Mycket att tänka på vid husköpet

2009-04-15

Varje år byter ungefär 60 000 småhusfastigheter ägare i Sverige. Våren tillhör de mest aktiva perioderna på fastighetsmarknaden. Det är väldigt mycket att tänka på inför en fastighetsöverlåtelse, både för dig som köpare och för dig som ska sälja. Besiktning och försäkringar tillhör de viktigaste punkterna att tänka på. Försäkra huset från tillträdesdatum. Tillträdesdatum är oftast samma datum som slutlikviden erläggs, och det datum du blir ägare till huset. Det är från detta datum du måste ha en egen försäkring på fastigheten (villa- eller fritidshusförsäkring). Du har undersökningsplikt. Inför köpet har du som köpare en lagfäst skyldighet (Jordabalken) att undersöka fastigheten. Alla skador som går att upptäcka med blotta ögat kan du inte i efterhand göra anspråk till ersättning av från säljaren. Detta gäller för de flesta typer av skador, som exempelvis fuktskador eller påverkan av skadedjur. Gör en besiktning. Det mest praktiska är att göra en professionell överlåtelsebesiktning i samband med affären, något som blir allt vanligare att man gör idag. Leta efter medlemskap i Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, så vet du att besiktningsmannens arbete håller god kvalitet. Som uppdragsgivare får du ett protokoll över fel och brister, liksom en riskanalys. Om allvarliga fel upptäcks kan en fortsatt teknisk analys rekommenderas, till exempel av vatten- eller elsystem. Till de absolut viktigaste förhållandena att inspektera ur både ägande- och försäkringshänseende hör:

  • Vatten- och avloppssystem (framför allt i våtutrymmen)
  • El- och värmesystem
  • Grund och dränering
  • Tak och fasad
  • Skadedjursangrepp

Fel på huset som inte upptäcks vid besiktning utan upptäcks i efterhand, kan benämnas som dolda fel. Det finns idag så kallade dolda-fel-försäkringar. Dessa kan vara lämpliga för vissa, men de tar inte bort kravet på att göra en noggrann besiktning! Glöm inte underhållsplikten. I försäkringshänseende är du skyldig att utföra normalt underhåll av byggnadens alla delar, eftersom det pågår ett konstant slitage genom väder, vind och användning. Olika byggnadsdelar skrivs av försäkringsmässigt enligt ålderstabeller. Tabellerna är en bra indikation på hur ofta du bör räkna med att byta ut eller renovera olika byggnadsdelar. Försäkringen ersätter inte sådant som förfallit enligt vad som kunnat förväntas av ålder. De flesta pratar med mäklare, och många pratar med en besiktningsman innan köpet. Prata gärna med en försäkringsrådgivare också, så kan du få veta hur din försäkring kan täcka och inte om fel upptäcks. Du säkerställer också att huset är försäkrat från tillträdesdatum, samt självklart att du inte betalar för mycket – priserna kan skilja sig med tusenlappar även på villaförsäkringen! Lycka till med husköpet! Räkna på villaförsäkring här

PRISEXEMPEL
 
Villahemförsäkring Två vuxna, två barn under 18 år Radhus, 2 plan Garage, 2 st uthus Ljungarum, Jönköping
       
Auro 3 226 kr
If... 3 297 kr
Länsförsäkringar 3 331 kr
Sveland 3 564 kr
SalusAnsvar 3 743 kr
Folksam 3 874 kr
Moderna 4 064 kr
Trygg Hansa 4 655 kr
Gjensidige 5 052 kr
       
Största prisskillnad: 1 826 kr

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00