Rätt skydd i kristider

2009-04-29

Ingen kan ha undgått att det är dåliga tider på arbetsmarknaden och i samhällsekonomin. I somliga städer och branscher är läget extra allvarligt. Det pågår heta debatter nu om de bästa sätten att mildra krisens verkningar, både för samhället och för enskilda hushåll. Att ta ett samlat grepp om sina trygghetsförsäkringar är det bästa sättet för enskilda individer och familjer att handskas med de risker som finans- och jobbkrisen medför.

  • Inkomstförsäkring ger dig ersättning utöver a-kassans maxbelopp, upp till 80% av din faktiska lön. Om du har en facklig inkomstförsäkring behöver du ibland också en kompletterande privat Tilläggsförsäkring. På en dålig arbetsmarknad är det inte bara högre risk att förlora jobbet, det kan också ta betydligt längre tid att hitta ett nytt. Då kan den fackliga inkomstförsäkringen bli för kort.
  • Bokostnadsförsäkring är inte kopplad till särskilt lån eller bank. Den ersätter dina boendekostnader med upp till 4 000 kr/månad, om du råkar ut för en olycka som gör att du inte kan arbeta. Den kostar endast 360 kr/år, och kan vara ett bra komplement till andra försäkringar.
  • Livförsäkring. Om en familjemedlem avlider kan en livränta hjälpa den övriga familjen vidare. Livräntan betalas ofta ut som ett engångsbelopp. En närbesläktad variant är så kallade efterlevandepensioner, som betalar ut ersättning löpande över ett visst antal år.
  • Olycksfallsförsäkring betalar ut engångsersättning efter en olycka som medför medicinsk invaliditet. Olycksfallsförsäkringen ersätter även läke-, rese- och merkostnader i samband med ett olycksfall, till exempel patientavgifter och transporter.
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring betalar ut engångsersättning efter en olycka eller en sjukdom som medför medicinsk invaliditet. Den kostar lite mer än enbart olycksfallsförsäkring. Den kan även ersätta läke-, rese- och merkostnader.
  • Barnförsäkring fungerar som en sjuk- och olycksfallsförsäkring, fast för barn. Den kan alltså ersätta kostnader som uppstår i samband med olycksfall och sjukdomar hos barn.

Insplanet har en personförsäkringsavdelning med särskilt certifierade rådgivare. De kan tillsammans med dig skapa en helhetsbild över dina trygghetsförsäkringar. Du får det skydd du behöver, men slipper också det du inte behöver. Precis som på våra övriga försäkringar är vårt mål att hålla priserna så låga som möjligt för dig, med bibehållet eller bättre försäkringsskydd. Det åstadkommer vi genom att jämföra olika alternativ och grundligt ställa den mot dina behov. Hjälpen är kostnadsfri, och med en personlig rådgivare finns utrymme att ställa små och stora frågor. Klicka på någon av försäkringstyperna ovan och fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig inom kort.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00