Nedan följer en lista över Sveriges försäkringsbolag. Listan är inte komplett men vi upplever att vi med nedanstående bolag omfattar ~95% av marknaden. Kom ihåg att skaffa dig en uppfattning innan du köper din försäkring - har du råd att inte jämföra försäkringsbolagen?

Trygg Hansa bilförsäkring


Välkommen till Insplanets försäkringsbolagssida för Trygg Hansa. Här hittar du allt du behöver veta för att bestämma om Trygg hansas bilförsäkring är rätt för dig. Läs vidare för att lära dig mer om hur deras försäkring fungerar, vad som ingår och vilka villkor som gäller.

Insplanet har inget samarbete med Trygg-Hansa. Du kan jämföra villkor och kundbetyg, men inte priser från bolaget.


Är du ute efter en ny bilförsäkring? Kom ihåg att det är viktigt att jämföra olika försäkringar innan du väljer försäkringsbolag. Priset på en bilförsäkring varierar upp till flera tusen kronor mellan olika bolag, baserat på vem du är, vilken bil du har och var du bor i landet.


Trygg Hansa försäkring historia

Trygg Hansa är ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag och tillhör numera det danska försäkringsbolaget Codan. Codan ingår i sin tur i den brittiska försäkringskoncernen RSA som har filialer i flera länder världen över. Försäkringsbolaget bedriver verksamhet under tre separata varumärken i Sverige; Trygg Hansa, Aktsam och Sveland. Aktsam tillhandahåller främst bilförsäkringar medan Sveland har fordonsförsäkringar, boendeförsäkringar och djurförsäkringar. Under varumärket Trygg Hansa ryms det mesta inom person- och sakförsäkringar innefattandes allt från hemförsäkring till sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Grunden till försäkringsbolaget Trygg Hansa lades redan i början på 1800-talet, men företagsstrukturen i dess nuvarande form kom till först 1999 i och med sammanslagningen med danska Codan. Försäkringsbolagets namn härstammar från 70-talet då Livförsäkringsbolaget Trygg och Hansa Försäkring AB gick samman och bildade Trygg Hansa. Ett par år senare byggdes det välkända och numera kulturmärkta Trygg Hansa-huset på Kungsholmen i Stockholm med visionen att skapa framtidens arbetsplats.

1997 köptes Trygg Hansa upp av SEB, men såldes redan 1999 till danska Codan. 2007 köpte RSA de båda företagen och 2015 genomfördes en fusion mellan Codan och Trygg Hansa och idag är företaget ett av nordens största försäkringsbolag inom sak- och livförsäkringar.


Hur fungerar bilförsäkringen hos Trygg-Hansa?

När du tecknar trafikförsäkring hos Trygg-Hansa ingår ett krismoment. Det innebär att Trygg-Hansa ger dig ersättning för krisbehandling som kan behövas efter ett trauma i samband med olycka. Enligt lag är du skyldig att teckna en trafikförsäkring från och med den dagen du köper en bil, eftersom den tidigare ägarens trafikförsäkring upphör att gälla omedelbart vid bilköpet. Trygg-Hansas försäkring är uppdelad i trafik- halv-, och helförsäkring enligt standardupplägget för bilförsäkringar i Sverige.


Självrisker

Trygg-Hansa skiljer på förare under och över 24 år när det gäller självrisk på bilförsäkringen. Självrisken i Trygg-Hansas trafikförsäkring för förare under 24 år är på 2 000 kronor. Förare äldre än 24 år betalar 1 000 kronor i självrisk. I de fall då föraren kört rattfull, orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåt, samt saknar körkort, uppgår självrisken till 10 procent av ett prisbasbelopp.


Trygg-Hansas Halvförsäkring

I Trygg-Hansas halvförsäkring ingår, förutom trafikförsäkringen, ersättning för: stenskott, inbrott i bilen, bärgning och borttappade nycklar. I halvförsäkringen ingår skydd mot:

Brand Ersättning ges vid explosion, blixtnedslag och brand.
Självrisk:

 • 1500 kronor.
Glasrutor

Ersättning ges för bakruta, vindruta och sidoruta, som krossas eller sprängs.
Självrisk:

 • 100 kronor, förutsatt att rutan går att laga.
 • 1 500 kronor, om rutan måste bytas.
Stöld och inbrott

Ersättning ges för Bil och biltillbehör, som blir stulna.
Självrisk:

 • 1 500 kronor.
Motor och elektronik 12 000 mil

Ersättning ges för skador på växellåda och klimatanläggning, motor och elektronik, förutsatt att bilen att bilen varit registrerad i högst 8 år från första registreringsdatumet, samt att bilen körts i högst 12 000 mil. Har någon av dessa gränserna uppnåtts, så upphör försäkringen att gälla.

Självrisk:

 • 0-4 000 mil: 1 500 kronor.
 • 4001- 10 000 mil: 5 000 kronor.
 • 10 001- 12 000 mil: 8 000 kronor.
Drulle

Ersättningen ges om du förlorar bilnycklar, om något skadas inuti en personbil eller i lastbilens förarkupé, på grund av en plötslig och oförutsedd händelse.

Självrisk:

 • 1 500 kronor.
Bärgning

Ersättning ges för bärgning till närmaste verkstad, om bilen inte går att köra.

Självrisk:

 • 1 500 kronor.
Krishjälp

Ersättning ges om du drabbas av psykisk ohälsa på grund av en skada som ersätts i din försäkring.

Självrisk:

 • Ingen självrisk.
Rättskydd

Ersättning ges om du hamnar i en tvist som kan prövas av en allmän domstol, som exempelvis tvister rörande trafikolycka, köp eller försäljning av bilen.

Självrisk:

 • 20 procent av kostnaderna, minst 1500 kronor.

Till skillnad från andra bolag erbjuder Trygg-Hansa även möjligheten att få hjälp vid en eventuell rättstvist och psykologhjälp vid en trafikolycka.


Helförsäkring

Med Trygg-Hansas helförsäkring ingår, förutom halvförsäkringen, även vagnskada. Med vagnskada får du ersättning för skador på din egen bil vid en eventuell trafikolycka, skadegörelse eller yttre olyckshändelse.

Vagnskada

Vad ersätts du för när vagnskada ingår i din bilförsäkring? Vagnskadeförsäkringen ersätter yttre skador på din bil vid en trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse; till exempel om ett träd skulle falla över din bil eller om du skulle råka köra in i ett staket.
Det som inte omfattas av en vagnskadeförsäkring, är skador orsakade av köld, väta, fukt, rost eller frätning. Du får inte heller ersättning för skador som inte orsakats av yttre händelser.
Självrisk: När det gäller vagnskada är självrisken valbar. Du kan välja mellan beloppen:

 • 3 000 kr i självrisk
 • 6 000 kr i självrisk
 • 9 000 kr i självrisk

Ju högre självrisk, desto lägre premie. När föraren är under 24 år, höjs den valda självrisken med 1 000 kr.


Vad kan påverka ersättningen i Trygg Hansas bilförsäkring?

Dessa faktorer kan påverka ersättningen du får vid ett försäkringsärende.


Oaktsamhet

För att din försäkring ska gälla, måste du ha varit aktsam. Om Trygg-Hansa skulle anse att du inte uppvisat aktsamhet, kan du få mindre i ersättning, eller ingen ersättning alls, beroende vilken påverkan den eventuella oaktsamheten har påverkat skadan. Trygg-Hansa har följande aktsamhetskrav, som även står i villkoret för respektive försäkring.


Krav på lås och förvaring

Bilen ska alltid lämnas låst och nycklarna ska förvaras på ett säkert sätt och inte i närheten av bilen. Nycklarna får inte märkas med namn, adress eller bilens registreringsnummer. Tillbehör till bilen, som exempelvis vinterdäck, ska vara inlåsta i privat garage, bostad, källarförråd eller annat utrymme som du har nyckel till.


Krav på föraren och bilen

Trygg-Hansa ställer också vissa krav på dig i egenskap som ägare och förare och på din bil. Du ska följa biltillverkarens anvisningar gällande skötsel och underhåll och se till att det alltid är en fackman som utför service. Det är förbjudet att använda bilen om den har körförbud. Du får inte lasta bilen över totalvikten eller mer än vad som är tillåtet enligt tillverkaren. Bilen och bilens delar får inte ändras. Du får heller ingen ersättning om du varit grovt vårdslös eller orsakat skadan med vilje. Om du som förare är påverkad av alkohol eller droger, blir du också utan ersättning. Om den som kör saknar körkort, eller vid övningskörning och läraren inte uppfyller kravet för övningskörning.


Trygg- Hansa - Frågor och svar

Vad gäller om du har ställt av ditt fordon?

Du behöver inte göra något. Om du har ställt av ditt fordon, behöver du inte kontakta Trygg-Hansa, som får information av Transportstyrelsen om av-/påställningen. Är fordonet som ställs av, halv- eller helförsäkrat, görs försäkringen om automatiskt till en avställningsförsäkring. Likadant är det vid Trafikförsäkrat fordon; försäkringen blir vilande och aktiveras när du ställer på fordonet.

Vad gäller vid stenskott eller spräckt ruta?

Ersättningen beror på vilken typ av bilförsäkring du har. Om du har en hel- eller halvförsäkring hos Trygg-hansa, ingår glasskador ( stenskott, spräckt vindruta). Vilken självrisk som du har, ser du på Trygg-Hansas hemsida under fliken Mina sidor. Skadeanmälan kan göras på Trygg-Hansas hemsida.

Vad är det för självrisk?

Vilken självrisk du har beror på vilken försäkring det gäller. Genom att logga in på Mina sidor, gå in på “se och ändra försäkring”.


Trygg Hansas Livboj

Troligtvis har du någon gång sett de röd-vita livbojarna med Trygg Hansas logotyp på när du besökt en badplats eller båtklubb. Dessa livbojar har sedan femtiotalet skänkts av Trygg Hansa för att minska antalet drunkningsolyckor i Sverige, och genom åren har hela 200 000 livbojar delats ut och placerats på platser med närhet till vatten i Sverige. År 1954 skänkte Trygg Hansa den allra första livbojen och sedan dess har man fortsatt arbetet för att minska antalet drunkningsolyckor bland annat genom att sponsra Svenska Livräddningssällskapet med material för simundervisning. Trygg Hansas mål och vision med initiativet är att inga drunkningsolyckor alls ska drabba barn i Sverige.


Betygsätt Trygg Hansa

Har du detta bolag, berätta för oss hur året varit!Våra kunders kommentarer

Våra kunder lämnar löpande kommentarer och omdömen.

2016-10-12 15:08
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Jag har aldrig känt mig så ensam och utsatt. Det tas förgivet att jag skall veta exakt hur allt ska gå till, trots att detta är första gången jag någonsin behövt utnyttja min försäkring. Långa svarstider, om svar alls. Blivit ifrågasatt varför jag inte skickat in information trots att jag skickat in all efterfrågad information en månad tidigare. Ringer och söker handläggaren som har meddelande om att han sitter upptagen och vilken tid han blir ledig. Ringer när han är ledig och möts av nästa meddelande om att han gått för dagen och finns på plats nästa morgon klockan 08.00. Ringer 08.00 nästa morgon och möts av ett meddelande att han har gått för dagen och väntas tillbaka nästa dag (datum nämns så det är inte samma meddelande). Ber att få prata med annan på avdelningen som lovar att se till att min handläggare ska ringa, inget samtal. Hade en vattenläcka för 6,5 månader sedan, i 3,5 månad har allt stått stilla, inget händer, men min handläggare är tillbaka "imorgon".........Hur ersättningen blir kan jag inte betygsätta än, men kanske imorgon då ju min handläggare skall vara tillbaka........hoppas att imorgon verkligen blir imorgon, jag längtar hem.
2016-09-21 19:58
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Trygg-Hansa har tyvärr blivit ett totalt värdelöst försäkringsbolag. Jag fick för ett halvår sedan en stor brännskada på kinden, men eftersom jag inte hade blivit skadad av någon så täckte inte försäkringen detta. Nu senast höjde de min bilförsäkring med 2000 kr per år eftersom det var ett nytt år och det som sades med rabatter vid tecknandet av försäkringen inte gällde längre (alla mina år med körkort är skadefria). Ännu ett stort minus är trygghansas extremt dryga personal på kundtjänst (iaf de jag har pratat med). Nej, jag kan inte rekommendera dem!
2016-09-10 06:47
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Väldigt snåla med sina ersättningar i förhållande till Folksam och Länsförsäkringar. Känner inte att dom vill mitt bästa utan tycks göra allt för att hålla nere ersättningen till mig som försäkringstagare.
2016-07-23 19:38
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Dåligt bemötande. Handläggningstiden är otroligt långsam de säger 30 dagar men har fått vänta i 5 månader utan besked. Har ringt och stött på ett flertal ggr men inget händer. Detta är min sjukförsäkring men även haft svårt med barnförsäkring där de hittar orsaker till att slippa ge ersättning. Oproffsiga handläggare som inte bryr sig om kunden man känner sig lurad. Ska byta alla våra försäkringar de känns inte pålitliga längre. De var bättre för ett par år sedan men nu verkar de gå utför så välj annat bolag om du har möjlighet.
2016-07-01 18:25
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Tycker de blivit sämre med åren. Har haft hemförsäkring där i 30 år men nu har jag bytt. Inte pga skada utan en känsla att de inte bryr sig.
2016-06-03 17:31
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Ignorerar mail, fattar aldrig beslut i ärenden, försöker avsluta ärenden i brev som är daterade veckor före ankomstdagen och självklart ska de avsluta en månad efter utskick. Ja när postvägen tar 15 (!) Dagar blir det inte så lång svarstid. Dessutom dyrt. Kommer aldrig teckna försäkring här igen. Har dessutom skickat fakturor på avslutade försäkringar och påminnelser.
2016-04-19 00:46
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Rörig hemsida. Hopplöst få kontakt. Dåliga eller uteblivna svar på vad som gäller för försäkringen. Mycket missnöjd med Trygg Hansa -som tyvärr varit mitt bolag i mer än 30 år- när man väl behöver dem.
2016-03-06 15:14
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Våra två barn blev sjuka på Teneriffa och va hos läkaren tre gånger. Vi fick inte åka hem pga magsjuka barn och blev kvar en hel vecka till. Flygbiljett och två nätter på hotell fick vi betala själva. Lös problemet ungefär. Hela resan förstörd och ingen ersättningsresa minsann. Otrevligt bemött av kundservice i Umeå som minsann påpekar att vi inte har rätt till ersättningsresa trots att våra barn blev sjuka andra dagen och va hos läkaren inte mindre än tre gånger. Usch va dåligt. Ska kolla efter nytt försäkringsbolag.
2016-02-22 09:32
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
deras kundservice är toppen. Jag har personlig kontakt med en tjej från Växjö vid namnet A D som jag fick kontakt med efter att hon ringde och ville gå igenom våra försäkringar. Först ville jag inte ta samtalet men hon var så proffsig och ihärdig att man inte ville göra annat än lyssna på henne. Hon la fram ett skräddarsytt erbjudande som var framtaget efter mina behov, därefter flyttade jag alla mina försäkringar till Trygg Hansa och jag kommer aldrig byta bolag oavsett om jag betalar mer eller mindre. Deras service är superbra och jag är säker på att alla hade valt trygg hansa om ni hade blivit uppringda eller på något sätt kommit i kontakt med min personliga rådgivare! Varma hälsningar till A D i Växjö
2015-12-02 22:23
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Aldrig krångligt
2015-11-28 14:12
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Bolaget är ägt av en mycket stor aktör i England där det gällt för TH. Att hålla aktieägarna nöjda med goda vinster, detta till skillnad från cooperativa bolag som Länsförsäkringar där försäkringstagaren kommer i focus. I initierade kretsar är det allmänt känt att TH är duktiga att komma undan och under alla förhållanden minska utbetalningar . Det allmänna omdömet om TH är följande. De betalar bara om de ABSOLUT MÅSTE och det är efter segslitna tingsrättsförhandlingar som vanliga försäkringstagare inte klarar ekonomiskt. den erfarenhet jag personligen har efter en 5 årig tvist är tyvärr att de inte lever upp till kraven som skall följas i FAL. Tyvärr har jag kunnat konstatera lögner från handläggare av skäl att dels undkomma betalningsansvar och dels för att dölja en felaktigt utredning. Det allvarliga som jag ser det är att de flesta inte har tillfällig kunskap att hantera bolag som TH i detta fallet, det finns " klagomu" men de slussar det vidare till aktell handläggare där det åter hamnar i " stå" de flesta vare sig orkar eller har råd att ta en fight med TH vilket de väll är medvetna om. Som Fastighetsmäklare sedan många år har jag bevittnat skaderegleringar. Skillnaden är märkbar mellan bolagen. Gällande fastighetsförsäkring där konsekvensen med en felaktigt utförd hantering kan förstöra livet helt för en familj, rekommenderar jag andra bolag, i synnerhet avseende bostadsrättsföreningar där enskild medlemr är helt i händerna på styrelsen samt föreningens försäkringsgivare vid uppkommen skada.
2015-11-27 22:47
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Alltid snabb skadehantering och toppen bemötande
2015-09-16 11:10
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Inte så bra på skadereglering när det gäller bilförsäkring. Helt OK dock för hemförsäkring. Det känns nästan som 2 olika företag!
2015-09-03 21:57
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Långsamma och onödiga krav på att behöva kontakta dem via telefon även för enklare ärenden. Vilket leder till långa telefonköer. Helt obegripligt dålig hemsida som inte är speciellt användarvänlig.
2015-07-10 11:37
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Jag avråder starkt att teckna barnförsäkring hos Trygg Hansa. Om olyckan är framme och man tvingas kontakta bolaget, är skadereglerarna mycket målmedvetna och trimmade i att hitta klausuler som hindrar dem från att betala ut de ersättningar man har rätt till. De tar även till rena lögner om att villkoren inte gäller. Om du tvingas ha kontakt med bolaget MÅSTE du ha villkoren framför dig och läsa innantill för regleraren, som ändå förnekar din rätt med hänvisning till "vår policy". Jag avråder på det bestämdaste all kontakt med bolaget. Jag har fyra barn och mig själv försäkrade i bolaget och det är det dummaste jag gjort.

Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför villkor

Insplanets kunder har länge efterfrågat en möjlighet att inte jämföra mer än pris, försäkringar rör sig ju i huvudsak om trygghet. Tryggheten och dina möjligheter till ersättning speglas i bolagens villkor. För de bolag vi jämför har vi valt att har valt att tillsvidare visa de betyg som vart bolag har fått hos Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och tjänstepensioner.

Hel
Helförsäkring är den mest omfattande bilförsäkringen som täcker trafik-, maskin-, stöld-, brand-, glas-, rättsskydds-, räddnings-, samt vagnskada.
3.9
Trygg Hansa
3.9
Gjensidige
3.8
Sveland
3.8
Folksam
3.8
If
3.6
Aktsam
Laddar…

Betygen ovan är ett urval av de som fanns på Konsumenternas Försäkringsbyrå (KOFB) 2018-08-13. Hos KOFB varierar betygen mellan 3,5-4,8 för olika produkter baserat på deras omfattning. Generellt kan sägas att högre betyg ger bättre innehåll men också högre premie.

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00