Insplanets Utbildningsprogram

En diplomutbildning i toppklass på konsumentförsäkring

Vår unikt utformade utbildning är ett verktyg för oss att forma Sveriges främsta försäkringsrådgivare. Vår framgång sedan start har genomsyrats av ett högt kunnande hos våra rådgivare med kundens behov i fokus.

Men vi nöjer oss inte med det, vi vet att för att vara främst i anschen så måste vi våga utmana både oss själva och marknaden i övrigt. Våra kunder kräver det bästa av oss och vi ställer höga krav på oss själva att ständigt utvecklas.

Vi har samlat de kunskaper och erfarenheter som vi erhållit efter tio år som Sveriges största försäkringsförmedlare och kan stolt presentera ett utvecklingsprogram i fem steg. Har du vad som krävs väntar en plats bland Sveriges främsta inom konsumentrelaterad försäkringsförmedling.

Att ta sig genom de fem stegen är en karriär!
Det är en utvecklingsprocess som ställer krav på både engagemang och prestationer. Det krävs hängivenhet för att ta sig hela vägen och blir fullt certifierad. I gengäld är belöningarna tydliga. Vi vet att kunskap om produkter och försäljningsteknik är grundstenarna för att lyckas i rollen som försäkringsrådgivare. Därför är utvecklingsprogrammets huvuddelar följande:

  • Affärsinriktad produkt- och marknadskunskap
  • Utvecklad behovsanalys
  • Rådgivande säljteknik

Varje steg i programmet ger dig nya kunskaper om olika kundgruppers trygghetsbehov, om de försäkringsprodukter som täcker dessa behov, samt kunskaper om teknikerna för att kunna förmedla produkterna.

Efter att du genomfört programmets samtliga steg erhåller du ett certifieringsdiplom där dina prestationer och resultat finns dokumenterade – ett intyg på att tillhör eliten inom försäkringsanschen!

Insplanet har ända sedan starten år 1999 haft intern utbildning, både i egen regi och med hjälp av partners i försäkringsanschen. Insplanet lade i samband med den nya försäkringsförmedlarlagen år 2005 grunden till ett längre utbildningsprogram, godkänt av Finansinspektionen. Sedan dess har utbildningen utvecklats kontinuerligt. Våra utbildningsansvariga ser till att kunskaperna lärs ut och används på rätt sätt. I den grupp som leder det kontinuerliga arbetet med att utveckla utbildningen ingår personal från de flesta av bolagets områden – rådgivning, kundtjänst, marknad och ledning.