If... försäkring - det ledande sakförsäkringsbolaget i Norden


If är det ledande sakförsäkringsbolaget i Norden med 3,6 miljoner kunder. Man har som främsta mål att ha branschens mest nöjda kunder. IF erbjuder försäkring för båt, djur, fordon, hus och hem, person och resa. Innan du tecknar en försäkring ska du jämföra olika försäkringsbolag. Kontakta Insplanet för en gratis rådgivning!

If Försäkring

Med 3,6 miljoner kunder är If Skadeförsäkring det ledande sakförsäkringsbolaget i Norden. Bolaget grundades 1999 genom en fusion mellan norska Storebrand och svenska Skandia. Två år senare gick finska Sampo in i If Skadeförsäkring och 2004 blev Sampo helägare efter man köpt Skandias, Skandia Livs och Storebrands aktier.

Namnet If kommer från det engelska ordet för “om”. If Skadeförsäkring ska nämligen hjälpa till om något händer. Anledningen till varför man valde ett engelskt ord är att If inte bara finns i Sverige - If har även kontor i Estland, Finland, och Norge samt filialer i Frankrike, Holland, Lettland, Litauen, Storbritannien och Tyskland.

Branschens mest nöjda kunder

If Försäkring har som främsta mål att ha branschens mest nöjda kunder. För att nå dit har man fyra kärnvärden som ska vägleda cirka 7 000 anställda i deras dagliga arbete. Dessa ska återspegla kunders förväntningar på If. Nedan hittar du en lista på fyra kärnvärden som alltid ska genomsyra If Skadeförsäkring utan undantag.

Kärnvärden inom If Skadeförsäkring:

 • Engagerande
 • Enkla att nå och förstå
 • Nyskapande
 • Pålitliga

If skadeförsäkring

Det är viktigt att ha en trygg försäkring. Hos If Skadeförsäkring kan du välja mellan nio olika alternativ. Utöver sakförsäkring har man även försäkring för djur, person, skog och resa. Innan du tecknar en försäkring ska du jämföra olika försäkringsbolag - annars riskerar du köpa grisen i säcken. Kolla med oss innan du väljer försäkring!

If har följande försäkringar:

 • Bilförsäkring
 • Båtförsäkring
 • Djurförsäkring
 • Fordonsförsäkringar
 • - Bilförsäkring
 • - Husbilsförsäkring
 • - Husvagnsförsäkring
 • - Lastbilsförsäkring
 • - Lätt släpvagnsförsäkring
 • - Mopedförsäkring
 • - Motorcykelförsäkring
 • - Museifordonsförsäkring
 • - Paketbilsförsäkring
 • - Snöskoterförsäkring
 • - Terränghjulingsförsäkring
 • - Trafikförsäkring
 • - Traktorförsäkring
 • - Övriga motorfordonsförsäkring
 • Hemförsäkring
 • - Bostadsrättsförsäkring
 • - Hemförsäkring hyresrätt
 • - Hemförsäkring student
 • - Villaförsäkring
 • - People abroad
 • Personförsäkringar
 • - Barnförsäkring
 • - Försäkring för det ofödda barnet
 • - Livförsäkring
 • - Olycksfallsförsäkring och sjukdomsförsäkring
 • - Personförsäkring
 • Reseförsäkring
 • Skogsförsäkring
 • Ungdomsförsäkring

If bilförsäkring

If har fyra olika bilförsäkringar:

Halv- och helförsäkring samt trafikförsäkring och trafik-xtra.

Enligt lag är du skyldig att ha en trafikförsäkring. Om du tecknar en halv- eller helförsäkring ingår trafikförsäkring. Skillnaden mellan halv- och helförsäkring är att helförsäkring täcker avkörning/kollision och har parkeringsskydd.

If helförsäkring ersätter:

 • Ansvars- och rättsskydd
 • Avkörning/Kollision
 • Bärgning - även vid tekniskt fel
 • Djurkollision
 • Parkeringsskydd
 • Personskydd för förare och passagerare
 • Stöld, skadegörelse och brand
 • Sällskapsdjurskydd
 • Trafikförsäkring

If halvförsäkring täcker alltså inte avkörning/kollision och parkeringsskydd.

En trafikförsäkring ersätter alla som skadas i en kollision - försäkringen täcker alltså förarens personskador, passagerarens personskador och den oskyldiga partens personskador. If Trafikförsäkring täcker dessutom skador som motpartens egendom och fordon orsakar. Tyvärr ersätter en trafikförsäkring inte skador på ditt fordon.

Skillnaden mellan If trafikförsäkring och trafik-xtra är att If trafikförsäkring endast ersätter personskada och skada på annans egendom. Trafik-extra täcker räddning, rättsskydd och stöld av bil. Det är en utökad trafikförsäkring som passar dig som inte vill ha en halv- eller helförsäkring men kräver men än bara en trafikförsäkring.

If hemförsäkring

En hemförsäkring hos If täcker inte bara dina ägodelar - den täcker dessutom hyrda och lånade prylar. Förutom ekonomisk hjälp bistår If med praktisk hjälp - till exempel ersättningsbostad - samt råd och stöttning. If erbjuder ersättningsbostad om din bostad är brand- eller vattenskadad. Det underlättar om olyckan varit framme.

I If hemförsäkring ingår bland annat:

 • Drulleförsäkring
 • Hjälp vid ID-stöld
 • Reseskydd 45 dagar

If på Insplanet

För tillfället har Insplanet inget samarbete med If. Det innebär att vi inte kan hjälpa dig teckna försäkringar hos If. Du kan fortfarande jämföra kundbetyg och villkor men inte priser. Kontakta oss om du vill jämföra If med andra bolag - det är gratis och hjälper dig att spara pengar. Du ska inte betala mer än nödvändigt för en försäkring.

Insplanet har inget samarbete med If... Du kan jämföra villkor och kundbetyg, men inte priser från bolaget.


Betygsätt If...

Har du detta bolag, berätta för oss hur året varit!


Börja här

Jämför din bilförsäkring med oss, spara tusenlappar!