Folksam hemförsäkring

På den här sidan hittar du information om Folksams hemförsäkring för att du enklare ska kunna jämföra försäkringar innan du gör ditt val. Det är nämligen inte bara priserna som kan skilja sig åt, även villkor och erbjudanden kan se olika ut på olika försäkringsbolag. Om du jämför hemförsäkringar kan du därför hitta den försäkring som passar dig och dina behov bäst. Hos Folksam hittar du hemförsäkringar för dig som bor i villa, bostadsrätt, hyresrätt, ägarlägenhet eller för dig som studerar.

Hemförsäkring hos Folksam

En hemförsäkring innehåller inte bara ett skydd för dina saker, utan också flera andra viktiga skydd, till exempel reseskydd, överfallsskydd och rättsskydd. Det ingår också ett ID-skydd då du kan får hjälp vid ID-stöld. Skulle du drabbas av en traumatisk skadehändelse kan du få ersättning för upp till tio behandlingstillfällen hos en legitimerad psykolog. Hemförsäkringen gäller inte bara för dig utan för alla personer som bor i samma bostad och delar hushåll.

Folksams hemförsäkringar finns i tre olika utföranden: Stor, Mellan och Bas. Det som skiljer dem åt är omfattningen. Tillsammans med Folksams olika tilläggsförsäkringar kan du skräddarsy din hemförsäkring efter just dina behov. Här nedan kan du läsa mer om vad de olika hemförsäkringarna och tilläggsförsäkringarna innehåller.

Villaförsäkring

Du som bor i villa eller radhus behöver kombinera din hemförsäkring med en villaförsäkring. Det beror på att hemförsäkringen gäller dig och dina saker, medan villaförsäkringen gäller för själva byggnaden, men också för tomten. Villaförsäkringen finns i omfattningarna Villaförsäkring Bas och Villaförsäkring Stor.

I Bas får du det mest grundläggande skyddet. Då kan du få ersättning om det exempelvis skulle uppstå en brand, läckage eller andra skador orsakade av skadegörelse eller storm. Du får också ersättning för skador på bland annat hushållsmaskiner och vid angrepp av skadedjur får du hjälp med sanering. När du tecknar försäkringen kommer du få en trygghetsbesiktning av ditt hus inom 30 dagar. Då får du också råd om hur du kan undvika skador i framtiden.

I Stor får du ett mer omfattande skydd, då slipper du åldersavdraget för hushållsmaskiner som är yngre än fyra år. Du får ersättning för skador på yt- och tätskikt i våtrum, lägre självrisk vid översvämning och vissa läckageskador och slipper självrisken vid äkta hussvamp. Byggnadens åldersavdrag sänks från 105 000 till 10 000 kr. Du får dessutom ersättning för reparation med upp till 50 000 kr om insekter, råttor och möss skadar huset.

Bostadsrättsförsäkring

Du som bor i bostadsrätt har ett större ansvar för din lägenhet än vad en hyresgäst har. Du ansvarar själv för underhållet av både ytskikt och fast inredning inne i lägenheten. Därför är det viktigt att du har en bostadsrättsförsäkring som är anpassad efter just det.

I Bostadsrättsförsäkringen Bas får du det mest grundläggande skyddet för dig och din bostadsrätt. Med den kan du få ersättning för skador orsakade av bland annat brand, översvämning och läckage. Den täcker också skador som uppstår på vitvaror och glasrutor som går sönder. Utöver det kan du också få ersättning vid skadegörelse och stöld. I Bas ingår det däremot inte något otursskydd (allrisk).

I Mellan ingår allt som ingår i Bas, men också ett otursskydd (allrisk) med upp till 40 000 kr. Med den kan du få ersättning om du till exempel råkar tappa mobilen eller glömmer datorväskan på tåget. Är du pensionär kan du också få ersättning vid kontantförlust och låsbyte, dessutom slipper du självrisken om du skulle få skador på din egendom i samband med rån.

I Stor får du det mest kompletta skyddet. Då får du allt det som ingår i både Bas och Mellan, men utöver det får du ett starkare otursskydd (allrisk) då du kan få upp till 80 000 kr om något skadas i samband med en plötslig och oförutsedd händelse. Du får också ett utökat reseskydd.

Hyresrättsförsäkring

Om du bor i en hyresrätt har du inte samma ansvar som när du äger ett hus eller en bostadsrätt. Då är det hyresvärden som ansvarar för reparationer och underhåll av lägenheten. Därför räcker det med en hyresrättsförsäkring. Folksams hyresrättsförsäkringar finns i omfattningarna Bas, Mellan och Stor.

Hemförsäkringen gäller för dina egna, lånade eller hyrda saker så länge du har dem för privat bruk. I Bas är du skyddad vid stöld och skadegörelse och kan få ersättning för skador som orsakats av bland annat brand, översvämning och läckage. Skulle någon av dina hushållsmaskiner som kyl och frys gå sönder kan du också få ersättning.

I Mellan ingår allt som ingår i Bas, men även ett otursskydd (allrisk) då du kan få ersättning med upp till 40 000 kr om dina saker skulle skadas vid en plötslig och oförutsedd händelse. För dig över 65 år kan du också få ersättning för kontantförlust och låsbyte, dessutom slipper du självrisken för egendom vid rån och överfall.

I Stor får du (utöver det som nämns ovan) ett starkare otursskydd med ersättning upp till 80 000 kr, ett utökat reseskydd och halverad självrisk. Dessutom slipper du värdeminskningen för hemelektronik. Det innebär att du kan få ett nytt föremål till nypris om det gamla skulle gå sönder.

Ägarlägenhetsförsäkring

En ägarlägenhet är ett ganska nytt typ av boende som innebär att du äger din egen lägenhet precis som om det hade varit ett småhus. Därför behöver du en försäkring som även skyddar lägenhetens fasta inredning, som till exempel parkettgolv, handfat och köksbänk. Precis som de flesta andra av Folksams hemförsäkringar finns Ägarlägenhetsförsäkringen i omfattningarna Bas, Mellan och Stor.

I Basförsäkringen är du skyddad mot stöld och skadegörelse på dina saker i bostaden och i biutrymmen såsom källar- eller vindsförråd och tvättstuga. Du kan få ersättning för skador som sker i samband med brand, översvämning och läckage, med mera. Även ledningar som sträcker sig inom lägenheten och som är avsedd för din lägenhet omfattas av försäkringen.

I Mellan får du utöver det som ingår i Bas även ett otursskydd på upp till 40 000 kr. Då kan du få ersättning för plötsliga och oförutsedda skador, till exempel om du tappar mobilen så att den går sönder. Försäkringen gäller även utomlands.

Med Stor får du ett ännu bättre otursskydd. Då kan du få ersättning med upp till 80 000 kr, dessutom halveras självrisken. Du får också ett utökat reseskydd som kan ge dig ersättning om du, eller någon annan i din familj blir sjuk före eller under resan. Dessutom ersätts skadad hemelektronik till nypris och skulle du tappa nycklarna kan du få hjälp med låsbyte.

Studentförsäkring

Studentförsäkringen är för dig som bor i lägenhet eller studentkorridor. Du kan också medförsäkra en person som du bor med.

I Bas har du det vanliga, mest grundläggande skyddet för ditt studentboende. Då är du bland annat skyddad mot brand, läckage och stöld. Om kylen eller tvättmaskinen går sönder kan du få ersättning och om tvätten eller maten blev förstörd kan du få ersättning för det också. Skulle något hända som gör att din bostad helt eller delvis inte går att använda, till exempel efter en brand, får du ersättning för bland annat kost, logi och magasinering i upp till två år.

I Mellan får du allt det som ingår i Bas, men också ett otursskydd (allrisk) på upp till 40 000 kr. Den gäller om du till exempel råkar spilla kaffe på din dator eller tappar dina glasögon på golvet så att de går sönder. Bortaskyddet är också högre i Mellan, då kan du få ersättning med upp till 80 000 kr om du råkar ut för en skada. Bortaskyddet är det som skyddar dina saker även när du tar med dem eller förvarar dem på en annan adress än den du uppgett i försäkringsbeskedet.

I Stor ingår allt det som ingår i både Bas och Mellan, men du kan få högre ersättning från otursskyddet med upp till 80 000 kr. Dessutom ingår det utökade reseskyddet Resklar då du bland annat kan få ersättning om ditt flyg skulle bli försenat eller om du missar ett evenemang på grund av sjukdom. Utöver detta får du dessutom halverad självrisk och värdeminskningen på din hemelektronik försvinner, vilket innebär att du kan få ersättning för ett nytt, likvärdigt föremål till nypris. Du kan också få ersättning för förlorade kontanter med upp till 3 000 kr och skulle du förlora nycklarna till bostaden kan du få hjälp med låsbyte.

Tilläggsförsäkringar

Med Folksams tilläggsförsäkringar kan du få ersättning för sådant som inte ingår i hemförsäkringen. Här går vi igenom vilka tilläggsförsäkringar som finns och lite vad de innehåller.

Resklar

Med Resklar förstärker du reseskyddet ytterligare, så länge resan kostat minst 1 000 kr per person eller 2 000 kr för familjen. Försäkringen gäller för ett obegränsat antal resor i hela världen de första 45 dagarna. I försäkringen ingår bland annat avbeställningsskydd, möjlighet att till ersättningsresa och evenemangsförsäkring. Resklar ingår i Hemförsäkring Stor.

Värdesak

Har du något dyrbart som smycken, musikinstrument eller kameror? Då kan tilläggsförsäkringen Värdesak vara ett bra komplement till din vanliga hemförsäkring. Då kan du få ersättning när allrisken inte täcker föremålets värde.

Småbåt

Med tilläggsförsäkringen Småbåt kan du få ersättning för skador på din båt, till exempel om du skulle få en sjöskada, om båten börjar brinna eller om den blir stulen eller utsatt för skadegörelse. Båten får inte ha ett värde som överstiger 100 000 kr.

Elrullstol

Med tilläggsförsäkningen Elrullstol får du bland annat ersättning vid stöld, hjälp vid skada eller driftstopp och ersättning för personskador på rullstolens förare vid en olycka. Tillägget gäller inom Norden och i hela världen under resans första 45 dagar.

Skog

Äger du skog? Är den mindre än 500 hektar kan du försäkra den och få ersättning vid bland annat brand, explosion, blixtnedslag och snöbrott. Du kan dessutom få ersättning för svamp- och insektsangrepp på plantskog.

Golf

Spelar du golf kan den här tilläggsförsäkringen vara något för dig. Den kostar bara 25 kronor i månaden, gäller i hela världen och ger dig hole-in-one-bonus. Du får också ersättning om din golfutrustning plötsligt skadas eller förloras. Dessutom kan du få ersättning för saker du har med dig när du spelar med upp till 30 000 kr.

Vad täcks inte i Folksams hemförsäkring?

De olika hemförsäkringarna skiljer sig åt i vad de omfattar och inte. Här går vi igenom några exempel på vad som inte täcks av försäkringarna.

Villaförsäkring

I Villaförsäkringen ingår inte skydd för brunn och brunnsvatten, inte heller egendomsskydd för lösöre.

Bostadsrättsförsäkring

Några saker som inte täcks av bostadsrättsförsäkringen är

 • egendomsskydd för lösöre
 • ansvarsförsäkring
 • rättsskyddsförsäkring.

Hyresrättsförsäkring

Några saker som inte täcks av hyresrättsförsäkringen är

 • raderad eller förlorad lagrad datainformation
 • andra djur än de som man normalt brukar ha i en lägenhet
 • motordrivet fordon, husvagn, annat släpfordon, terrängsläp eller efterfordon (däremot omfattar försäkringen: elrullstol, fordon som kan klassas som cykel och åkgräsklippare som inte är registreringspliktiga)
 • båt, kanot, segelbräda, eller andra vattenfarkoster
 • flygplan, andra luftfartyg, svävare eller hydrokopter
 • tillbehör eller delar till fordon och farkoster som inte omfattas av försäkringen.

Ägarlägenhetsförsäkring

I ägarlägenhetsförsäkringen ingår inte något egendomsskydd för lösöre.

Studentförsäkring

Några saker som inte täcks av studentförsäkringen är

 • raderad eller förlorad lagrad datainformation
 • andra djur än de som man normalt brukar ha i en lägenhet
 • motordrivet fordon, husvagn, annat släpfordon, terrängsläp eller efterfordon (däremot omfattar försäkringen: elrullstol, fordon som kan klassas som cykel och åkgräsklippare som inte är registreringspliktiga)
 • båt, kanot, segelbräda, eller andra vattenfarkoster
 • flygplan, andra luftfartyg, svävare eller hydrokopter
 • tillbehör eller delar till fordon och farkoster som inte omfattas av försäkringen.

Frågor och svar om Folksams hemförsäkring

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna om Folksams hemförsäkring.

Hur beräknar Folksam min premie?

Priset på hemförsäkringen beror bland annat på var du bor, hur stor bostadsytan är och hur många personer försäkringen ska gälla för. Även omfattningen på försäkringen påverkar. Om du väljer att teckna någon av Folksams tilläggsförsäkringar eller om du ökar försäkringsbeloppet påverkar det också priset.

Går det att byta en hemförsäkring hos Folksam?

Om du vill byta din hemförsäkring kan du göra det i samband med avtalstidens slut. Skulle ditt försäkringsbehov försvinna kan du däremot säga upp den när som helst genom att kontakta Folksam via brev, e-post eller på telefonnummer 0771-950 950.

På Insplanet kan du jämföra försäkringar och villkor när som helst. Du kan också när som helst köpa en ny försäkring som börjar gälla från det datum då årsförfallodagen infaller för din gamla försäkring.

Hur gör jag en skadeanmälan hos Folksam om något i mitt hem skadats?

Du kan anmäla din skada på Folksams webbplats i deras webbformulär. Därefter väljer du vilken skada det gäller. Tänk på att ha de handlingar till hands du behöver när du gör din anmälan, till exempel försäkringstagaren personnummer eller kundnummer, kvitto, kontoutdrag eller andra dokument och polisanmälan om du gjort en sådan.

Gäller hemförsäkringen när man hyr ut i andra hand?

Om du hyr ut din bostad i andra hand gäller försäkringen på samma sätt om din hyresgäst skadar dina saker som om du hade gjort det. Om hyresgästen till exempel skulle orsaka en brand av misstag så kan försäkringen ersätta det, däremot inte om hyresgästen avsiktligt orsakar skada.

Har du Hemförsäkring Stor ingår det ett uthyrningsskydd som i vissa fall kan ge dig ersättning om hyresgästen avsiktligt skadar dina saker.

Tänk på att din hyresgäst inte omfattas av din hemförsäkring, hen behöver därför skaffa en egen hemförsäkring för sina saker.

Gäller hemförsäkringen för inneboende?

Hemförsäkringen gäller inte för inneboende. Den gäller bara för dem som är bosatta, folkbokförda på samma adress och som har gemensamt hushåll.

Måste jag anmäla till Folksam att jag flyttar?

Nej, det behöver du inte göra. Om du har gjort en adressändring på Skatteverket meddelas det automatiskt till Folksam. Har du inte anmält din flytt till Skatteverket än kan du göra det på deras webbplats.

Vad gäller för Folksams hemförsäkring på resan?

I alla hemförsäkringar ingår det ett reseskydd som gäller i hela världen i 45 dagar. Den gäller om du plötsligt skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka under resan. Då kan du få ersättning för vård och hemtransport, som annars kan bli väldigt kostsamt utomlands.

Hur säger jag upp min försäkring?

Om du vill säga upp din försäkring kontaktar du Folksam på telefonnummer 0771-950 950, du kan också skicka brev till Folksam 106 60 Stockholm eller mejla dem via deras mejlformulär.

Du kan säga upp din försäkring till avtalstidens slut eller om ditt försäkringsbehov försvinner.

Vad kostar Folksams hemförsäkring?

Priset på hemförsäkringen beror på din bostad och vilket hemförsäkringspaket du väljer, väljer du exempelvis Bas blir det billigare än om du väljer Stor.

Priset beror också på var du bor, hur stor bostadsytan är och hur många personer försäkringen ska gälla för. Även omfattningen på försäkringen påverkar. Om du väljer att teckna någon av Folksams tilläggsförsäkringar eller om du ökar försäkringsbeloppet påverkar det också priset.