ersättning trots att man tecknat vagnskadeförsäkring. Det kanske inte är hela skadans reparationsbelopp men utan vagnskadegarantin som bara finns i helförsäkringar är det en bra utväg.

Det är alltid viktigt att utgå ifrån vilka specifika behov som just du kan ha. Bor man i landsorten eller reser mycket på våra landsvägar kan detta tillägg vara en viktig investering. För andra som kanske inte lämnar storstaden kan det ändå vara viktigt om det är mycket skadegörelse från förbipasserande. Tillägget omfattar eliminerad självrisk vid viltkollision men även vid skadegörelse. Tillägget Bilallrisk/Bilplus/Bilextra garanterar även hyrbil utan extra kostnader. Något de flesta bolag erbjuder men återigen inte alla.

Nedan skickar vi igen en sammanfattning av hur en bilpremie beräknas och några tips på hur du kan få en bättre anpassad premie nästa gång du tecknar din bilförsäkring. Premien är ofta det viktigaste men glöm inte att kontrollera vad din försäkring omfattas av. Så beräknas din bilförsäkringspremie

Din bilförsäkringspremies storlek bestäms utifrån den risk för att de skador du försäkrar dig emot faktiskt ska inträffa, och hur mycket det i så fall skulle kosta försäkringsbolaget att ersätta dig ekonomiskt. Med skada menas allt som du enligt försäkringsvillkoren kan kräva ersättning för hos ditt försäkringsbolag. Risken (och därmed premien) bestäms i huvudsak av:

 • Var du bor. Ju närmare en stadskärna, desto högre risk för stöld och skadegörelse på bilen. Vissa områden är också över- och underrepresenterade i (fordons-)brottsstatistiken jämfört med andra.
 • Vem du är och ibland hur länge du haft körkort. Äldre förare orsakar färre olyckor, rent statistiskt. Vissa, men inte alla, bolag tillämpar könsskillnader, och då mig veterligen till kvinnornas fördel. Det vill säga kvinnor får ibland lägre premier för att de statistiskt sett orsakar färre skador (även med hänsyn tagen till att det är färre kvinnor än män i trafiken). Om ingen person under 25 år regelbundet kommer att bruka bilen så ges ofta en rabatt också.
 • Skadefrihet. Begreppet ”bonus” används sällan idag. Begreppet skadefria år finns dock kvar. Observera att olika bolag beräknar skadefrihet på olika sätt. De flesta anser att en försäkringsskada där du löst ut din trafik- eller vagnskadeförsäkring är en skada som påverkar skadefriheten negativt, eftersom du i båda fallen själv varit vållande till olyckan. En skada som löst ut din delkaskoförsäkring orsakas dock i stort sett aldrig av dig själv, därför bör din skadefrihet inte heller påverkas negativt. Tänk på det, sänk inte ditt antal skadefria år för fel typ av försäkringsskada!
 • Bilens klassning. En bil klassas främst efter motorstyrka, stöldbegärlighet och marknadsvärde. Klassningen av motorstyrka sker hos Vägverket, medan stöldbegärlighet och marknadsvärde bestäms av försäkringsbolagen själva, förvisso med grund i statistik. Högre motorstyrka ger högre olycksrisk, lite förenklat. De två andra klassningsfaktorernas inverkan på premien torde förklara sig själva.
 • Hur långt du kör per år. Detta förbiser många. Försäkringsbolagen beräknar ofta körsträckan som multiplar av risk. Det vill säga om du kör 2000 mil per år med bilen istället för 1000 mil, så fördubblas risken för skador i trafiken, och premien kan åka upp många tiotals procent. Självklart få du dock inte uppge en lägre körsträcka än den faktiska. Vid en eventuell skadereglering kommer försäkringsbolaget att kontrollera mätarställningen från senaste besiktningen, se vad den aktuella mätarställningen är, samt jämföra dessa siffror mot vad du uppgett för körsträcka. Är skillnaden markant negativ, det vill säga att du kört mycket mer än du uppgett, har bolaget rätt att sänka din ersättning.
 • Hur du parkerar bilen nattetid. Eget låst garage är säkrast, därefter i tur och ordning egen tomt, flerbilsgarage, parkeringshus. Mest osäkert är att parkera på gatan. Det som styr säkerhetsbilden är hur många andra än du som har tillgång till den fysiska plats där bilen parkeras. Egen p-plats på stor utomhusparkering betyder med andra ord ingenting positivt för säkerheten. Kommentarer som ”men jag ser ju bilen från köksfönstret” ger glada skratt på försäkringsbolagets kundtjänstavdelning, men kommer inte ge dig en lägre premie.

Att tänka på för att få ner dina kostnader och köpa rätt försäkring

 • Jämför dina försäkringar varje gång avtalen skall förnyas (en gång per år, på huvudförfallodagen), och kolla olika bolag. Det lönar sig att vara lite aktiv, det finns inte sällan tusenlappar i skattade pengar att spara.
 • Var på din vakt när du har en s k ”prova-på-försäkring”. Dessa används av bilhandlarna för att sälja bilar lättare, och av försäkringsbolagen för att värva kunder. Sex månader efter att du köpt din nya bil övergår försäkringen i en vanlig försäkring, inte sällan till en av marknadens dyrare premier.
 • Försäkra dig bara mot skador som påverkar dina verkliga behov. Behöver du verkligen alla tilläggsförsäkringar? Tänk på hur du lever, rita upp scenarier för vad som kan hända och hur det skulle påverka dig.
 • Var inte rädd för mindre kända varumärken. Försäkringsprodukternas innehåll, liksom skaderegleringens principer, finns reglerade i lag och i konventioner. Alla marknadsaktörer i Sverige står under tillsyn av Finansinspektionen. Du som kund får betala för det stora, kända bolagets marknadsföringskostnader, genom högre premier och avgifter. Att bolaget är ”känt från tv” är knappast en faktor som gör att du lättare får ersättning, eller högre ersättning, vid en skada. Tvärtom kan ett mindre bolag vara mer beroende av sitt rykte än ”jätten”.
 • Skapa en helhetsbild över dina försäkringar. Det kan ibland vara bra att samla ditt hushålls försäkringar i ett och samma bolag. Dels kan du få flerförsäkringsrabatter, dels så slipper du dubbla självrisker vid vissa skador. Men ibland är det trots det mer fördelaktigt att sprida ut sina försäkringar till de som erbjuder lägst premier på respektive försäkringstyp.
 • Kontrollera självrisken, så att den är i den nivå du vill ha den. Observera att det endast är självrisken på vagnskadeförsäkringen som kan väljas av dig som kund. Självrisken på trafikförsäkringen och de olika momenten i delkaskoförsäkringen ligger fasta.
 • Välj ett bolag med bra villkor, i synnerhet om bilen är direktimporterad. Vissa bolag ersätter t ex inte maskinskada alls på direktimporter, medan andra ersätter maskinskada lika mycket som på en svensksåld bil. Om bolaget kräver vissa test och åtgärder, kan detta kosta dig flera tusen kronor samt tid och besvär, innan du kan börja köra normalt.
 • Förhandla om premien kan vissa försäkringsbolag vara beredda att göra. Räkna inte med att det går vägen dock, i synnerhet inte om du är ny kund i bolaget.
 • Överväg en lågt klassad bil. Jeep exempelvis är relativt högt klassad. Det beror främst på stöldbegärlighet och motorstyrka, som är högre än på standardbilen.

Ett par myter om försäkringar

 • Man kan skriva bilen/försäkringen på en annan familjemedlem för att få billigare premie. Det kan tyckas ”smart” eftersom prisskillnaden mellan säg en ung man i 20-årsåldern och dennes pappa eller mormor kan vara tusentals kronor per år i försäkringspremie, på en och samma bil. Men dels är det bedrägligt, och faktum är att försäkringsbolaget med laglig rätt kan sänka eller helt neka ersättning vid en skada, om inte huvudsaklig brukare av bilen äger bilen och står på försäkringen. En undersökning av hur bilen rimligen kan ha brukats kommer att göras vid en eventuell skadereglering. Det är inte knivskarpt förvisso, visst får bilen stå på din fru även om hon kör 45% av tiden och du 55%. Men undvik uppenbara fall där fordonsägaren/försäkringstagaren inte kommer att bruka bilen alls.
 • Man kan bli ”svartlistad” hos försäkringsbolag. Faktiskt delvis sant, dock med modifikationer. Det finns något som heter GSR, Gemensamma Skaderegistret, där försäkringsbolagen samarbetar för att skydda sig mot bedrägerier. Ett försäkringsbolag kan inte neka dig trafikförsäkring, men de kan neka dig andra former av bilförsäkring, om du t ex varit kund hos bolaget tidigare och inte betalt dina räkningar. Man måste dock ha varit ganska rejält misskötsam för att bli nekad att försäkra sig, mer eller mindre satt bedräglighet och försummelse att betala premier i system.

Jämför din försäkring direkt

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00