Har du skottat taket?

2010-03-01

Vet du hur din försäkring gäller vid frysskador, takras och snösmältning som orsakar översvämning? Snön ligger tung på hustaken i Sverige, och flera tak har redan rasat in. I söder börjar temperaturerna klättra över nollan och våren kan skymtas. När det blir varmare och våtare packas snön och blir tyngre mot taken. Smältvatten och vårflod kan också orsaka allvarliga översvämningsskador.

Alla försäkringsbolag ställer likartade krav på att man som villaägare ska röja snö från taken så gott det går. Snöskador på uthus och garage täcks dock inte alls av försäkringen, oavsett om byggnormer har följts eller om man inte haft möjlighet att skotta taket. Villkoren hos olika försäkringsbolag liknar varandra.

Höga självrisker på alla vattenskador Grundsjälvrisken i en villaförsäkring ligger vanligen mellan 1 500-3 000 kr. Vid vattenskador som beror på sönderfrysta rör brukar självrisken vara förhöjd, men den maximala självrisken vid frysning är vanligen 10 000 kr hos de flesta försäkringsbolag. Självrisken är ännu högre vid så kallade naturskador, till exempel från snösmältning. Den lägsta självrisken vid översvämning orsakad av snösmältning i villa eller fritidshus är 10% av den totala skadekostnaden hos de flesta försäkringsbolag, och minst 10 000 kr. Det finns dock möjlighet att behålla en låg självrisk. Vissa försäkringsbolag erbjuder en allriskförsäkring för byggnaden. Har man det tillägget till villaförsäkringen så kan man slippa förhöjd självrisk vid översvämning. Du kan teckna dessa tillägg via Insplanet, prata med din försäkringsrådgivare!

Se upp för undantag Vid vattenskador om det läckt genom en spricka i yttertak gäller inte försäkringen för vattenskador som uppkommer om läckan beror på bristande underhåll av taket. Som husägare ska man också se över sin dränering i god tid innan snön blir alltför tung och vårfloden sätter igång, särskilt när stuprör och rännor kan vara delvis igentäppta av is. Man kan försöka skotta undan snön till platser där smältvattnet löper mindre risk att rinna in i grundkonstruktionen eller in i byggnaden, eller överbelasta dräneringssystemen.

Fyll i uppgifter om din villa och få kostnadsfri hjälp här »

Fyll i uppgifter om ditt fritidshus och få kostnadsfri hjälp här »

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00