Trygg-Hansa bilförsäkring - är det bästa alternativet för dig?

Nedan hittar du information om Trygg-Hansas bilförsäkring. För att underlätta för dig när du ska välja försäkringsbolag har vi sammanställt allt du behöver veta. Du hittar bland annat information om vad som ingår i respektive försäkringsnivå och hur dessa står sig mot andra bilförsäkringar. Ju mer kunskap du har om produkter, desto bättre köpbeslut kommer du ta. Kom ihåg att göra en gratis jämförelse innan du väljer bolag!

Börja här

Jämför din bilförsäkring med oss, spara tusenlappar!

Innehållet på sidan:

Bilförsäkring hos Trygg-Hansa

Trygg-Hansas bilförsäkring är uppdelad i 4 olika nivåer. Från Trafikförsäkring som erbjuder ett grundläggande skydd till Bilförsäkring Stor som är Trygg-Hansas mest omfattande försäkring för bil. Nedan kan du läsa om vad som ingår i respektive nivå. Läs igenom informationen noggrant innan du bestämmer dig för att bli kund hos Trygg-Hansa.

Trafikförsäkring hos Trygg-Hansa

Enligt lag måste du ha minst trafikförsäkring om din bil är registrerad i vägtrafikregistret - och inte är avställd - men du är fri att själv välja försäkringsbolag. Om du väljer att köpa din trafikförsäkring hos Trygg-Hansa får du en försäkring som ersätter personskador och skador på annans egendom - till exempel ett fordon eller en byggnad.

En trafikförsäkring har nästan alltid har samma försäkringsskydd oavsett försäkringsbolag. Det som kan variera är försäkringspremien och det beror kort och gott på att alla bolag gör olika riskbedömning. Faktorer som Trygg-Hansa tar hänsyn är bland annat hur gammal du är, var i landet du bor och vilken bilmodell du äger.

Halvförsäkring hos Trygg-Hansa

Med en halvförsäkring får du bättre skydd än om du bara tecknat en trafikförsäkring. I Trygg-Hansas halvförsäkring ingår trafikförsäkring samt moment som brand, glas, stöld och inbrott, motor och elektronik, drulle, bärgning, rättsskydd och krishjälp.

Brand

 • Du kan få ersättning för skador som orsakas av brand, blixtnedslag eller explosion.

Glasrutor

 • Du kan få ersättning för bak-, sido- eller vindrutor som krossas eller spräcks.

Stöld och inbrott

 • Du kan få ersättning om du får bil eller biltillbehör stulna. Eller om din bil eller biltillbehör skadas vid inbrott eller stöld. Du kan även få ersättning om fastmonterad bild- och ljudutrustning blir stulna.

Motor och elektronik

 • Du kan få ersättning för skador på elektronik, klimatanläggning, motor och växellåda. Kravet är att bilen varit registrerad i högst åtta år och inte körts längre än 12 000 mil.

Drulle

 • Du kan få ersättning om något skadas i bilen eller om du blir av med dina bilnycklar på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Du kan även få ersättning för bärgningskostnaden om du tankat fel drivmedel.

Bärgning

 • Du kan få ersättning för bärgning om bilen inte går att köra. Du kan även få ersättning för transportkostnad för både förare och passagerare. Antingen till den plats där resan började eller till målet för resan, beroende på vad som ligger närmast.

Rättsskydd och krishjälp

 • Du kan få ersättning om du hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol. Du får i sådana fall ersättning för dina advokatkostnader samt för motpartens kostnader om du förlorar tvisten. Högsta ersättning är 250 000 kronor.

Helförsäkring hos Trygg-Hansa

Skillnaden mellan Trygg-Hansas halv- och helförsäkring är att skydd mot vagnskada ingår i helförsäkringen. Det innebär att du kan få ersättning för yttre skador på din bil vid trafikolyckor, skadegörelse eller andra yttre olyckshändelser. När du köper en ny bil ingår ofta treårig vagnskadegaranti och då kan det räcka med en halvförsäkring.

Bilförsäkring Stor hos Trygg-Hansa

Bilförsäkring Stor är Trygg-Hansas mest omfattande bilförsäkring. Utöver det som ingår i trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring ingår även skydd för hyrbil, motor och elektronik (10 år), självriskreducering (50 %), självriskreducering och vård efter trafikolycka i Bilförsäkring Stor hos Trygg-Hansa.

Bilförsäkring Stor kan väljas med eller utan vagnskada.

Vad täcks inte i Trygg-Hansas bilförsäkring?

Det finns skador Trygg-Hansas trafik-, halv- och helförsäkring samt Bilförsäkring Stor inte ersätter. För alla 4 försäkringsnivåer gäller bland annat att du inte får ersättning om skadan uppstår när du antingen kör på inhägnat tävlingsområde eller på allmän väg under tävlingsliknande former. Nedan hittar du undantag specifika för varje nivå.

Ingår inte i Trygg-Hansas trafikförsäkring

 • Trygg-Hansas trafikförsäkring ersätter inte skador på din bil och inte på saker i din bil.

Ingår inte i Trygg-Hansas halvförsäkring

Det finns undantag för 7 moment i Trygg-Hansas halvförsäkring.

Undantag för Brand

Du får inte ersättning för:

 • brand eller explosion i däck och ljuddämpare
 • skador som beror på kortslutning i kablar och ledningar

Undantag för Glasrutor

Du får inte ersättning om:

 • rutorna på bilen går sönder när bilen krockar, kör av vägen eller välter

Undantag för Stöld och inbrott

Du får inte ersättning om:

 • någon som du lånat ut bilen till inte lämnar tillbaka den
 • någon i ditt hushåll stjäl bilen

Undantag för Motor och elektronik

Du får inte ersättning för:

 • skador på bromsar, hjullager och lameller i kopplingen
 • skador som orsakats av fabrikationsfel, konstruktionsfel eller slitage

Undantag för Drulle

Du får inte ersättning för:

 • kostnader som uppstår för att du förlorat bilnycklar men inte skaffat nya
 • skador som orsakats av djur

Undantag för Bärgning

Du får inte ersättning om:

 • bilen stannar på grund av tom tank

Undantag för Rättsskydd

Du får inte ersättning för:

 • tvister som gäller belopp som är mindre än ett halvt prisbasbelopp eller för grupptalan

Ingår inte i Trygg-Hansas helförsäkring

Undantag för vagnskada

Du får inte ersättning för:

 • skador som orsakas av frätning, fukt, köld, rost eller fukt
 • skador som inte orsakas av yttre händelser

Ingår inte i Bilförsäkring Stor

Självriskrabatt 50 %

Självriskrabatt 50 % reducerar inte:

 • trafikförsäkringens extra självrisk

Frågor och svar om Trygg-Hansas bilförsäkring

Vilken försäkringsnivå ska jag välja?

Det beror på vilket skydd du vill ha. Du måste ha minst en trafikförsäkring men du får bättre skydd med en halv- eller helförsäkring. Har du en äldre bil med lågt värde kan det räcka med en trafikförsäkring men en dyrare bil bör du skydda med en halv- eller helförsäkring. Om din bil är nyare än 3 år kan det vara tillräckligt med en halvförsäkring eftersom vagnskadegaranti ofta ingår i 3 år vid nybilsköp.

Hur mycket kostar Trygg-Hansas bilförsäkring?

Försäkringspremien är individuell och bestäms utifrån olika faktorer. Exempel på faktorer som påverkar din premie är vilken försäkring och självrisk du vill ha, hur gammal du är, var i landet du bor och vilken bil du äger. Eftersom alla försäkringsbolag gör olika riskbedömning kan premien därför variera mellan olika bolag. Kontakta Trygg-Hansa för prisförslag

Är Trygg-Hansas bilförsäkring bästa alternativet för mig?

Vilken bilförsäkring som är bäst för dig beror på vilket behov och vilka förutsättningar du har. Du vill å ena sidan ha en bilförsäkring med schyssta villkor men å andra sidan vill du inte betala onödigt mycket. Det bästa sättet att ta reda på vilken bilförsäkring som är bäst för dig är att göra en jämförelse. Ställ Trygg-Hansa mot andra bolag!

Villkor och annan viktig information om försäkringen

För- och efterköpsinformation personbil och lätt lastbil

Produktfaktablad personbil och lätt (IPID)

Fullständiga villkor