Länsförsäkringar - Det stora försäkringsbolaget med den personliga servicen

Länsförsäkringar, ofta förkortat till LF, är ett av de stora bolagen på den svenska försäkringsmarknaden. Länsförsäkringar består av 23 stycken kundägda bolag som är samlade under samma moderbolag.

Länsförsäkringar är kundägt. Det betyder att ägarna utgörs helt av bolagets kunder och försäkringstagare. Det finns inte några externa ägarintressen och Länsförsäkringar har utvalda representanter för varje enskild region. Det gör att kunderna alltid har en aktiv påverkan av försäkringarna.

Länsförsäkringar sätter stort värde i att deras kunder ska känna dig trygga när de väljer försäkring, därför läggs det tyngd på lokalkännedomen och den lokala förankringen. Med en välutformad långtidsplan sätter Länsförsäkringar grunden till anpassade, lokala försäkringar. Bolagsformen är utformad för att passa varje individ på bästa sätt.

Jämför villkor och pris från Länsförsäkringar

Insplanet samarbetar med några av Länsförsäkringars lokala försäkringsbolag. Det ger dig möjlighet att se priser, villkor och få erbjudanden från dem genom oss om du bor i någon av dessa regioner.

Genom att samla de regionala delarna på ett och samma ställe kan du enkelt klicka dig vidare till ditt närmaste försäkringsbolag och läsa mer om bolaget, deras försäkringar samt vad deras kunder tycker.

Länsförsäkringars historia

Länsförsäkringar går tillbaka till 1801, då ett ömsesidigt, lokalt länsförsäkringsbolag bildades. Under 1900-talet etablerade sig Länsförsäkringar ännu mer och startade livförsäkringsbolag. Detta samtidigt som de blir moderbolag för Länsförsäkringarkoncernen där dotterbolagen består av Agria djurförsäkring, Länsförsäkringar Bank, Wasa kredit, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Sak samt Länsförsäkringar Liv.

Olika former av försäkringar och samarbeten har skapats sedan dess, och idag hittar vi bland annat personförsäkring, bilförsäkring och fondförsäkringar tillsammans med långsiktiga satsningar av tjänstepensioner. Länsförsäkringars historia är lång och väletablerad, med kundens bästa i åtanke från starten.

Nyheter

Nyheter är viktigt, det är ett sätt att sprida olika budskap, uppdateringar och integrera mer med dig som kund. Länsförsäkringar jobbar därför ständigt med att uppdatera sin information, kommunicera aktivt med kunder via sociala medier och ge bästa möjliga hjälp när det behövs.

Genom att prenumerera på Insplanets nyhetsbrev och följa Insplanet på diverse sociala medier så kan du försäkra dig om att du inte missar någonting. Är du intresserad att läsa mer om de olika försäkringarna, om du vill hitta uppgifter till Länsförsäkringar eller om du vill veta mer om ditt lokala försäkringsbolag.

Vill du mejla, ringa eller skicka ett brev så hittar du enkelt varje regions kontaktinformation när du klickar på respektive avldelning längre upp på sidan.

Till toppen av sidan.

Bidra med dina personliga åsikter

Recensera och betygsätt Länsförsäkringar

Länsförsäkringars allra viktigaste punkt är kunden och dennes upplevelser runt försäkringsfrågor. Genom att betygsätta, recensera och dela med dig av dina erfarenheter av Länsförsäkringar LF kan du hjälpa andra i deras försäkringsval.

All information är bra information, och genom att samla de olika regionerna på en och samma plats, kan man enkelt klicka sig vidare till den som är relevant och dela med sig av sina tankar.

Betygsätt, bidra och jobba tillsammans med Länsförsäkringar när de går mot att skapa en ännu säkrare framtid.


Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

Bilförsäkring