Trygg Hansa bilförsäkring


Välkommen till Insplanets försäkringsbolagssida för Trygg Hansa. Här hittar du allt du behöver veta för att bestämma om Trygg hansas bilförsäkring är rätt för dig. Läs vidare för att lära dig mer om hur deras försäkring fungerar, vad som ingår och vilka villkor som gäller.

Insplanet har inget samarbete med Trygg-Hansa. Du kan jämföra villkor och kundbetyg, men inte priser från bolaget.


Är du ute efter en ny bilförsäkring? Kom ihåg att det är viktigt att jämföra olika försäkringar innan du väljer försäkringsbolag. Priset på en bilförsäkring varierar upp till flera tusen kronor mellan olika bolag, baserat på vem du är, vilken bil du har och var du bor i landet.


Trygg Hansa försäkring historia

Trygg Hansa är ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag och tillhör numera det danska försäkringsbolaget Codan. Codan ingår i sin tur i den brittiska försäkringskoncernen RSA som har filialer i flera länder världen över. Försäkringsbolaget bedriver verksamhet under tre separata varumärken i Sverige; Trygg Hansa, Aktsam och Sveland. Aktsam tillhandahåller främst bilförsäkringar medan Sveland har fordonsförsäkringar, boendeförsäkringar och djurförsäkringar. Under varumärket Trygg Hansa ryms det mesta inom person- och sakförsäkringar innefattandes allt från hemförsäkring till sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Grunden till försäkringsbolaget Trygg Hansa lades redan i början på 1800-talet, men företagsstrukturen i dess nuvarande form kom till först 1999 i och med sammanslagningen med danska Codan. Försäkringsbolagets namn härstammar från 70-talet då Livförsäkringsbolaget Trygg och Hansa Försäkring AB gick samman och bildade Trygg Hansa. Ett par år senare byggdes det välkända och numera kulturmärkta Trygg Hansa-huset på Kungsholmen i Stockholm med visionen att skapa framtidens arbetsplats.

1997 köptes Trygg Hansa upp av SEB, men såldes redan 1999 till danska Codan. 2007 köpte RSA de båda företagen och 2015 genomfördes en fusion mellan Codan och Trygg Hansa och idag är företaget ett av nordens största försäkringsbolag inom sak- och livförsäkringar.


Hur fungerar bilförsäkringen hos Trygg-Hansa?

När du tecknar trafikförsäkring hos Trygg-Hansa ingår ett krismoment. Det innebär att Trygg-Hansa ger dig ersättning för krisbehandling som kan behövas efter ett trauma i samband med olycka. Enligt lag är du skyldig att teckna en trafikförsäkring från och med den dagen du köper en bil, eftersom den tidigare ägarens trafikförsäkring upphör att gälla omedelbart vid bilköpet. Trygg-Hansas försäkring är uppdelad i trafik- halv-, och helförsäkring enligt standardupplägget för bilförsäkringar i Sverige.

Jämför trygg-hansa

Självrisker

Trygg-Hansa skiljer på förare under och över 24 år när det gäller självrisk på bilförsäkringen. Självrisken i Trygg-Hansas trafikförsäkring för förare under 24 år är på 2 000 kronor. Förare äldre än 24 år betalar 1 000 kronor i självrisk. I de fall då föraren kört rattfull, orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåt, samt saknar körkort, uppgår självrisken till 10 procent av ett prisbasbelopp.


Trygg-Hansas Halvförsäkring

I Trygg-Hansas halvförsäkring ingår, förutom trafikförsäkringen, ersättning för: stenskott, inbrott i bilen, bärgning och borttappade nycklar. I halvförsäkringen ingår skydd mot:

Brand Ersättning ges vid explosion, blixtnedslag och brand.
Självrisk:

 • 1500 kronor.
Glasrutor

Ersättning ges för bakruta, vindruta och sidoruta, som krossas eller sprängs.
Självrisk:

 • 100 kronor, förutsatt att rutan går att laga.
 • 1 500 kronor, om rutan måste bytas.
Stöld och inbrott

Ersättning ges för Bil och biltillbehör, som blir stulna.
Självrisk:

 • 1 500 kronor.
Motor och elektronik 12 000 mil

Ersättning ges för skador på växellåda och klimatanläggning, motor och elektronik, förutsatt att bilen att bilen varit registrerad i högst 8 år från första registreringsdatumet, samt att bilen körts i högst 12 000 mil. Har någon av dessa gränserna uppnåtts, så upphör försäkringen att gälla.

Självrisk:

 • 0-4 000 mil: 1 500 kronor.
 • 4001- 10 000 mil: 5 000 kronor.
 • 10 001- 12 000 mil: 8 000 kronor.
Drulle

Ersättningen ges om du förlorar bilnycklar, om något skadas inuti en personbil eller i lastbilens förarkupé, på grund av en plötslig och oförutsedd händelse.

Självrisk:

 • 1 500 kronor.
Bärgning

Ersättning ges för bärgning till närmaste verkstad, om bilen inte går att köra.

Självrisk:

 • 1 500 kronor.
Krishjälp

Ersättning ges om du drabbas av psykisk ohälsa på grund av en skada som ersätts i din försäkring.

Självrisk:

 • Ingen självrisk.
Rättskydd

Ersättning ges om du hamnar i en tvist som kan prövas av en allmän domstol, som exempelvis tvister rörande trafikolycka, köp eller försäljning av bilen.

Självrisk:

 • 20 procent av kostnaderna, minst 1500 kronor.

Till skillnad från andra bolag erbjuder Trygg-Hansa även möjligheten att få hjälp vid en eventuell rättstvist och psykologhjälp vid en trafikolycka.


Helförsäkring

Med Trygg-Hansas helförsäkring ingår, förutom halvförsäkringen, även vagnskada. Med vagnskada får du ersättning för skador på din egen bil vid en eventuell trafikolycka, skadegörelse eller yttre olyckshändelse.

Vagnskada

Vad ersätts du för när vagnskada ingår i din bilförsäkring? Vagnskadeförsäkringen ersätter yttre skador på din bil vid en trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse; till exempel om ett träd skulle falla över din bil eller om du skulle råka köra in i ett staket.
Det som inte omfattas av en vagnskadeförsäkring, är skador orsakade av köld, väta, fukt, rost eller frätning. Du får inte heller ersättning för skador som inte orsakats av yttre händelser.
Självrisk: När det gäller vagnskada är självrisken valbar. Du kan välja mellan beloppen:

 • 3 000 kr i självrisk
 • 6 000 kr i självrisk
 • 9 000 kr i självrisk

Ju högre självrisk, desto lägre premie. När föraren är under 24 år, höjs den valda självrisken med 1 000 kr.


Vad kan påverka ersättningen i Trygg Hansas bilförsäkring?

Dessa faktorer kan påverka ersättningen du får vid ett försäkringsärende.


Oaktsamhet

För att din försäkring ska gälla, måste du ha varit aktsam. Om Trygg-Hansa skulle anse att du inte uppvisat aktsamhet, kan du få mindre i ersättning, eller ingen ersättning alls, beroende vilken påverkan den eventuella oaktsamheten har påverkat skadan. Trygg-Hansa har följande aktsamhetskrav, som även står i villkoret för respektive försäkring.


Krav på lås och förvaring

Bilen ska alltid lämnas låst och nycklarna ska förvaras på ett säkert sätt och inte i närheten av bilen. Nycklarna får inte märkas med namn, adress eller bilens registreringsnummer. Tillbehör till bilen, som exempelvis vinterdäck, ska vara inlåsta i privat garage, bostad, källarförråd eller annat utrymme som du har nyckel till.


Krav på föraren och bilen

Trygg-Hansa ställer också vissa krav på dig i egenskap som ägare och förare och på din bil. Du ska följa biltillverkarens anvisningar gällande skötsel och underhåll och se till att det alltid är en fackman som utför service. Det är förbjudet att använda bilen om den har körförbud. Du får inte lasta bilen över totalvikten eller mer än vad som är tillåtet enligt tillverkaren. Bilen och bilens delar får inte ändras. Du får heller ingen ersättning om du varit grovt vårdslös eller orsakat skadan med vilje. Om du som förare är påverkad av alkohol eller droger, blir du också utan ersättning. Om den som kör saknar körkort, eller vid övningskörning och läraren inte uppfyller kravet för övningskörning.


Trygg- Hansa - Frågor och svar

Vad gäller om du har ställt av ditt fordon?

Du behöver inte göra något. Om du har ställt av ditt fordon, behöver du inte kontakta Trygg-Hansa, som får information av Transportstyrelsen om av-/påställningen. Är fordonet som ställs av, halv- eller helförsäkrat, görs försäkringen om automatiskt till en avställningsförsäkring. Likadant är det vid Trafikförsäkrat fordon; försäkringen blir vilande och aktiveras när du ställer på fordonet.

Vad gäller vid stenskott eller spräckt ruta?

Ersättningen beror på vilken typ av bilförsäkring du har. Om du har en hel- eller halvförsäkring hos Trygg-hansa, ingår glasskador (stenskott, spräckt vindruta). Vilken självrisk som du har, ser du på Trygg-Hansas hemsida under fliken Mina sidor. Skadeanmälan kan göras på Trygg-Hansas hemsida.

Vad är det för självrisk?

Vilken självrisk du har beror på vilken försäkring det gäller. Genom att logga in på Mina sidor, gå in på “se och ändra försäkring”.


Trygg Hansas Livboj

Troligtvis har du någon gång sett de röd-vita livbojarna med Trygg Hansas logotyp på när du besökt en badplats eller båtklubb. Dessa livbojar har sedan femtiotalet skänkts av Trygg Hansa för att minska antalet drunkningsolyckor i Sverige, och genom åren har hela 200 000 livbojar delats ut och placerats på platser med närhet till vatten i Sverige. År 1954 skänkte Trygg Hansa den allra första livbojen och sedan dess har man fortsatt arbetet för att minska antalet drunkningsolyckor bland annat genom att sponsra Svenska Livräddningssällskapet med material för simundervisning. Trygg Hansas mål och vision med initiativet är att inga drunkningsolyckor alls ska drabba barn i Sverige.


Betygsätt Trygg Hansa

Har du detta bolag, berätta för oss hur året varit!


Börja här

Jämför din bilförsäkring med oss, spara tusenlappar!