Tänk på detta när du bygger om i sommarhuset

2009-05-20

I helgen som kommer är det många som påbörjar årets projekt i sommarhuset. ROT-avdraget bidrar i år till att göra om- och tillbyggnader mer attraktiva. Glöm inte att också tänka på försäkringens krav och möjligheter när du bygger! Oavsett om du håller på att bygga om eller inte, ska du alltid ha en fritidshusförsäkring på hus som du äger men inte bebor permanent. Fritidshusförsäkringen liknar en villaförsäkring, och täcker bland annat brand, inbrott och en del naturskador. Om du ägnar dig åt byggprojekt finns det några ytterligare saker att undersöka i villkoren, saker som inte omfattas i grundskyddet hos alla bolag, men gör det hos en del.

Byggnad under uppförande. Bygger du ett helt nytt hus ska du också ha en försäkring, och den ska täcka ett moment som kallas ”byggnad under uppförande”, vilket inte alla fritidshusförsäkringar gör. Vissa försäkringsbolag ersätter även dyra verktyg som används vid bygget. Byggmaskiner är mycket stöldbegärliga, det finns uppgifter om ligor som specialiserar sig på denna typ av stölder. En bra försäkring täcker även dina verktyg och maskiner om du hanterar och förvarar dem med normal försiktighet.

Husdrulle. Det går vanligen att få ett allrisktillägg, ”drulle”, även till fritidshusförsäkringen. Ofta gäller den dock enbart avseende själva fastigheten, inte för lösöre (även om lösöresskydd tecknats i fritidshusförsäkringen). Vissa materiella skador på huset eller tomten utifrån plötsliga och oväntade händelser kan ersättas av ”husdrullen”.

Fasta installationer. Om du renoverar fasta maskinella installationer, så gäller normalt fritidshusförsäkringen sedan för skador på system för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet som är avsedda för byggnaden om de tillhör dig och går sönder. Skador av normal förslitning ersätts inte, vilket även gäller skada på byggnad genom röta, svamp, rost eller långtidspåverkan. Detta är bara en av flera anledningar att vårda och skydda byggnaden.

Fackmannamässighet. I fritidshus är det vanligare att man själv ger sig på arbeten som man i sin permanenta bostad kanske skulle överlåtit till en fackman. Vad du måste komma ihåg då är att installationer och monteringar måste vara fackmannamässigt utförda för att försäkringen ska gälla även i fritidshuset. Du måste inte anlita en fackman, men utförandet ska vara i den klassen. Du kan ta hjälp av en besiktningsman om du är osäker på var gränsen går. Om du – mot förmodan - överväger att sänka kraven vid ombyggnad på fritidshuset jämfört med villan, se alltså till att du är medveten om var gränserna för din försäkring går om något sedan går sönder. Lycka till med byggandet – men glöm inte att även slappa lite i hängmattan! Få kostnadsfri rådgivning om fritidshusförsäkring, klicka här »

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00