Båtförsäkringar

2007-03-05

När det gäller båtförsäkringar är det oftast stöld och sjöskador som båtägarna i första hand vill försäkra sig för. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är den egna egendomen som behöver försäkras utan även skydda mot skador på andra. En båtförsäkring består av tre olika delar; en ansvarsförsäkring, som ersätter person- och sakskador som den enskilde ägaren vållar med båten, en halvförsäkring som täcker stöld, skadegörelse, brand, rättskydd samt transport- och uppläggningsskador, och en helförsäkring som täcker sjöskador utöver ovanstående skador, vid exempelvis kantring, grundstötningar eller kollisioner av olika slag.

Uppbyggnaden av en båtförsäkring är mycket lik en bilförsäkring. Den stora skillnaden mellan en bil- och båtförsäkring är att trafikförsäkringen på bilen är obligatorisk enligt lag. En sådan motsvarighet saknas för båtförsäkringar. Det innebär att en kollision kan få kostbara konsekvenser som man inte tänker på. En simmare eller surfare som körs över så att de får personskador kan innebära utöver den mänskliga skadan, ekonomiska kostnader långt över hundratusentals kronor. Ansvarsförsäkringen ingår i både hel- och halvförsäkringen och kallas ofta för grundförsäkring.

Vanligast är att teckna en helförsäkring eftersom den innehåller den omfattning som anses motsvara standardbehovet för båtägare. Utöver grundförsäkringen finns sedan en uppsjö av olika tilläggsförsäkringar och skillnader i premier och självrisker att ta ställning till. Tilläggsförsäkringarna är många eftersom det finns skilda behov beträffande båtförsäkringar. Det kan gälla tillägg för kappsegling, tillägg om du har en värdefull jolle, eller om du har extra mycket elektronisk utrustning. För alla de som hyr ut sin båt under perioder finns också möjlighet att tilläggsförsäkra vid uthyrning och charter. En stor del av alla skador som uppkommer sker i samband med uthyrningar av olika slag.

För att få en överskådlig bild är det därför en fördel för alla båtägare att jämföra alternativ från några bolag sinsemellan både för att hitta en bra nivå på premien och för att få den omfattning som behövs och önskas.

Varför skiljer sig försäkringsbolagens premier så mycket? En försäkringspremie bygger på hur stor risk det är att försäkra ett objekt. Risken bygger i sin tur på en rad parametrar exempelvis vilken båttyp man har, i vilket område båten är förtöjd och vilka risksänkande åtgärder man själv vidtagit för att minimera skador. Varje bolag har egna riskbedömare som beräknar risken för det specifika objektet. Allmän statistik gör att premien till en början kan vara ganska likartad mellan bolagen. Premiedifferenserna kan dock bli stora beroende på det enskilda försäkringsbolagets skadestatistik. När det gäller just båtar så finns få båtar av samma båttyp vilket gör det svårare att få fram tillförlitlig statistik för en viss typ av båt.

Viktigt att jämföra Som konsument gäller det att jämföra de olika försäkringsbolagen för varje nytt objekt man skall försäkra och göra det varje år inför försäkringens förnyelse. Om ett bolag har låga premier på villaförsäkringen behöver det absolut inte betyda att premien också är låg på bilförsäkringen och tvärtom. Om premien hos ett bolag var lägst förra året behöver det inte betyda att det är lägst vid förnyelsen. Ny statistik om skadeutfall eller en allmän prisökning kan ha påverkat premien mycket under året.

Vad skall man tänka på vid jämförelsen?

• Jämför försäkringspremien vid varje förnyelse dvs. varje år.

• Tänk efter vilket behov du har innan du börjar prata med försäkringsbolaget. Uppfyller försäkringen de behov och förväntningar du har?

• Ta reda på om man får rabatter när man samlar flera försäkringar i samma försäkringsbolag.

• Ta reda på om du kan få rabatt på premien om du genomför risksänkande åtgärder. Det kan handla om att du installerar larm, extra låsanordningar, Guard System (gps-mottagare i båten som har koll på var båten befinner sig), ”snap off” löstagbar ratt med mera.

• Kontrollera att självrisken är i den nivå du vill ha den. Går det att höja eller sänka självrisken? Högre självrisk brukar innebära en lägre premie.

• Fråga försäkringsbolaget om de har avtal med båtklubbar, organisationer eller företag som ger medlemsrabatter.

• Ta hjälp av din försäkringsförmedlare och diskutera just din situation och dina behov. De kan leta fram premier och vet vilka skillnader som gäller mellan bolagen.

Vill du jämföra dina försäkringar direkt?

[ Tillbaka ]