Tänk på detta när du tar upp båten

2009-09-01

I september börjar många planera upptagningen av båten för säsongen. Många båtförsäkringar kräver att du gör det i god tid innan vintersäsongens risker för snö och isbildning. Någon gång i oktober brukar vara ett generellt sista datum för upptagning. När båten lagts upp för vinterförvaring, är den emellertid inte helt säker bara för att risken för sjöskador försvinner. Det finns fortfarande stöldrisk, och några nya risker tillkommer. Din båtförsäkring är minst lika viktig när båten ligger på land som i sjön. Båtförsäkringsbolagen Alandia och Atlantica ger en del nyttiga råd att följa i samband med upptag och förvaring:

  • Upptag. Viktfördelningen i lång- och tvärskeppslinjerna förändras på land jämfört med i sjön. Lyftpersonalen måste känna till faktorer som båtvikt, viktfördelning, bottenprofil och utskjutande delar. Propeller och logg skall vara lyftmarkerade.
  • Avriggning (segelbåtar). Förvara masten efter avriggning på jämnt underlag och där den inte är ett hinder. En mast som göms av snö kan bli påkörd av en bil eller trampad på.
  • Transport. Ibland måste man transportera båten med trailer till och från uppställningsplatsen. Kontrollera reglerna för släp och efterfordon hos Vägverket så att du varken kör olagligt eller riskfyllt.
  • Pallning. En båt står aldrig direkt på marken, utan pallas upp på trä- eller stålbockar. Dimensioneringen och placeringen av bockarna måste anpassas till risk för ökad viktbelastning genom snö, regn, vind, så att det finns god marginal. De flesta båtar bör dessutom sidostöttas för att minimera vältrisken.
  • Stöldskydd. Töm båten på stöldbegärlig egendom i form av bland annat dyr utrustning, och se till att kvarvarande materiel är jämnt stuvat. Står båten på trailer är det lämpligt om trailern är låst och/eller fastkedjad, så att ingen kan köra iväg med hela ekipaget.
  • Täckning. Täck båten med ett skydd mot regn, snö och nedsmutsning. Ta hänsyn till ett möjligt ökat tryck från exempelvis ett snöfall med liggande tung blötsnö. Se upp för bildning av vatten- och isfickor. Försök få möjlighet till luftväxling under täckningen, och tänk även på ventilationen inne i båten genom att ha avfuktare. Surra inte presenningar eller annan täckning i båtens bockar eller stöttor – täckningen kan fungera som ett vindfång – utan se istället till att täckningen på något sätt görs fast i jord.
  • Brandsäkerhet. Brandskador har tyvärr blivit allt vanligare de senaste åren. Även på land kan båten drabbas, även om alla ledningar och elsystem kopplats ur. Det kan ske då en brand uppstår i förvaringslokalen. Brandsäkra lokalen på samma noggranna sätt som båten. Om du ligger på hyrd plats, prata med ansvarige om brandskyddet.

En båtförsäkring av vanlig omfattning (helförsäkring) ersätter normalt


  • skada direkt orsakad genom plötslig och oförutsedd, utifrån kommande händelse då båten står på land, vid sjösättning, torrsättning, av- och påriggning eller lyft med kran eller lyftanordning, samt vid förflyttning eller transport.

Båtförsäkringen ersätter däremot normalt inte


  • skador orsakade av is, snö, frost, vatten, fukt, mögel, korrosion eller djur, felaktig skötsel eller hantering, eller av att utrustning tappas eller glider loss.

Tala gärna med en försäkringsrådgivare hos Insplanet och/eller med ditt båtförsäkringsbolag, så får du fler och individuella råd om din vinterförvaring.

Här kan du göra en förfrågan för båtförsäkring och få kostnadsfri hjälp »

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00