JobbGarant - trygghetsförsäkring för dagens och framtidens arbetsmarknad


JobbGarant erbjuder primärt inkomstförsäkringar och relaterade tjänster för en ökad trygghet vid eventuell arbetsförlust. De värnar om att du ska känna dig trygg och rättvist behandlad både under och efter din anställning, och arbetar därför med en unik kombination av tjänster relaterade till deras primära tjänst inkomstförsäkringen. En inkomstförsäkring från JobbGarant kompletterar det allmänna försäkringsskyddet (a-kassa) och är ett alternativ till den försäkring du kan teckna via ditt fackförbund.

Trygg inkomstförsäkring hos JobbGarant

Väljer du att stå utanför facket, eller kanske är medlem i ett fackförbund som inte erbjuder någon inkomstförsäkring, är JobbGarant ett alternativ som du tecknar i privat regi. JobbGarant är en bifirma till Svenska Försäkringskonceptet AB.

I en inkomstförsäkring hos JobbGarant ingår även juridisk hjälp, jobbgaranti och karriärhjälp vid oönskad arbetslöshet eller arbetsoförmåga. Blir du till exempel felaktigt uppsagd eller omplacerad av din arbetsgivare kan du känna dig trygg då JobbGarant ser till att du får rådgivning, blir företrädd av en professionell arbetsrättsjurist, samt få eventuella rättegångskostnader betalda.

Inkomstförsäkringen från JobbGarant erbjuds i tre olika nivåer. SMALL som kan lämna ersättning i tre månader, MEDIUM som kan lämna ersättning i sex månader och LARGE som kan lämna ersättning i tolv månader. Via Insplanet kan du teckna alla tre nivåerna av JobbGarants inkomstförsäkring!

Läs mer om vad en inkomstförsäkring är och vad den innehåller här.


Jämför JobbGarants inkomstförsäkring

Du måste alltid vara medlem i en a-kassa för att kunna teckna en inkomstförsäkring, som alltså blir som ett komplement till det skydd du har via a-kassan när du blir arbetslös. JobbGarants inkomstförsäkring kan sedan ge dig motsvarande trygghet som annars ges via fackförbund.

Vi oss på Insplanet kan du teckna JobbGarants inkomstförsäkring i alla olika nivåer. Vi erbjuder exakt samma pris som om du tecknar direkt hos JobbGarant - men hos oss kan du jämföra olika alternativ innan!

Här kan du jämföra JobbGarants inkomstförsäkring med andra alternativ.


Hur fungerar en Inkomstförsäkring hos JobbGarant?

Blir du ofrivilligt arbetslös eller på grund av arbetsoförmåga får ett inkomstbortfall, kan du få inkomstersättning av din a-kassa. Ersättningen utgår då månadsvis och motsvarar en summa för varje arbetsdag som du har ett inkomstbortfall. Hur stor den dagliga ersättningen är beror på din tidigare inkomst.

En a-kasseperiod innebär 300 dagars ersättning och man räknar 22 ersättningsdagar på en månad. Du kan alltså få ersättning i drygt 13 månader (300 dividerat med 22). Summan du får i ersättning av a-kassan kan alltså variera, men landar vanligtvis mellan 12 000 och 15 000 kronor efter skatt, för dig med en (tidigare) heltidsanställning.

Med en inkomstförsäkring får du ytterligare ersättning som alltså kompletterar a-kassans utbetalningar. Du kan antingen ha en inkomstförsäkring helt i privat regi, alternativt via ditt fackförbund. Inkomstförsäkringen som du eventuellt har via ditt fackförbund kan dock vara mycket begränsad - och du kan därför behöva teckna ett skydd utöver den fackliga inkomstförsäkringen (såsom JobbGarants inkomstförsäkring).

Inkomstförsäkringen fungerar som ett abonnemang som löper tillsvidare, och med en uppsägningstid på tre månader. Kvalifikationstiden, det vill säga den tid du behöver ha haft försäkringen innan du kan utnyttja den, är 12 månader för dig med en månadslön upp till 80 000 kronor. För en försäkrad månadslön över 80 000 kronor gäller 18 månaders kvalifikationstid.

JobbGarant erbjuder även möjligheten att tillgodoräkna den intjänade kvalifikationstid du haft i den a-kassa du eventuellt haft via ditt fackförbund, om du väljer att lämna ditt fackförbund i samband med att du övergår till JobbGarant.


Inkomstförsäkringens juridiska hjälp vid uppsägning

Skulle du bli felaktigt uppsagd eller omplacerad hjälper JobbGarant även till med juridisk hjälp. I JobbGarants inkomstförsäkring ingår ett moment som omfattar juridisk hjälp i form av både rådgivning och vidare åtgärder. Inledningsvis ges rådgivning, rättegångskostnader betalda och blir företrädd av en professionell arbetsrättsjurist.

JobbGarants juridiska hjälp ger ersättning för ombud, utredning och rättegång till en sammanlagd summa upp till 300 000 kronor. Inledningsvis får du rådgivning. Skulle vidare åtgärder behöva vidtas får du hjälp med medling samt eventuell rättegång, där en arbetsrättsjurist företräder dig.

Jämför olika inkomstförsäkringar.


Betygsätt JobbGarant

Har du detta bolag, berätta för oss hur året varit!


Kontakta JobbGarant

Nedan finner du de både viktigaste och vanligaste sätten att nå JobbGarant.

Telefonnummer
Kundtjänst: 010-330 30 80
Skadeanmälan: 010-330 30 80

E-post
Kundtjänst: kundservice@jobbgarant.se
Skadeanmälan: kundservice@jobbgarant.se

Online
Hemsida: http://www.jobbgarant.se
Facebook: https://www.facebook.com/Jobbgarant
Twitter: https://twitter.com/JobbGarant
Google+: Bolaget saknar Google+

Nyheter från JobbGarant

Nedan finner du feeds från JobbGarant i de sociala medierna. Det är förutom att prenumerera på Insplanets nyhetsbrev oftast här du först hör nyheterna från varje bolag.


Börja här

Jämför din bilförsäkring med oss, spara tusenlappar!

Bolagets dokument

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.