Brandskydda hemmet och spara pengar

2009-12-01

Advent är här, och levande ljus brinner i de flesta hem i Sverige. Alla hem- och villaförsäkringar ersätter brandskador, men rabatterna för den som har ett gott brandskydd varierar mellan försäkringsbolagen. Även åldersavdragen vid skadeersättningar kan skilja sig åt. Insplanet sammanställer det viktigaste att känna till om boendeförsäkringarnas brandregler och ger viktiga råd. Brandförsäkringen tillhör de mer likriktade momenten i hem- och villaförsäkringar. Försäkringsbolagens villkor skiljer sig oftast åt endast marginellt. Däremot kan premierabatterna för den som har ett gott förebyggande brandskydd skilja sig åt. Avskrivningstakten av ålder på ersättningsbara föremål kan också skilja sig åt. Så gäller hemförsäkringen vid brand:

  • Eldskadade föremål. Brandskador ersätts vid brand som uppstår från öppen låga, explosion, elfel, frätande gas eller blixtnedslag.
  • Rökskador. Även saker som sot- eller rökskadats ersätts om de blir förstörda. Det gäller dock inte alla typer av rök, exempelvis sotskador från stearinljus, marschaller eller öppen spis ersätts inte.
  • Ersättningsboende. Om ditt hem måste saneras och du inte kan bo där, kan du få ett ersättningsboende, och även magasinering av möbler. Ersättningen är ofta begränsad till ett års tid.
  • Hemresa om du är bortrest. Om du befinner dig på resa och det har brunnit i ditt hem, kan många försäkringar bekosta en tidigarelagd hemresa.

Så gäller villaförsäkringen vid brand:

  • Byggnad och fast inredning. Dessa ersätts för eld-, rök- och sotskador som i hemförsäkringen.
  • Hyresbortfall. Ersättning kan ges för den som förlorar en hyresintäkt i en brandskadad byggnad.
Du får normalt inte en sämre brandförsäkring i grunden om du väljer ett försäkringsbolag framför något annat, vilket förstås kan vara tryggt att veta. Men om du installerar ett bra brandskydd hemma kan få bättre rabatter hos vissa bolag, där bör man jämföra så att man får de rabatter man kan få. En brandsläckare kan kosta från ett par hundralappar. Kan du få en liten rabatt på försäkringen kan brandsläckaren ha betalat igen sig direkt, och samtidigt har du fått ett tryggare hem. Vid större bränder kan många föremål totalförstöras. Att ha en aktuell förteckning över din egendom är rekommenderat både för din egen skull och för försäkringsbolagets. Att fotografera dina saker är ett bra komplement till en förteckning. De flesta kan enkelt få tag i en digitalkamera eller mobilkamera och ta ett varv med den runt i bostaden. Bilderna bör sparas på annan plats. Man kan till exempel skicka bilderna till ett filarkiv på nätet, eller lägga ett usb-minne i bankfacket. Genom rätt förberedelser och beteenden bör man förstås försöka undvika bränder helt. Ett vanligt krav för att försäkringen ska gälla fullt ut, är att man följer aktuella brandsäkerhetsföreskrifter, och är normalt aktsam med eld. För information om brandskydd och riskhantering, se Brandskyddsföreningen.

En riktigt god och säker jul önskar vi på Insplanet!

Få kostnadsfria råd och jämförelse av hemförsäkring här »

Få kostnadsfria råd och jämförelse av villaförsäkring här »

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00