Moderna Försäkringar - trygghet för moderna människor och företag


Moderna Försäkringar tillhör en av Nordens största försäkringskoncerner och är den femte största aktören på svenska sakförsäkringsmarknaden. Moderna Försäkringar har bland annat bil- och hemförsäkring. Innan du tecknar en försäkring ska du alltid jämföra olika försäkringsbolag. Kontakta Insplanet för gratis rådgivning!

Moderna Försäkringar är ett modernt försäkringsbolag som bland annat erbjuder bil-, hem- och villaförsäkringar. Du får bland annat lära dig hur du köper en försäkring hos Moderna, hur och varför du ska jämföra försäkringsbolag samt hur du avslutar en försäkring hos Moderna.

Om Moderna försäkringar

Moderna försäkringar är en uppstickare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder trygghet för moderna människor och företag. Bolaget är en filial till danska Tryg Forsikring A/S. I Sverige har Moderna cirka 470 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Växjö, Sundsvall och Hammarstrand.

Moderna Försäkringar har ett stort utbud av attraktiva och uppskattade försäkringar med innovativa och spännande lösningar. Försäkringsbranschen uppfattas ofta som konservativ och trög – där moderna lösningar har svårt att få fäste – men Moderna har ändrat på det genom att skapa försäkringar för uppkopplade försäkringstagare.

Kompetens och specialkunskap är viktigt för Moderna Försäkringar. För att erbjuda bästa möjliga service har man därför skapat nischade varumärken med specialister inom respektive kategori. Förutom Atlantica båtförsäkring och Enerfy bilförsäkring har Moderna även varumärken som Bilsport & MC samt Moderna Djurförsäkringar.

Nischade varumärken inom Moderna Försäkringar:

 • Atlantica båtförsäkring
 • Enerfy bilförsäkring
 • Bilsport & MC specialförsäkring
 • Moderna Djurförsäkringar

Företagsinformation

 • Adress: Sveavägen 167, Stockholm
 • Telefon: 0200-43 76 02 (privat), 08-696 05 55 (företag), 010-219 10 90 (anmäl skada)
 • Försäkringar som erbjuds: Bilförsäkring, hemförsäkring, villaförsäkring, personförsäkring m.fl.

Så här tecknar du en försäkring hos Moderna försäkringar

Om du vill teckna en försäkring hos Moderna försäkringar gör du det enklast via deras webbplats. Där väljer du vilken försäkring du är intresserad av och fyller i ett formulär. Du kan också teckna din försäkring över telefon.

Kom ihåg att jämföra försäkringar innan du bestämmer dig. Moderna försäkringar är inte en samarbetspartner med Insplanet och ingår därför inte i vår jämförelse, men du kan fortfarande jämföra dem mot våra samarbetspartners på egen hand.

Så här gör du för att jämföra Modernas försäkringar med andra

Även om Moderna försäkringar inte finns med i vår jämförelse kan du enkelt jämföra dem mot våra samarbetspartners på egen hand.

Gör så här:

1) Skriv in dina uppgifter i vårt formulär och klicka på jämför. Inom bara ett par sekunder får du fram priser från flera av Sveriges försäkringsbolag.

2) Öppna en ny flik och gå in på Moderna försäkringars webbplats. Var extra noga med att fylla i samma uppgifter i båda formulären, så att jämförelsen blir korrekt.

Sedan kan du i lugn och ro bestämma dig för vilken försäkring som passar dig och dina behov bäst! Men tänk på att inte bara jämföra priserna – villkoren är minst lika viktiga!

På Insplanet är det gratis att jämföra försäkringsbolag och du kan köpa försäkringar genom oss till samma pris som hos försäkringsbolagen – utan extra avgifter.

Så här säger du upp Modernas försäkringar och byter till ett annat försäkringsbolag

Om du vill säga upp en försäkring hos Moderna försäkringar måste du kontakta dem. Ring 0200-43 79 51 (mån-tors. 08.00-20.00, fre. 08.00-17.00, lör-sön. 09.00-15.00).

Du kan säga upp din bilförsäkring när som helst under året men försäkringen avslutas inte förrän på årsförfallodagen. Om ditt försäkringsbehov upphört avslutas försäkringen direkt. Till exempel om du sålt din bil eller om du flyttat ihop med någon som redan har en hemförsäkring.

Personförsäkringar som barn-, gravid-, olycksfalls- och sjukförsäkring kan avslutas direkt.

Så här gör du en skadeanmälan hos Moderna försäkringar

På Moderna försäkringars webbplats kan du snabbt och enkelt anmäla din skada. Det enda du behöver göra är att fylla i ett eller flera formulär. Varje formulär är uppdelad i fem steg: Start, Grunduppgifter, Skadehändelse, Sammanfattning och Klar. Det finns 8 olika formulär att välja mellan.

Moderna Försäkringar har 8 olika formulär för skadeanmälan:

 • Bilskada
 • Båtskada
 • Mina saker, Boende- eller Reseskada
 • Sjuk- eller olycksfallsskada barn
 • Sjuk- eller olycksfallsskada gravid
 • Sjuk- eller olycksfallsskada vuxen
 • Skada på din hund eller katt
 • Skada på produkt med Trygghetsavtal från Elgiganten

Modernas olika försäkringar

Här kan du lära dig mer om Modernas olika försäkringar

Villaförsäkring

Med Moderna försäkringars villaförsäkring får du skydd för ditt hem, ditt hus och din tomt. Försäkringen finns i 3 olika nivåer: Grundskydd, Medium samt Large. Om du samlar dina försäkringar hos Moderna försäkringar kan du få upp till 20 % rabatt på din försäkringspremie samt sänka din självrisk.

I Modernas grundskydd ingår skydd för lösöre, inbrott, stöld och skadegörelse, brand och explosion, byggnad, reseförsäkring, ansvars- och rättsskydd, överfallsskydd, ID-stöld, krishantering, underförsäkringsgaranti, äkta hussvamp, storm,översvämning eller annat väderfenomen. I både Medium och Large ingår Modernas Grundskydd.

Utöver det som ingår i grundskyddet ingår även allrisk byggnad, utökat reseskydd och allrisk lösöre i Modernas villaförsäkring Medium. I Large ingår Grundskydd och Medium samt elektronikskydd, självriskreducering, begränsat åldersavdrag på byggnad, förhöjd ersättning, vitvaruskydd samt utökat bortaskydd.

Hemförsäkring för bostadsrätt och hyresrätt

Modernas hemförsäkring innehåller samma skydd oavsett om du bor i en bostads- eller hyresrätt. Dock finns det moment i Modernas bostadsrättsförsäkring som inte behövs i en hyresrättsförsäkring. Försäkringen finns i 3 olika nivåer. Om dusamlar dina försäkringar hos Moderna kan du få upp till 20 % rabatt på din premie.

I Modernas Grundskydd för bostads- och hyresrätt ingår skydd för lösöre, inbrott,stöld och skadegörelse, brand och explosion, reseförsäkring, ansvars- och rättsskydd, överfallsskydd, ID-stöld, krishantering, mobbning, underförsäkringsgaranti, storm, översvämning eller annat väderfenomen. I Medium och Large ingår grundskyddet.

Utöver det som ingår i grundskyddet ingår även allrisk lösöre samt utökat reseskydd i Modernas bostadsrätts- och hyresrättsförsäkring Medium. I Large ingår Modernas Grundskydd och Medium samt elektronikskydd, självriskreducering och utökat bortaskydd.

Fritidshusförsäkring

Modernas försäkringars fritidshusförsäkring finns i 2 nivåer: Grundskydd och Utökat grundskydd. I Modernas grundskydd ingår skydd för lösöre, inbrott, stöld och skadegörelse, brand och explosion, byggnad, ansvars- och rättsskydd, krishantering,äkta hussvamp och underförsäkringsgaranti.

I Utökat grundskydd ingår grundskyddet samt allrisk byggnad, elektronikskydd, självriskreducering, begränsat åldersavdrag på byggnad, förhöjd ersättning, saneringav dina saker vid vägglöss samt vitvaruskydd.

Barnförsäkring

Moderna försäkringars barnförsäkring gäller hela dygnet, är helt utan självrisk och gäller till ditt barn är 30 år. Försäkringen finns i 3 olika nivåer: Grundskydd, Medium och Large. Om du samlar dina försäkringar hos Moderna försäkringar kan du få upp till 20 % rabatt på din försäkringspremie.

I Modernas barnförsäkring Grundskydd ingår skydd för medicinsk invaliditet, ärrskada, ekonomisk invaliditet, direkthjälp vid sjukdom, dödsfall, tandskada, rese- och behandlingskostnader vid olycksfall, engångskostnader och rehabilitering, sjukhusvistelse, kläder, glasögon och hjälm. I Medium och Large ingår Modernas Grundskydd.

Utöver det som ingår i grundskyddet ingår även skydd för fortsatt vård i hemmet, akut sjukvård, vårdersättning, sjukersättning, premiebefrielse samt krishjälp i Medium. I Large ingår dessutom engångsersättning vid sjukdom.

Hundförsäkring

Moderna försäkringars hundförsäkring finns i 3 nivåer: Enkel, Dubbel och Trippel. Försäkringen kan tecknas för hund som är 6 veckor gammal fram till den blir 8 år. Om din valp är under 6 månader när försäkringen tecknas får du en rabatt som motsvarar 25 % av den första årspremien.

I Enkel ingår endast skydd för behandlingskostnader. I Dubbel ingår Enkel samt skydd för MR och CT röntgen, receptbelagd medicin, rehabilitering och dolda fel. I Trippel ingår både Enkel och Dubbel. Dessutom kan du få ersättning för inackordering på hundpensionat om du bedöms som så sjuk att du inte kan ta hand om din hund.

Kattförsäkring

Moderna försäkringars kattförsäkring finns i 3 nivåer: Enkel, Dubbel och Trippel. Försäkringen kan tecknas för katt som är 6 veckor gammal fram till den blir 8 år. Om din kattunge är under 6 månader när du tecknar försäkringen får du en rabatt som motsvarar 25 % av första årspremien.

I Enkel ingår bara skydd för behandlingskostnader. I Dubbel ingår Enkel samt Skydd för MR och CT röntgen, receptbelagd medicin, rehabilitering, dolda fel samt radiojodbehandling. I Trippel ingår Enkel och Dubbel. Dessutom kan du få ersättning förinackordering på kattpensionat om du är så sjuk att du inte kan ta hand om din katt.

Gravidförsäkring

Moderna försäkringars gravidförsäkring finns i 2 olika nivåer: Gravid Gratis och Gravid Large. I Gravid Gratis ingår kostnadsfritt skydd för medicinsk invaliditet vid olycksfall, dödsfall samt krishjälp. Med Gravid Large får du ett bättre skydd. Modernahar dessutom Sveriges första försäkring för förlossningssjukvård!

I Gravid Large ingår även skydd för sjukhusvistelse för den gravida, krishjälp vid förlossningsdepression, sjukhusvistelse för barnet, komplikationer under graviditet och förlossning, medicinsk invaliditet för den gravida vid förlossning, medicinsk invaliditet vid sjukdom för barnet, ärrersättning för barnet, direkthjälp för barnet, rese- och behandlingskostnader för barnet samt vårdersättning för barnet.

Utöver Gravid Gratis och Gravid Large har Moderna försäkringar tilläggsförsäkringen Gravid Förlossning. Det är landets första försäkring för förlossningssjukvård. Du kan lägga till den om du köper Gravid Large. Tilläggsförsäkringen ger bättre skydd för den som föder sitt första barn än för den som föder sitt andra eller senare barn.

Personförsäkring

Moderna försäkringars personförsäkring finns i 3 olika nivåer: Olycksfall, Mediumoch Large. Moderna försäkringars personförsäkring gäller hela dygnet, är helt utan självrisk och gäller livet ut. Med Modernas personförsäkring får du ett bra skydd om du drabbas av sjukdom eller om en olycka förändrar ditt liv.

I Olycksfall ingår skydd för medicinsk invaliditet, ärrersättning, tandskada, direkthjälp vid brännskada, rese- och behandlingskostnader vid olycksfall, sjukhusvistelse, kläder, glasögon eller hjälm, händelseförsäkring samt dödsfall vid olycksfall. Olycksfall är Modernas mest grundläggande personförsäkring.

Modernas personförsäkring Olycksfall ingår i Medium. Utöver innehållet i Olycksfall ingår även skydd för direkthjälp vid sjukdom, engångskostnader och rehabilitering samt sjuk- och olycksfallshjälpen i Medium. Om du väljer Large ingår Olycksfall och Medium. Utöver Olycksfall och Medium ingår skydd för ekonomisk invaliditet i Large.

Bilförsäkring

Moderna försäkringars bilförsäkring finns i 3 olika nivåer: trafik-, halv- och helförsäkring. Moderna har dessutom 2 smarta bilförsäkringar: Moderna Smart och Moderna Smart Flex. Med smarta bilförsäkringar kan du påverka din försäkringspremie. Om du vill skräddarsy din bilförsäkring kan du komplettera med 5 olika tilläggsförsäkringar.

Trafikförsäkring

I Modernas trafikförsäkring ingår bara trafikförsäkring. Med den kan du få ersättning för personskador och skador på annans egendom. Försäkringen täcker inte skador på din egen bil. Enligt lag är du skyldig att ha minst trafikförsäkring men dufår bättre skydd med halv- eller helförsäkring. Välj försäkringsnivå utifrån vilket behovdu har.

Halvförsäkring

Trafikförsäkring ingår i Modernas halvförsäkring. Utöver trafikförsäkring ingår skydd för brand, glas, stöld, maskinskada, räddning och rättsskydd.

Helförsäkring

I Modernas helförsäkring ingår trafik- och halvförsäkring. Dessutom ingår skydd för vagnskada. Det innebär att du kan få ersättning för skador på din egen bil vid en trafikolycka - även om du är ansvarig till olyckan. Du kan dessutom få ersättning vid uppsåtlig skadegörelse av tredje man samt annan yttre olyckshändelse.

Moderna Smart

Moderna Smart är en bilförsäkring där premien bestäms utifrån hur säkert du kör. Ju säkrare du kör desto lägre premie. Försäkringen är kopplad till en mobilapp som du slår på när du ska ut på vägarna och med hjälp av GPS-teknik och gyroinformation kan Moderna analysera ditt körbeteende. En modern och smart bilförsäkring!

Moderna Smart Flex

Moderna Smart Flex är en bilförsäkring där premien består av 2 delar: en fast och en rörlig premie. Den fasta premien betalas i förskott och baseras bland annat påhur gammal du är, var du bor och vilken bil du kör. Den rörliga premien betalas i efterskott och baseras bland annat på försäkringsomfattning, ditt körbeteende och körsträcka.

Ditt körbeteende och körsträcka registreras med hjälp av en plug-in - en OBDII-läsare - och Smart Flex-appen som du laddar ner till din telefon. I Moderna Smart Flexingår trafikförsäkring samt skydd för brand, stöld, glas- och maskinskada, räddning, personskada och rättsskydd. Skydd för vagnskada ingår om du väljer helförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

Med Modernas tilläggsförsäkringar har du möjlighet att skräddarsy din bilförsäkring. Dessa kan bara kombineras med Modernas halv- och helförsäkring. Tillägg som du kan välja mellan är hyrbil, trafikolycksfall och krishjälp, assistans, allrisk bil samt kombi. Du kan komplettera din bilförsäkring med så många tillägg du vill eller ingen alls.

Båtförsäkring

Moderna erbjuder båtförsäkring genom Atlantica - ett försäkringsbolag som Moderna också äger. Räknat i premievolym är Atlantica störst på båtförsäkringsmarknaden och bolaget har ett nära samarbete med båtbranschen. Atlantica har därför förståelse för sina kunders behov och det har resulterat i nöjda kunder sedan starten 1916.

Atlantica har 12 olika båtförsäkringar:

 • Ansvarsförsäkring
 • Atlantica båtförsäkring
 • Entusiastbåtförsäkring
 • Evinrude båtförsäkring
 • Helförsäkring båt på land
 • Helförsäkring småbåt
 • Honda båtförsäkring
 • Mercury båtförsäkring
 • Sportfiskeförsäkring
 • Suzuki båtförsäkring
 • Vattenskoterförsäkring
 • Yamaha båtförsäkring

Husvagnsförsäkring

Moderna försäkringars husvagnsförsäkring finns i 2 olika nivåer: halv- och helförsäkring. I Modernas halvförsäkring ingår skydd för brand, stöld, glas, ansvars- och rättsskydd samt semesteravbrott. I helförsäkring ingår halvförsäkring samt skyddför vagnskada och skadegörelse.

Släpvagnsförsäkring

Moderna försäkringars släpvagnsförsäkring finns i 2 olika nivåer: halv- och helförsäkring. Eftersom trafikskador täcks av dragfordonet behöver du inte köpa trafikförsäkring till din släpvagn. Modernas släpvagnsförsäkring gäller både när du använder släpvagnen och när den står parkerad, oavsett om du väljer halv- eller helförsäkring

I halvförsäkring ingår skydd för brand, stöld och rättsskydd. I halvförsäkring ingårhalvförsäkring samt skydd för vagnskada och skadegörelse.

Entusiastbilsförsäkring

Moderna försäkringar erbjuder entusiastbilsförsäkringar genom Bilsport & MC - ett försäkringsbolag som startade 1999 och är en del av Moderna. Försäkringen finns i 3 olika nivåer: Avställd/garage, Halvförsäkring och Helförsäkring. Om du vill skräddarsy din försäkring kan du välja mellan 3 olika tilläggsförsäkringar.

I Bilsport & MC:s entusiastbilsförsäkring Avställd/garage ingår skydd för stöld, brand, räddning, rättsskydd, glasskada och vagnskada. Eftersom bilen är avställd eller står i ett garage behövs ingen trafikförsäkring. I halvförsäkring ingår trafikförsäkring samt skydd för stöld, brand, räddning, rättsskydd och glasskada. I helförsäkring ingår halvförsäkring samt skydd för vagnskada.

Motorcykelförsäkring

Moderna försäkringar erbjuder motorcykelförsäkring i 3 olika nivåer genom Bilsport & MC: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du har även möjlighet att skräddarsy din MC-försäkring genom att komplettera med 4 olika tilläggsförsäkringar. Om du har försäkringar hos Moderna kan du få helkundsrabatt.

I Bilsport & MC:s trafikförsäkring ingår bara trafikförsäkring. I halv- och helförsäkring ingår trafikförsäkring. Utöver trafikförsäkring ingår skydd för brand, stöld, räddning, rättsskydd, glas- och maskinskada i halvförsäkring. Om du väljer helförsäkring ingår - förutom trafik- och halvförsäkring - även skydd för vagnskada.

Du kan välja mellan 4 olika tilläggsförsäkringar hos Bilsport & MC:

 • Utökad tillbehörsförsäkring
 • Utökad olycksfallsförsäkring
 • Utökad efterlevnadsskydd
 • Assistans

Kontakta Moderna försäkringar

Kundservice:

 • För privatperson: 0200-43 52 86
 • För privatperson utomlands: +46 8 562 00 606

Öppettider

 • Måndag-torsdag: 08.00-20.00
 • Fredag: 08.00-17.00
 • Lördag-söndag: 09.00-15.00

Vid skada

 • För privatperson: 010-219 10 90
 • För privatperson utomlands: +46 40 694 48 98

Öppettider

 • Måndag-fredag: 08.00-17.00

Besöksadress: Sveavägen 167, 113 46 Stockholm

Betygsätt Moderna Försäkringar

Har du detta bolag, berätta för oss hur året varit!


Kontakta Moderna Försäkringar

Nedan finner du de både viktigaste och vanligaste sätten att nå Moderna Försäkringar.

Telefonnummer
Kundtjänst:
Skadeanmälan:

E-post
Kundtjänst:
Skadeanmälan:

Online
Hemsida:
Facebook: Bolaget saknar Facebook-sida
Twitter:
Google+:

Börja här

Jämför din bilförsäkring med oss, spara tusenlappar!

Bolagets dokument

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.