Har din hemförsäkring också blivit billigare?

2009-05-06

Vår senaste prisbarometer visade att priset på hemförsäkring i genomsnitt sjunkit något sedan förra året. Några har undrat om det beror på att innehållet ändrats. Vi kan inte se att det skulle vara på det viset. I det korta tidsperspektivet är villkoren lika bra som tidigare. Som vi ser det är det ökad konkurrens mellan försäkringsbolagen och att fler jämför priser och innehåll som bidragit till lägre priser. Även om villkoren är lika bra generellt nu som förut, bör du ändå ta för vana att jämföra även villkoren när du letar försäkring. Här är några av punkterna i hemförsäkringens innehåll du ska jämföra samtidigt som jämför pris:

  • Maxbeloppen. Olika moment i försäkringen, som exempelvis stöld av stöldbegärlig egendom, bortaskydd och bostadsrättstillägg, kan ha olika maximal ersättning hos olika bolag. Ofta syns det i tilläggsförsäkringarna som exempelvis golf, bostadsrätt och allrisk. Här ska du utgå från dina behov och vilka moment du tror kan bli viktigast för dig (till exempel cykelstöld om du har en dyrare cykel).
  • Detaljkraven för giltighet. Kraven för att olika moment ska gälla varierar mellan olika försäkringsbolag. Vissa krav brukar återkomma, som till exempel godkänt stöldskydd på cykel, medan andra krav kan finnas hos ett bolag men saknas helt hos ett annat. Samtidigt som du väljer bland bolagen får du också en bra uppfattning om vilka specifika aktsamhetskrav som gäller för momenten i den försäkring du slutligen väljer.
  • Självriskerna inklusive tilläggssjälvrisker. Dels ska man titta på grundsjälvrisken, som för en hemförsäkring brukar ligga mellan 1 500-2 000 kr. Men man ska hålla utkik efter tilläggssjälvrisker.

Detta är några grundläggande tips i hur du säkerställer att den besparing du gör i årskostnad för försäkringen inte påverkar det skydd du vill ha negativt. Ibland kan du till och med få ett bättre skydd än tidigare samtidigt som du sparar pengar. Rådgör gärna med en personlig försäkringsförmedlare för en försäkring som varierar så mycket i olika moment som hemförsäkringen. Då kan du få sammanställningar och jämförelser på de moment i försäkringen som är särskilt viktiga för dig. Jämför hemförsäkring här!

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00