Förhindra brandskador på din båt

2009-07-08

Sommarvärmen i slutet av juni fick igång båtsommaren på allvar. Den typ av båtskador som växt mest de senaste åren är bränder. Dessa är kostsamma både för dig och försäkringsbolagen, eftersom skadorna ofta blir stora och dyra att åtgärda. Brandskador kan inträffa både när båten är uppställd på land, liksom i hamn eller ute på sjön. Brandriskerna är fler än man tror. Båtförsäkringsbolaget Alandia har sammanställt de viktigaste riskmomenten för brandskador i fritidsbåtar, och de bästa åtgärderna för att förhindra dem.

  • Tankning. Det kan finnas antändliga bensinångor även i tomma tankar. Fyll på lösa tankar på land, och kör fläkten till motorrumsventilationen före start.
  • Slangar och kopplingar. Kontrollera att alla ledningar är sprickfria och inte läcker antändliga vätskor.
  • Gasol. Använd läckindikator/varnare. Lär dig och familjen att känna igen gasollukten.
  • Elsystem. Den marina miljön är krävande och kräver anpassade material i ledningar och fästen. Glapp riskerar att orsaka kortslutning med förstörd utrustning och/eller brand som följd. Ha jordfelsbrytare installerad om du ansluter båten till landel i hamn.
  • Batteri. Se till att batterier är fastspända i syrabeständiga lådor, och att de inte är placerade nära positioner där antändliga dimmor kan bildas.
  • Båtkök. Rengör båtköket från fett som kan antändas. Lämna aldrig köket utan uppsikt vid matlagning, till exempel för att navigera.
  • Självantändning. Har du målat eller rengjort båten med olika sorters träolja, oljefärg eller lösningsmedel, kan trasorna som blir över självantända. Dränk trasorna i vatten och lämna till en bensinstation.
  • Värmekällor. En del har värmefläktar, kupévärmare och dylikt i sina båtar för att hålla varmt. Glödtrådselementen i dessa kan överhettas och fatta eld om fläktmotorn går sönder. Helst ska man bara använda oljefyllda radiatorer med överhettningsskydd.
  • Brandsläckare. Ha alltid brandsläckare installerad och öva på att hantera den så att det sitter i ryggmärgen.

Självklart ska man anpassa försiktighetsåtgärderna efter båtens värde, skick, ålder och risker. Prata med en försäkringsförmedlare och diskutera kring just din båt – det är kostnadsfritt!

Jämför din båtförsäkring här! »

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00